Bivirkninger fra udenlandske kilder

I vores artikler om medicin medtager vi af og til bivirkninger fundet på udenlandske hjemmesider. Disse bivirkninger er anført i et seperat afsnit, så de klart kan adskilles fra bivirkningerne indhentet fra Lægemiddelstyrelsens produktresumeer.

Vi frasorterer dog de bivirkninger, som allerede indgår i afsnittet indhentet fra produkresumeet (så den samme bivirkning ikke anføres to gange). På denne måde supplerer bivirkningerne fra de udenlandske sider, bivirkningerne fra Lægemiddelstyrelsen.

Alt dette gøres for at give patienten et større indblik i de potentielle bivirkninger, der kan være ved brug af den pågældende medicin. Herudover opfordrer vi naturligvis vores brugere til at indberette alle bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen.

Hjemmesiderne vi indhenter oplysninger fra, er primært:

Herudover indhenter vi i nogle tilfælde også informationer om bivirkninger fra medicinalvirksomhedernes hjemmesider (f.eks. fra produktsider, markedsføringssider, virksomhedens hjemmeside o.lign.).

 

Bivirkningsfrekvenser

Lægemiddelstyrelsen anvender følgende bivirkningsfrekvenser i deres produktresumeer:

  • almindelige bivirkninger (1 – 10%)
  • ikke almindelige bivirkninger (0,1-1%)
  • sjældne bivirkninger (0,01-0,1%)
  • meget sjældne bivirkninger (under 0,01%)
  • Ikke kendt

Vær opmærksom på at informationer om bivirkninger hentet fra udenlandske kilder ikke nødvendigvis er udarbejdet efter de samme principper for bivirkningsfrekvenser, som Lægemiddelstyrelsen bruger.

Ofte er bivirkningerne fra de udenlandske sider desuden opdelt anderledes end i produktresumeerne (de kan f.eks. være grupperet efter alvorlighed).

 

Kilder

Som udgangspunkt angiver vi altid de kilder, vi henter informationerne om bivirkningerne fra. Dette giver brugerne mulighed for at kontrollere korrektheden af informationerne.

Sidst opdateret af redaktionen den 26. maj 2016