På grund af den aktuelle situation med coronavirus er mange produkter udsolgt (håndsprit, desinfektion, ansigtsmasker, engangshandsker osv.), men produkterne nedenfor er fortsat på lager:


Se flere corona-produkter PÅ LAGER her

Fevarin®

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 17. oktober 2018

Anvendelse

Fevarin® anvendes mod moderate til svære depressioner og panikangst. Den fulde virkning indtræder efter 2 til 6 ugers behandling.

 

Advarsel

Må ikke anvendes såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere), samt Parkinson-midlet Selegilin.

Fevarin® kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten (se i øvrigt evt. indlægsseddel).


 

Bivirkninger

Kvalme, træthed, forstoppelse, nedsat appetit, rysten af hænder, seksuelle forstyrrelser og søvnforstyrrelser kan forekomme (se i øvrigt evt. indlægsseddel).

 

Graviditet

Bør så vidt muligt ikke anvendes, da erfaring savnes.

 

Amning

Udskilles i modermælken. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes.

 

Dosis

Findes som tabletter á 50 og 100 mg.

Voksne, depression: Startdosis 100 til 200 mg x 1 i døgnet (om aftenen). Dosis kan øges til maksimal dosis 300 mg dagligt.  Ældre bør starte med halv dosis 50 til 100 mg x 1 om aftenen.

Dosisreduktion ved leversygdom.

Producent: Solvay Pharma

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 

Relevante Links

Aktuelle produkter

På grund af den aktuelle situation med coronavirus er mange produkter udsolgt (håndsprit, desinfektion, ansigtsmasker, engangshandsker osv.), men produkterne nedenfor er fortsat på lager:


Se flere corona-produkter PÅ LAGER her

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.