Sertralin ”Orifarm”

  • Anvendes mod

Anvendes mod moderate til svære depressioner . Den fulde virkning indtræder efter 2 til 6 ugers behandling.

  • Advarsel

Må ikke anvendes såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere), samt Parkinson-midlet Selegilin.

Kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten (se i øvrigt evt. indlægsseddel). 

  • Bivirkninger

Kvalme, træthed, diarré, nedsat appetit, nedsat spytsekretion, svedtendens, rysten af hænder, seksuelle forstyrrelser og søvnforstyrrelser kan forekomme (se i øvrigt evt. indlægsseddel) 

  • Graviditet

Bør så vidt muligt ikke anvendes da erfaring savnes 

  • Amning

 Udskilles i modermælken. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes

  • Dosis

Findes som tabletter á 50 og 100 mg.

Voksne, depression: Startdosis 50 mg x 1 i døgnet. Dosis kan øges til maksimal dosis 200 mg dagligt.  Ældre bør starte med halv dosis 50 mg hver anden dag.

  • Producent: Pfizer
  • Indlægsseddel
Depressionsforeningen
 

Siden er sidst opdateret 23-02-07


Forside | Sygdomme | BørnesygdommeUndersøgelser | Sundhedsoversigten | Medicin | Ventelister

PatientforeningerPatientforsikring Rejseforsikring | RejsevaccinationSpørg Lægen | Søg i NetPatient®

NetPatient®

Vigtigt - Betingelser for anvendelsen af NetPatient®