Speciallæge Henrik Ancher Sørensen

KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

Hvad viste knogleskanningen ?

  • Tolkning af svar på måling af mineralindholdet i knoglerne

Ved hjælp af måling af knoglemassen i de forskellige dele af skelettet, kan man med stor nøjagtighed forudsige risikoen for evt. fremtidige brud. Det er ikke ligegyldigt i hvilke knogler man måler. Man bør få målt knoglemassen i de knogler, hvor risikoen for brud som følge af knogleskørhed er størst, og generelt anbefales måling på ryg og hofte. Selve diagnosen, knogleskørhed, stilles ved en samlet lægelig vurdering og kan ikke stilles blot på baggrund af en måling af knoglemassen.

For de teknisk interesserede: Svar på knogleskanning afgives ved et sæt billeder af de scannede knogler. For hver af de scannede områder (ryg, hofte, underarm eller hæl) angives absolutte værdier for knoglemineralindholdet (BMC) og knoglemineraltætheden, det vil sige mineralindholdet i forhold til knoglernes størrelse (BMD) samt den enkelte persons resultat i forhold til en sammenlignelig gruppe:

% Age matched: den individuelle persons resultat i % af den køns- og aldersrelaterede middelværdi for knoglemasse.

% Young ref.: den individuelle persons resultat i % af den kønsrelaterede middelværdi for unge raske voksne knoglemasse i 35-års alderen svarende til “knoglemaksimum”.

Z-score: den individuelle persons resultat målt i standarddeviationer (SD) fra den køns- og aldersrelaterede middelværdi for knoglemasse.

T-score: den individuelle persons resultat målt i standarddeviationer (SD) fra den kønsrelaterede middelværdi unge raske voksnes knoglemasse i 35-års alderen svarende til “knoglemaksimum”.

WHO har anbefalet følgende diagnostiske kriterier baseret på måling af BMD.

Normal knoglemasse

T-score > - 1 SD

Osteopeni (lav knoglemasse)

T-score < - 1 SD

Osteoporose

T-score < - 2,5 SD

Når man evt. får foretaget en scanning for knogleskørhed og muligvis får konstateret osteoporose, bør man være forberedt på at påbegynde en eller anden form for behandling heraf. Et vigtig punkt vil i mange tilfælde vil ens egen indsats, den såkaldte basisbehandling, i form af øget indtag af calcium og D-vitamin i kosten, øget fysisk aktivitetsniveau, forebyggelse af fald m.m.

 

Siden er sidst opdateret 18-01-07


Forside | Sygdomme | BørnesygdommeUndersøgelser | Sundhedsoversigten | Medicin | Ventelister

PatientforeningerPatientforsikring Rejseforsikring | RejsevaccinationSpørg Lægen | Søg i NetPatient®

NetPatient®

Vigtigt - Betingelser for anvendelsen af NetPatient®