Emperal®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Emperal® bruges til at forebygge eller behandle kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi, strålebehandling eller migræne.

Emperal® er receptpligtigt og indeholder det virksomme stof metoclopramid.

 

Anvendelse

Hos voksne anvendes Emperal® til forebyggelse eller behandling af kvalme og opkastning, f.eks. efter strålebehandling, kemoterapi eller migræne.

Hos børn i alderen 1 – 18 år kan Emperal® anvendes til forebyggelse eller behandling af kvalme og opkastning efter kemoterapi, hvor det dog er andenvalgsmedicin.


 

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning ved brug af Emperal® er døsighed, som kan forekomme hos mere end 10% af de behandlede.

De almindelige bivirkninger er: kraftesløshed (asteni), diarré, lavt blodtryk (hypotension), forstyrrelser i bevægeapparatet (ekstrapyramidale forstyrrrelser ), depression, konstant uro (akatisi), parkinsonisme. Disse bivirkninger kan forekomme hos 1 – 10% af de behandlede.

Hvis du oplever et eller flere af følgende bivirkninger, bør du straks stoppe behandling og kontakte din læge, apoteket eller sygehuset:

 • Ufrivillige eller ukontrollerede bevægelser
 • Høj feber
 • Højt blodtryk
 • Kramper
 • Sveden
 • Savlen
 • Kløe eller udslæt i huden
 • Hævelser i ansigtet, munden eller halsen samt evt. vejtrækningsbesvær

Du finder mere information om bivirkninger i indlægssedlen samt i Lægemiddelstyrrelsens produktresumé.

Advarsel

Emperal® bør ikke anvendes, hvis du har:

 • epilepsi
 • binyremarvssvulst (fæokromocytom)

Ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion bør dosis nedsættes (tal med din læge herom).

Emperal® har en sløvende virkning, som kan forstærkes af alkohol.

Se også indlægssedlen for yderligere information om forholdsregler.

 

Graviditet

Emperal® kan anvendes under graviditeten, men kun ifølge aftale med lægen. I de sidste uger af graviditeten bør midlet ikke anvendes.

 

Amning

Selvom metoclopramid kun udskilles i lav grad i modermælken, frarådes brug af Emperal® i ammeperioden, da bivirkninger hos det ammende barn ikke kan udelukkes.

 

Dosis

Emperal® findes som tabletter à 10 mg.

 • Voksne: 1 tablet (10 mg) maksimalt 3 gange dagligt.
 • Børn og unge: Hos børn og unge bestemmes dosis efter alder og vægt. Tal med din læge eller apoteker herom, og se evt. også indlægssedlen.

Emperal® må ikke anvendes i mere end 5 dage til forebyggelse af kvalme og opkastning.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.