Akarin®

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
  • Anvendes mod

Akarin® anvendes mod moderate til svære depressioner, samt til panikangst.  Den fulde virkning indtræder efter 2 til 6 ugers behandling.

  • Advarsel

Må ikke anvendes til børn eller såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere).

Akarin® kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten.


  • Bivirkninger

Kvalme, nedsat appetit, vægttab, udslæt, svedtendens, nedsat spytsekretion, hovedpine og søvnforstyrrelser. Endvidere nervøsitet, ængstelse og uro samt seksuelle forstyrrelser (se i øvrigt evt. indlægsseddel)

  • Graviditet

Erfaring savnes. Må derfor så vidt muligt ikke anvendes. Spørg lægen i tvivlstilfælde.

  • Amning

Erfaring savnes. Må derfor generelt ikke benyttes ved samtidig amning. I tvivlstilfælde bør man spørge sin læge

  • Dosis

Kan fås som tabletter á 10, 20, 30 eller 40 mg og dråber (40 mg pr.ml)

Voksne: Normalt 20 mg i en gang i døgnet. Kan øges til 40 mg i døgnet i løbet 3 til 4 døgn.

Ældre. Halv dosis svarende til 10 mg en gang i døgnet, som kan øges til 20 (30) mg i døgnet i løbet af en uge

OBS: Ved svær lever- eller nyrepåvirkning skal dosis nedsættes. I tilfælde af behandlingsophør skal dosis nedsættes gradvist over 1 til 2 uger, da der ved pludselig behandlingsstop kan optræde bivirkninger i form af rysteture, hjertebanken, utilpashed og feber.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

  • Fluoxetin
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.