Angiotensin II-hæmmere

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 13. oktober 2021

Medicin mod forhøjet blodtryk kan bestilles online her.

Af hensyn til patientsikkerhed skal du altid huske at konsultere din læge, før du køber medicin. Vi fraråder alle patienter at købe receptpligtig medicin online, medmindre de har konsulteret deres praktiserende læge herom forinden.

Angiotensin II-hæmmere (kaldes også angiotensin II-blokkere, angiotensin II-anatagonister eller angiotensin II-receptoranatagonister) er en gruppe af mediciner mod for højt blodtryk. Nogle af midlerne kan også bruges ved hjertesvigt og/eller diabetisk nyresygdom.

Medicinerne, der er nævnt nedenfor, virker ved at blokere renin-angiotensinsystemet, som deres gruppenavn antyder. Den effekt medicinen har, er vasodilatation, altså en udvidelse af blodkarene, hvilket medfører at blodtrykket falder i lighed med ACE-hæmmere (angiotensin I-konverteringshæmmere).


Nedenfor ses de angiotensin II-hæmmere, som er tilgængelige på det danske marked.

 • Ancozan
 • Aprovel®
 • Atacand®
 • Candemox®
 • Candesartan
 • Cozaar®
 • Diovan®
 • Kairasec
 • Losarstad
 • Losartan
 • Losartankalium
 • Ifirmasta®
 • Irbesartan
 • Micardis®
 • Myrlosar
 • Olmesartan medoxomil
 • Olmetec®
 • Telmisartan
 • Tolura®
 • Valsartan
 • Zanacodar

Hvad bruger man Angiotensin II-anatagonister til?

Angiotensin II-hæmmere anvendes til behandling af de samme sygdomme som ACE-hæmmere (især forhøjet blodtryk, men i nogle tilfælde også hjertesvigt og diabetisk nyresygdom). De bruges som alternativ til ACE-hæmmere. Herudover bruges de også i tilfælde, hvor ACE-hæmmerne giver tør hoste eller andre generende bivirkninger.

Angiotensin II-hæmmerne har været på det danske marked siden 1995, hvor losartan (med handelsnavnet Cozaar®) var det første stof, der blev godkendt til klinisk brug.

 

Bivirkninger

Angiotensin II-hæmmere giver generelt få bivirkniger, men nogle af de mest almindelige er:

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Blodtryksfald når man rejser sig (ortostatisk hypotension)

Svimmelheden og hovedpinen nævnt ovenfor skyldes blodtryksfaldet.

Herudover findes der enkelte mere sjældne bivirkninger, såsom:

 • Forhøjet indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • Leverpåvirkning (påvirkning af leverens funktion)
 • Hævelser i halsen, struben og munden (angioødem)
 • Udslæt

Leverpåvirkningen nævnt ovenfor medfører forhøjede levertal, der dog normaliseres, når behandlingen ophører.

De enkelte præparater kan dog have flere kendte bivirkninger. Du finder information herom i indlægssedlen eller i produktresuméet fra Lægemiddelstyrelsen.

 

Graviditet og amning

Angiotensin II-hæmmere må ikke anvendes af gravide pga. risiko for fosterskader. De må heller ikke anvendes i ammeperioden.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.