Nicorette®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 13. oktober 2021

Nicorette® kan købes billigt her.

 

Anvendelse

Nicorette® anvendes til tobaksafvænning og rygereduktion.

 

Advarsel

Forsigtighed skal udvises ved anvendelse hos personer med svære hjerte-karlidelser. Rygning under behandlingen frarådes.

  • Tyggegummi. Lidelser i kæbeled og kostbart tandarbejde er delvis kontraindikation.
  • Depotplaster. Forsigtighed ved allergi for plaster og sværere akutte og kroniske hudlidelser.
  • Næsespray. Forsigtighed hos personer med næseflod, tendens til næseblod eller andre lidelser i næsen.
  • Inhalator. Forsigtighed hos personer med ustabil/akut/svær astma og kronisk bronkitis på grund af lokalirritation der kan medføre hoste, se i øvrigt evt. indlægsseddel.

 

Bivirkninger

Se evt. indlægsseddel.

 

Graviditet

Spørg lægen.

 

Amning

Spørg lægen.

Dosis

Findes som resoribletter á 2 mg nicotin, tyggegummi a 2 mg eller 4 mg nicotin, Nicorette® Citrus, tyggegummi a 2 mg eller 4 mg nicotin, Nicorette® Mint, tyggegummi a 2 mg eller 4 mg nicotin, depotplastre 5 mg/16 timer, 10 mg/16 timer eller 15 mg/16 timer, indeholdende 8,3 mg, 16,6 mg og 24,9 mg nicotin, næsespray 500 mikg/dosis og inhalator 10 mg.

Resoribletter. Voksne. Individuelt, 1-2 resoribletter anbringes under tungen hver time. Højst 40 stk. dagligt i 3 måneder, derefter aftrapning over 3 måneder.

Tyggegummi. Voksne. 1 stk. tyggegummi ved rygetrang.
Tyggeteknik. Tyg langsomt til ønsket effekt og lad tyggegummiet hvile på indersiden af kinden, indtil der igen skal tygges.
Ved dagligt tobaksforbrug svarende til 20 cigaretter eller derover anvendes nicotintyggegummi 4 mg. Ved lavere cigaretforbrug bør anvendes nicotintyggegummi 2 mg. De første 4-6 uger: 1 stk. tyggegummi tygges hver time. Hvis der stadig forekommer rygetrang, kan der suppleres med flere stykker tyggegummi – op til totalt 25 stk. om dagen. Efter 6 uger: 1 stk. tyggegummi tygges hver anden time. Det anbefales fra flere sider, at tyggegummiet anvendes 2-4 mdr., før forbruget langsomt nedsættes, men mange tidligere rygere har klaret sig med kortere behandlingsperioder. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. om dagen, som regel efter 6 mdr. Anvendelse af nicotintyggegummi længere end 1 år anbefales ikke.

Depotplaster. Voksne. 1 depotplaster 15 mg/16 timer dgl. i 12 uger, derefter 1 plaster 10 mg/16 timerdagligt i 2-3 uger og endelig 1 plaster 5 mg/16 timer dagligt i 2-3 uger. Maksimal behandlingstid 6 måneder. Appliceres om morgenen og fjernes ved sengetid.
Plastret sættes på ren, tør, ubehåret og ubeskadiget hud f.eks. på maven, overarmen eller hoften, og fjernes igen efter ca. 16 timer. Det sted hvorpå plastret sættes bør varieres, således at samme sted først anvendes igen efter 1 uge.

Næsespray. Voksne. 1 pust i hvert næsebor ved rygetrang. Dosering afhænger af tidligere tobaksforbrug. Mere end 4 pust/time kan ikke anbefales.
Den anbefalede behandlingsperiode er 3 måneder. Herefter aftrappes behandlingen over de følgende 6-8 uger ved at reducere den daglige dosis. Anvendelse længere end 6 måneder anbefales ikke.
Bemærk: Under anvendelse af næsespray bør der ikke synkes, og vejret bør ikke trækkes gennem næsen.

Inhalator. Voksne. Individuelt, enten dybe vejrtrækninger eller konstant indsugning af luft gennem en inhalator i 20-30 min; indholdet af 6-12 inhalatorer dagligt i 6-12 uger, dernæst aftrapning over 2-3 måneder. Ved udtalte tobaksabstinenser bør dosis øges.

Producent: Pharmacia

 


Nicorette® kan købes billigt her.


 

Medicin der anvendes til rygeafvænning

 

Relevante links

OBS: Denne artikel er skrevet i 2007 og opdateres ikke længere - informationerne kan derfor være forældede. Husk at du kan altid finde opdateret information om medicin i Lægemiddelstyrelsens produktresuméer. Herudover anbefales det altid, at man læser indlægssedlen for det enkelte præparat.
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.