Blodsukkermåling

Speciallæge, ph.d. Jesper Clausager og speciallæge, dr.med. Peter Schwarz

Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.

 

Hvad er blodsukker?

Blodsukker er den almindelige betegnelse for mængden af sukker i blodet. Raske personer uden sukkersyge har normalt en blodsukkerværdi på mellem 3 og 7 mmol/l.

Hvis man har fået sukkersyge, uanset om det er type 1 (insulinkrævende sukkersyge) eller type 2 (ikke-insulinkrævende sukkersyge), vil blodsukker mængden være højere end 7 mmol/l uden behandling.

Hvis du har fået sukkersyge er det vigtigt, at få så meget viden om sukkersygen som muligt. Denne viden kan man opnå bl.a. ved regelmæssig måling af blodsukker mængden. Drejer det sig om type-2 sukkersyge, diæt- eller tabletbehandlet vil man også have gavn af at kende blodsukker værdierne, men daglig måling er sjældent nødvendig. Drejer det sig om type-1 sukkersyge, er det vigtigt at måle og kende sit blodsukker, og man vil have gavn af at måle blodsukkeret selv. Ved at anvende et bærbart blodsukkerapparat til hjemmemåling, vil man som sukkersygepatient på denne måde bedre kunne styre sin sukkersyge – tage blodsukkerværdi – handle på målingen hvis nødvendigt.

 

Målemetoder

Du kan selv måle dit blodsukker på et bærbart apparat og indføje måleresultatet i din dagbog. Du måler dermed den blodsukkerværdi der er aktuel.

Anbefalede blodsukkermålere kan ses her.

Blodsukkermåling: En bloddråbe anbringes på apparatets teststrimmel, indføres i apparatet og resultatet aflæses.

Du kan få målt din Hæmoglobin A1C hos den læge der normalt kontrollere din sukkersyge.

Hæmoglobin A1C, ”langtidsprøven”, ”sladderhanken” er en blodprøve der oftest tages med 3 måneders mellemrum, og som giver et indtryk af den gennemsnitlige blodsukkerværdi de seneste 4-6 uger. Denne måling er meget værdifuld for sukkersygekontrollen.

Hæmoglobin A1C målingen udtrykkes i procent; f.eks. er en værdi på 10% dårlig idet den omregnet svarer til et gennemsnits blodsukker på omkring 14-15 mmol/l, mens en værdi på 7% er god idet den svarer til en gennemsnitsværdi på omkring 8 mmol/l.

Hvornår skal en sukkersygepatient måle blodsukker?

 • Hvis du føler dig utilpas
 • Hvis du er til fest, på ferie, har fået nyt job
 • Hvis du har ændret kostvaner
 • Hvis du er syg, har feber, mål da flere gange dagligt
 • Ændre livsstil – f.eks. mere eller mindre motion
 • Før og efter sportsudøvelse
 • Ved ændring i insulindosis
 • Ved start eller ændring i tabletbehandling

 

Hvad bør blodsukkerværdien være hvornår?

 • Morgenblodsukkeret før morgenmad bør være mellem 4 og 7 mmol/l
 • Ikke fastende blodsukkeret, dvs. 1-2 timer før næste måltid – op til 10 mmo/l
 • Før sengetid bør blodsukkeret være over 6-8 mmol/l

 

Hvordan måles blodsukkeret?

Med f.eks. en fingerprikker prikkes hul i en fingerspids eller i en øreflip. Hænderne skal være rene, tørre, og varme – uden creme og lotion. En lille bloddråbe placeres på en teststrimmel der passer til det blodsukkerapparat du har. Blodsukkerapparatet bestemmer så i løbet af kort tid blodsukkermængden i mmol/l. Følg omhyggeligt den vejledning der følger med apparatet.

 


Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.


 

Blodsukkerapparater

 • Accutrend® Sensor
 • Accu-Chek® Comfort
 • Accu-Chek® Plus
 • Glucometer Dex®, Elite® og Elite® XL
 • OneTouch GlucoTouch™
 • One Touch® Ultra™
 • One Touch® UltraSmart™
 • Precision Xtra

 

Relevante links