Seroxat®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Anvendelse

Seroxat® anvendes mod moderate til svære depressioner og panikangst. Den fulde virkning indtræder efter 2 til 6 ugers behandling.

 

Advarsel

Må ikke anvendes såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere), samt Parkinson-midlet Selegilin.

Seroxat® kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten (se i øvrigt evt. indlægsseddel).


 

Bivirkninger

Kvalme, forøget svedtendens, nedsat spytproduktion, hovedpine, seksuelle forstyrrelser og søvnforstyrrelser kan forekomme (se i øvrigt evt. indlægsseddel).

 

Graviditet

Bør så vidt muligt ikke anvendes da erfaring savnes.

 

Amning

Udskilles i modermælken. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes.

 

Dosis

Findes som tabletter á 20, samt som dråber á 2 mg/ml.

Voksne, depression: Startdosis 20 mg x 1 i døgnet. Dosis kan øges til maksimal dosis 60 mg dagligt.  Ældre bør starte med 10 mg x 1 dagligt.

Panikangst:  Startdosis 10 mg x 1.i døgnet. Maksimal dosis 60 mg dagligt.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Producent: GlaxoSmithKline

 

Relevante Links

OBS: Denne artikel er skrevet i 2007 og opdateres ikke længere - informationerne kan derfor være forældede. Husk at du kan altid finde opdateret information om medicin i Lægemiddelstyrelsens produktresuméer. Herudover anbefales det altid, at man læser indlægssedlen for det enkelte præparat.
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.