Fevarin®

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 17. oktober 2018

Anvendelse

Fevarin® anvendes mod moderate til svære depressioner og panikangst. Den fulde virkning indtræder efter 2 til 6 ugers behandling.

 

Advarsel

Må ikke anvendes såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere), samt Parkinson-midlet Selegilin.

Fevarin® kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten (se i øvrigt evt. indlægsseddel).


 

Bivirkninger

Kvalme, træthed, forstoppelse, nedsat appetit, rysten af hænder, seksuelle forstyrrelser og søvnforstyrrelser kan forekomme (se i øvrigt evt. indlægsseddel).

 

Graviditet

Bør så vidt muligt ikke anvendes, da erfaring savnes.

 

Amning

Udskilles i modermælken. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes.

 

Dosis

Findes som tabletter á 50 og 100 mg.

Voksne, depression: Startdosis 100 til 200 mg x 1 i døgnet (om aftenen). Dosis kan øges til maksimal dosis 300 mg dagligt.  Ældre bør starte med halv dosis 50 til 100 mg x 1 om aftenen.

Dosisreduktion ved leversygdom.

Producent: Solvay Pharma

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 

Relevante Links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.