Risperdal®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Risperdal® er et middel mod psykoser, der bl.a. anvendes ved Alzheimers, bipolar sindslidelse, skizofreni og andre psykoser.

Risperdal® indeholder det virksomme stof risperidon, der ændrer hjerneaktiviteten, hvilket beroliger patienten.

 

Anvendelse

Risperdal® kan anvendes som behandling af uro, vrangforestillinger, hallucinationer, aggression og angst ved Alzheimers sygdom (demens) eller andre former for demens.

Herudover anvendes præparatet også til behandling af skizofreni, mani, bipolar sindslidelse, aggressivitet hos udviklingshæmmede børn og unge samt forskellige psykoser.


 

Virkning

Risperdal® påvirker signalstofferne i hjernen, hvilket hæmmer overførslen af nerveimpulser. Dette har en beroligende og antipsykotisk virkning på patienten. Midlet påvirker dog ikke den underliggende årsag til sygdommen og har dermed ingen helbredende effekt.

Virkningen indtræder normalt 1 – 2 uger (nogle gange helt på til 2 måneder) efter behandlingens start og kan vare ved i adskillige uger efter behandlingens ophør.

 

Bivirkninger

Hovedpine, sløvhed, søvnløshed og Parkinsonisme er de mest almindelige bivirkninger ved behandling med Risperdal®. Disse bivirkninger forekommer hos mere end 10% af de behandlede.

Herudover findes der en lang række øvrige bivirkninger med mindre hyppig forekomst. Disse inkluderer kvalme, træthed, hjertebanken, lavt blodtryk, påvirkning af koordination og bevægelse (ekstrapyramidale symptomer) i form af langsomme eller ufrivillige bevægelser m.fl.

Du finder en komplet oversigt over bivirkningerne i indlægssedlen samt i Lægemiddelstyrelsens produktresumé.

Advarsel

Risperdal® bør ikke anvendes ved kraftig bevidsthedssvækkelse. Midlet må ikke anvendes ved Føllings sygdom, fordi det indeholder aspartam.

Grundet risiko for lavt blodtryk, svimmelhed og døsighed tilrådes forsigtighed ved betjening af maskiner. Kan forstærke effekten af sove- og smertemedicin, alkohol og allergimedicin (antihistaminer). Se i øvrigt indlægsseddel.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes. Tal med din læge herom.

 

Amning

Bør ikke anvendes.

 

Dosis

Findes som tabletter á 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg, samt dråber (1 mg/ml) og injektionsvæske.

Startdosis; 0,5 mg 2 gange i døgnet. Kan øges over dage til typisk vedligeholdelsesdosis 2-3 mg x 2 i døgnet. Maksimal dosis; 8 mg x 2 eller 16 mg x i døgnet. Dosis skal justeres efter den sygdom, der behandles samt alder (du finder yderligere information herom i produktresumé og indlægsseddel).

Ved påvirket nyre- og leverfunktion nedjusteres startdosis.

Producent: Janssen-Cilag.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

  • Zyprexa®
  • Rispemyl®
  • Risperanne®
  • Risperidon (flere mærker)

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.