Kodein

Kodein er et hoste- og smertestillende middel, der især anvendes ved tør hoste og moderate smerter, hvor andre smertestillende midler (i håndkøb) ikke giver tilstrækkelig smertelindring.

Kodein må kun anvendes af voksne og unge over 12 år.

Håndkøbslægemider mod hoste kan købes her.


 

Fås Kodein i håndkøb?

På det danske marked findes 3 varianter af Kodein (Kodein “DAK”, “Alternova” og “SAD”), der alle er receptpligtige og derfor ikke fås i håndkøb.

Man kan dog købe midler, der har en lignende virkning i udenlandske online apoteker. Når man køber medicin på internettet, bør man dog være varsom, idet nogle hjemmesider sælger virkningsløs, falsk eller ulovlig medicin. Medicin der anbefales på denne side, stammer udelukkende fra anerkendte online apoteker, hvor man trygt kan handle.

Nedenfor kan du købe to præparater, der begge indeholder 8 mg codein (mindre end de receptpligtige tabletter, der indeholder 25 mg) samt 500 mg paracetamol (det samme det stof – i samme styrke – som i Panodil® i håndkøb). Præparatet nedenfor indeholder altså codein og paracetamol i kombination, hvilket giver en smertestillende virkning. Præparatet er også hostestillende, men ikke i samme grad som de receptpligtige tabletter med 25 mg codein.

Forhandleren der henvises til ovenfor, leverer på 2 – 4 dage.

Håndkøbslægemider mod hoste kan købes her.

 

Anvendelse

Kodein anvendes mod hoste og/eller akutte moderate smerter, som ikke kan lindres med andre smertestillende håndkøbslægemidler (som f.eks. paracetamol eller ibuprofen i form af eksempelvis Panodil® eller Ipren®).

I praksis anvendes kodein især hostestillende ved tør hoste som ved f.eks. lungehindebetændelse, lungekræft m.fl. Midlet anvendes smertestillende ved svage smerter oftest sammen med acetylsalicylsyre, paracetamol eller NSAID præparater.

Kodein må kun anvendes af voksne og unge over 12 år.

 

Virkning

Kodein indeholder et virksomt stof kaldet codein, som virker hostestillende, fordi det hæmmer hosterefleksen (en respirationsdæmpende effekt). Herudover har stoffet en smertestillende virkning, fordi det omdannes til morfin i leveren. Den smertestillende virkning svarer ca. til 1/6 af morfins effekt.

Virkningen indtræder efter  ½ – 1 time og den fulde virkning opnås efter 2 – 4 timer. Virkningen varer ved i 4 – 8 timer.

Codein er ineffektivt hos omkring 10% af befolkningen, da denne gruppe mangler et enzym, der omdanner codein til morfin.

 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ved brug af Kodein er gener i mave-tarmkanalen, svimmelhed og døsighed. 2 – 3% af alle patienter kan forvente at opleve bivirkninger.

Nedenfor ses en oversigt over de registrerede bivirkninger for Kodein tabletter og Kodein oral opløsning:

 • Almindelige (1-10%): svimmelhed, døsighed, forstoppelse, kvalme, opkastning. 
 • Sjældne (0,01-0,1%): lavt blodtryk (hypotension), nedsat vejrtrækning (respirationsdepression), nældefeber (uticaria), opstemthed, kramper, alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner).
 • Meget sjældne (under 0,01%): allergi, risiko for afhængighed, akut bugspytkirtelbetændelse (akut pankreatitis), nyrepåvirkning (nefrotoksicitet).

Codein omdannes til morfin i leveren via et enzym kaldet CYP2D6. En procentdel af alle patienter omdanner hurtigt codein til morfin (ultrahurtig metabolizer), hvilket øger risikoen for bivirkninger pga. opioidforgiftning (opioidtoksicitet). Procentdelens størrelse varierer hos forskellige populationer (f.eks. er forekomsten 29% hos afrikanere, 3,6 – 6,5% hos kaukasiere og 1 – 2% hos nordeuropæere).

Symptomerne på opioidforgiftning er bl.a. konfusion, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed og overfladisk vejrtrækning.

Advarsel

Kodein bør ikke anvendes:

 • til børn under 12 år
 • ved overfølsomhed over for nogle af indholdsstofferne i midlet
 • ved nedsat vejtrækning (f.eks. astma, bronkitis mv.)
 • hvis du omdanner codein til morfin hurtigt (ultrahurtig metabolizer)
 • hvis du ammer
 • ved unormal vejtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø) hos børn og unge

Hvis du har en eller flere af følgende sygdomme, bør du tale med din læge, inden du anvender Kodein:

 • nedsat lungefunktion
 • hoste med slim
 • leversvigt
 • nyresvigt

Husk at læse indlægssedlen før anvendelse.

Fordi codein i kroppen omdannes til morfin, kan behandling over længere perioder medføre afhængighed.

Kodeins sløvende virkning kan forstærkes ved indtag af alkohol.

Husk at informere lægen om alle de typer medicin du tager, inden du anvender Kodein.

 

Graviditet

Under graviditeten må Kodein kun anvendes efter aftale med lægen. Anvendelse i sidste trimester medfører risiko for abstinenssymptomer hos barnet.

