Nicotinell®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 13. oktober 2021

Nicotinell® kan købes billigt her.

 

Anvendelse

Nicotinell® anvendes til tobaksafvænning og rygereduktion.

 

Advarsel

Sugetabletterne indeholder aspartam, må derfor ikke anvendes patienter med Føllings sygdom. Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse hos patienter med hjerte-karsygdom, og der skal advares mod tobaksrygning under anvendelsen, se i øvrigt evt. indlægsseddel.


 

Bivirkninger

Se evt. indlægsseddel.

 

Graviditet

Spørg lægen.

 

Amning

Spørg lægen.

Dosis

Findes som Nicotinell® Mint, sugetabletter a 1 mg nicotin,
Nicotinell® Fruit, tyggegummi a 2 mg eller 4 mg nicotin, Nicotinell® Mint, tyggegummi a 2 mg eller 4 mg nicotin, depotplastre 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer eller 21 mg/24 timer indeholdende 17,5 mg, 35 mg eller 52,5 mg nicotin.

Sugetabletter. Voksne. Individuelt. Ved et dagligt tobaksforbrug på højst 20 cigaretter. 1 sugetablet ved rygetrang sædvanligvis hver 1.-2. time. Højst 25 sugetablet dagligt i 3 måneder, derefter aftrapning over 3 måneder.
Bemærk: Tabletten suges, til der fremkommer en stærk smag. Lad derefter tabletten hvile i munden, til smagen er væk.

Tyggegummi. Voksne. 1 stk. tyggegummi ved rygetrang.
Tyggeteknik. Tyg langsomt til ønsket effekt og lad tyggegummiet hvile på indersiden af kinden, indtil der igen skal tygges.
Ved dagligt tobaksforbrug svarende til 20 cigaretter eller derover anvendes nicotintyggegummi 4 mg. Ved lavere cigaretforbrug bør anvendes nicotintyggegummi 2 mg. De første 4-6 uger: 1 stk. tyggegummi tygges hver time. Hvis der stadig forekommer rygetrang, kan der suppleres med flere stykker tyggegummi – op til totalt 25 stk. om dagen. Efter 6 uger: 1 stk. tyggegummi tygges hver anden time. Det anbefales fra flere sider, at tyggegummiet anvendes 2-4 mdr., før forbruget langsomt nedsættes, men mange tidligere rygere har klaret sig med kortere behandlingsperioder. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. om dagen, som regel efter 6 mdr. Anvendelse af nicotintyggegummi længere end 1 år anbefales ikke.

Depotplaster. Voksne. Individuel dosering afpasset efter hidtidigt tobaksforbrug: 20 cigaretter eller mere daglig: 1 depotplaster 21 mg/24 timer 1 gang dagligt i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 14 mg/24 timer 1 gang dagligt i 3-4 uger og endelig 1 depotplaster 7 mg/24 timer 1 gang dagligt i 3-4 uger. Mindre end 20 cigaretter daglig: 1 depotplaster 14 mg/24 timer 1 gang dagligt i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 7 mg/24 timer 1 gang dagligt i 3-4 uger. Maksimal behandlingstid 3 måneder. Erfaring med behandling af patienter under 18 år og af patienter over 65 år savnes.
Plastret sættes på ren, tør, ubehåret og ubeskadiget hud f.eks. på maven, overarmen eller hoften. Stedet hvorpå plastret sættes bør varieres, således at samme sted først anvendes igen efter 1 uge.

Producent: Novartis

 

Medicin der anvendes til rygeafvænning

 


Nicotinell® kan købes billigt her.


 

Relevante links

OBS: Denne artikel er skrevet i 2007 og opdateres ikke længere - informationerne kan derfor være forældede. Husk at du kan altid finde opdateret information om medicin i Lægemiddelstyrelsens produktresuméer. Herudover anbefales det altid, at man læser indlægssedlen for det enkelte præparat.
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.