Hepatitis C (leverbetændelse)

Overlæge, professor, dr.med. Jens D. Lundgren

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Særlige forhold ved hepatitis virus C

Hepatitis C overføres med blod fra allerede smittede personer. Her i landet ses infektionen derfor oftest hos stofmisbrugere.

Introduktion af screening af blod og blodprodukter for tilstedeværelse af virus blev først indført i 1990’erne, hvorfor kronisk hepatitis C virus også ses hos personer som fik sådanne produkter før screeningen blev indført.

Mange ældre hæmofili-patienter er derfor smittede. Overførsel ved fødsel og sex er beskrevet, men sker meget sjældent. Dette i forhold til hepatitis virus B hvor disse smitteveje er relativt hyppigt forekommende.

De akutte symptomer ved hepatitis C virus infektion er sjældent så alvorlige som de kan ses ved hepatitis A virus og hepatitis B virus. Derimod er risikoen for at infektionen sætter sig kronisk betydeligt højere (> 80% af de smittede).

Ved de kroniske former er risikoen for komplikationer i form af skrumpelever og leverkræft er også mindre end hvad man kender for hepatitis B virus. Tyve år efter infektionen er startet udvikler fra 5-20% af de kronisk inficerede skrumpelever. Risikoen for skrumpelever øges dog væsentligt ved samtidigt relativt højt alkoholindtag, hvorfor patienter med kronisk hepatitis C virus infektion opfordres til at vise mådehold. Der findes forskellige typer af hepatitis C virus, og hvilken type som man er smittet med synes også at have betydning.

Der findes ingen beskyttende vaccine.

Hvordan behandles hepatitis C virus?

Behandlingsmulighederne for hepatitis C virus har ligesom for hepatitis B virus vedkommende undergået en væsentlig udvikling de seneste år, og nye præparater er undervejs.

Indtil videre er fokus på at behandle de kroniske former for at undgå sen komplikationerne. Et nyligt offentliggjort studie antyder dog at behandlingseffekten øges betydeligt såfremt behandlingen sættes ind allerede i det akutte stadie.

Før behandlingen udføres en leverbiopsi for nøjere at kunne vurdere hepatitens sværhedsgrad.

Hovedhjørnestenen i behandlingen er en kombination af

 • Alfa-interferon (f.eks. Avonex, Imukin®, IntronA®, Pegintron, Roceron®-A), og
 • Ribavirin (Rebetol).

Ved at kombinere de to midler øges andelen af de behandlede hvor infektionen helt forsvinder til omkring 50%.

Alfa-interferon gives i en lavere dosering end den som benyttes ved behandling af hepatitis B virus, hvorfor omfanget af bivirkninger ligeledes reduceres. Typen af bivirkninger er dog de samme som beskrevet. Doseringen er 3 gange ugentligt indsprøjtet under huden i 6-12 måneder. For nyligt er en ny fremstilling af alfa-interferon kommet på markedet (pegyleret alfa-interferon) som tillader færre doseringer og tilsyneladende også en bedre effekt.

Ribavirin gives som tablet dagligt så længe alfa-interferon behandlingen pågår. Ribavirin kan bevirke blodmangel, nervebetændelse og kan i sjældne tilfælde i sig selv forårsage en hepatitis.

Behandling af hepatitis C virus er en specialist opgave som er centraliseret på få hospitalsafdelinger her i landet.

Medicin der anvendes til forebyggelse eller behandling af hepatitis

Vaccine til forebyggelse af hepatitis

 • Engerix®
 • Havrix®
 • Twinrix®

Medicin til behandling af hepatitis

 • Avonex
 • Imukin®
 • IntronA®
 • Pegintron
 • Rebif®
 • Zeffix®