 

Amning

Kodein må ikke anvendes i ammeperioden pga. risiko for opioidforgiftning hos barnet.

 

Dosis

Kodein findes som tabletter og oral opløsning:

 

Tabletter

Tabletter 25 mg

Hoste
 • Voksne: 1-2 tabletter (25-50 mg) 1-3 gange i døgnet.
Akutte moderate smerter
 • Voksne: 25-50 mg (1-2 tabletter) hver 6. time, højst 240 mg daglig.

 

Oral opløsning

Kodein findes som oral opløsning i to forskellige styrker (3 og 8 mg/ml):

Oral opløsning 3 mg/ml

Hoste
 • Voksne: 10-15 ml 2-3 gange i døgnet med minimum 6 timer mellem hver dosis.

Ved hoste er den maksimale daglige dosis følgende:

 • Voksne: 135 mg
 • Børn i alderen 12-18 år: 45 mg
 • Børn i under 12 år: 22,5 mg
Akutte moderate smerter
 • Voksne: 10-15 ml hver 6. time – maksimum 240 mg i døgnet.


Stærk oral opløsning 8 mg/ml

Hoste
 • Voksne: 5 ml 3 gange i døgnet.
Akutte moderate smerter
 • Voksne: 5 ml hver 6. time – maksimum 240 mg i døgnet.

 

Supplerende information om dosering

Codein skal anvendes i så kort tid som muligt og med en lav (effektiv) dosis som muligt. Dosis afhænger af, om der behandles for hoste eller smerter:

 • Ved smertebehandling kan dosis tages op til 4 gange i døgnet
 • Ved hostebehandling kan dosis tages op til 2 – 3 gange i døgnet med 6 timer mellem hver dosis

Den maksimale daglige dosis codein må ikke overstige 240 mg. Behandlingens varighed må maksimalt vare 3 dage. Hvis effektiv smertelindring ikke opnås, skal du rådføre dig med en læge.

 

Pakninger

Kodein findes som tabletter à 25 mg samt oral opløsning 3 mg/ml og 8 mg/ml. Tabletterne findes i pakninger med 30 og 100 stk, mens opløsningen findes i flaske med 200 ml.

 

Indhold

 • Aktivstof: codein
 • Hjælpestoffer: gelatine, magnesiumstearat, titan­dioxid, talkum, propylenglycol, kartoffelstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, lactosemonohydrat.
 • Producent: Takeda Pharma

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kodein?

Kodein er navnet på 3 præparater (Kodein “DAK”, “Alternova” og “SAD”) og samtidig navnet på aktivstoffet i disse. Kodein kan også staves codein (som vi gør her på siden, når der hentydes til aktivstoffet), stoffet går også under betegnelsen 3-methylmorfin.

Codein er naturligt forekommende i opiumvalmuen. I menneskerkroppen omdannes codein til morfin, hvilket giver stoffet sine terapeutiske egenskaber (hoste- og smertestillende virkning).

Hvad betyder “DAK”, “Alternova” og “SAD”?

Kodein “DAK”, “Alternova” og “SAD” er navne på 3 præparater, der indeholder codein. Anvendelse, virkning, bivirkninger osv. er ens for alle 3 præparater. Den primære forskel er, at midlerne fremstilles og markedsføres af 3 forskellige medicinalvirksomheder (hhv. virksomhederne Takeda Pharma, Alternova og SAD).

Må Kodein og Panodil® anvendes sammen?

Ja, Panodil® og andre smertestillende midler kan anvendes sammen med Kodein, fordi der ikke er nogle kendte interaktioner mellem de virksomme stoffer i midlerne (Panodil® indeholder paracetamol og Kodein indeholder codein).

Må Kodein og paracetamol anvendes sammen?

Ja, der findes ingen kendte interaktioner mellem paracetamol og codein. Paracetamol indgår i f.eks. Panodil®, Pamol® og Arax. Nogle lægemidler indeholder også en kombination af codein og paracetamol, som f.eks. Pinex® comp og Kodipar® (såkaldte kombinationspræparater). 

Må Kodein og ibuprofen anvendes sammen?

Ja, der findes ingen kendte interaktioner mellem ibuprofen og codein. Ibuprofen indgår f.eks. i Ipren®, Ibumetin® og Ibumax®.

Findes Kodein som piller?

Ja, tabletter er det samme som piller (Kodein findes som tabletter à 25 mg)

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Håndkøbslægemidler

Følgende midler indeholder codein og paracetamol, og har en virkning, der i en vis grad tilsvarer virkningen af Kodein (se en mere udførlig beskrivelse af forskellen på disse midler og Kodein i afsnittet “Fås Kodein i håndkøb?” øverst på denne side):

Herudover er der også Kodimagnyl® Ikke-stoppende “DAK”, som indeholder codein, acetylsalicylsyre og magnesiumoxid, og virker smertestillende. Kodimagnyl® kan købes her:

Håndkøbslægemider mod hoste kan købes her.

 

Receptpligtige lægemidler

 • Fortamol®, komb.
 • Kodamid® “DAK”, komb.
 • Kodipar®, komb.
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.