Primperan®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Primperan® er et mave- og tarmmiddel, der anvendes til at forebygge eller behandle opkastning i forbindelse med operationer, strålebehandling o.lign.

Primperan® indeholder aktivstoffet metoclopramid, der fremmer tarmfunktionen og tømningen af mavesækken.

 

Anvendelse

Kvalme og opkastning, f.eks. efter lægemiddel- og strålebehandling. Gastro-øsofageal reflukssygdom. Langsom ventrikeltømning. Colon irritabile. Tillige som hjælp til hurtig nedførelse af sonde i tyndtarmen.


 

Bivirkninger

  • Meget almindelige (over 10%): døsighed.
  • Almindelige (1 – 10%): diarré, tørhed i munden, kraftesløshed, lavt blodtryk, forstyrrelser i bevægeapparatet, depression, motorisk uro, indre uro, parkinsonisme.
  • Ikke almindelige (0,1 – 1%): lav puls, forstyrrelser i blodet, 
    tab af bevidsthed, hallucinationer, ufrivillige bevægelser, overfølsomhed, manglende menstruation.

Herudover findes der også andre mindre hyppigt forekommende bivirkninger. Tilfælde af hyperprolaktinæmi og galaktoré (mælkesekretion fra brystet) er f.eks. beskrevet. Desuden ses undertiden angst og depression.

Symptomerne optræder hyppigst hos børn og unge. De forsvinder sædvanligvis efter ophør med medicinen.

Se også de indberettede bivirkninger i indlægssedlen og eventuelt også i produktresuméet fra Lægemiddelstyrelsen.

Advarsel

Dosisnedsættelse ved nedsat nyre- eller leverfunktion.

Midlets sløvende effekt forstærkes af alkohol.

Virkningen varer i ca. 8 timer. Halveringstiden er ca. 3 – 5 timer.

Husk at oplyse lægen om alle de lægemidler, du tager, inden du anvender Primperan®.

Se evt. indlægsseddel.

 

Graviditet

Kan anvendes, men kun efter aftale med lægen.

 

Amning

Må ikke anvendes i ammeperioden.

 

Dosis

Primperan® findes som som injektionsvæske.

  • Voksne. Sædvanligvis 10 mg højst 3 gange i døgnet.
  • Børn. Sædvanligvis 0,1-0,15 mg pr. kg legemsvægt højst 3 gange i døgnet.

Ved nedsat lever- og nyrefunktion nedsættes dosis.

Producent: Sanofi.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.