Angiotensin II-hæmmere

Overlæge, speciallæge, ph.d. Lia Bang og speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen: 10 sep 2019

Medicin mod forhøjet blodtryk kan bestilles online her.

 

Angiotensin II-hæmmere (kaldes også angiotensin II-blokkere, angiotensin II-anatagonister eller angiotensin II-receptoranatagonister) er en gruppe af mediciner mod for højt blodtryk. Nogle af midlerne kan også bruges ved hjertesvigt og/eller diabetisk nyresygdom.

Medicinerne, der er nævnt nedenfor, virker ved at blokere renin-angiotensinsystemet, som deres gruppenavn antyder. Den effekt medicinen har, er vasodilatation, altså en udvidelse af blodkarene, hvilket medfører at blodtrykket falder i lighed med ACE-hæmmere (angiotensin I-konverteringshæmmere).


Nedenfor ses de angiotensin II-hæmmere, som er tilgængelige på det danske marked.

 • Ancozan
 • Aprovel®
 • Atacand®
 • Candemox®
 • Candesartan
 • Cozaar®
 • Diovan®
 • Kairasec
 • Losarstad
 • Losartan
 • Losartankalium
 • Ifirmasta®
 • Irbesartan
 • Micardis®
 • Myrlosar
 • Olmesartan medoxomil
 • Olmetec®
 • Telmisartan
 • Tolura®
 • Valsartan
 • Zanacodar

Hvad bruger man Angiotensin II-anatagonister til?

Angiotensin II-hæmmere anvendes til behandling af de samme sygdomme som ACE-hæmmere (især forhøjet blodtryk, men i nogle tilfælde også hjertesvigt og diabetisk nyresygdom). De bruges som alternativ til ACE-hæmmere. Herudover bruges de også i tilfælde, hvor ACE-hæmmerne giver tør hoste eller andre generende bivirkninger.

Angiotensin II-hæmmerne har været på det danske marked siden 1995, hvor losartan (med handelsnavnet Cozaar®) var det første stof, der blev godkendt til klinisk brug.

 

Bivirkninger

Angiotensin II-hæmmere giver generelt få bivirkniger, men nogle af de mest almindelige er:

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Blodtryksfald når man rejser sig (ortostatisk hypotension)

Svimmelheden og hovedpinen nævnt ovenfor skyldes blodtryksfaldet.

Herudover findes der enkelte mere sjældne bivirkninger, såsom:

 • Forhøjet indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • Leverpåvirkning (påvirkning af leverens funktion)
 • Hævelser i halsen, struben og munden (angioødem)
 • Udslæt

Leverpåvirkningen nævnt ovenfor medfører forhøjede levertal, der dog normaliseres, når behandlingen ophører.

De enkelte præparater kan dog have flere kendte bivirkninger. Du finder information herom i indlægssedlen eller i produktresuméet fra Lægemiddelstyrelsen.

 

Graviditet og amning

Angiotensin II-hæmmere må ikke anvendes af gravide pga. risiko for fosterskader. De må heller ikke anvendes i ammeperioden.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.