Akarin®

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 17. oktober 2018

Anvendelse

Akarin® anvendes mod moderate til svære depressioner, samt til panikangst.  Den fulde virkning indtræder efter 2 til 6 ugers behandling.

 

Advarsel

Må ikke anvendes til børn eller såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere).

Akarin® kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten.


 

Bivirkninger

Kvalme, nedsat appetit, vægttab, udslæt, svedtendens, nedsat spytsekretion, hovedpine og søvnforstyrrelser. Endvidere nervøsitet, ængstelse og uro samt seksuelle forstyrrelser (se i øvrigt evt. indlægsseddel)

 

Graviditet

Erfaring savnes. Må derfor så vidt muligt ikke anvendes. Spørg lægen i tvivlstilfælde.

 

Amning

Erfaring savnes. Må derfor generelt ikke benyttes ved samtidig amning. I tvivlstilfælde bør man spørge sin læge

 

Dosis

Kan fås som tabletter á 10, 20, 30 eller 40 mg og dråber (40 mg pr.ml)

Voksne: Normalt 20 mg i en gang i døgnet. Kan øges til 40 mg i døgnet i løbet 3 til 4 døgn.

Ældre. Halv dosis svarende til 10 mg en gang i døgnet, som kan øges til 20 (30) mg i døgnet i løbet af en uge

OBS: Ved svær lever- eller nyrepåvirkning skal dosis nedsættes. I tilfælde af behandlingsophør skal dosis nedsættes gradvist over 1 til 2 uger, da der ved pludselig behandlingsstop kan optræde bivirkninger i form af rysteture, hjertebanken, utilpashed og feber.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

  • Fluoxetin
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.