Kold lungebetændelse

Overlæge, professor, dr.med. Jens D. Lundgren

Sidst opdateret af redaktionen den 12. august 2023

Effektive midler mod hoste kan købes her.

 

Hvad er kold lungebetændelse?

Der findes ingen egentlig læge-diagnose på kold lungebetændelse, men begrebet bruges ikke desto mindre flittigt både af læger og patienter. Der er dog meget sjældent tale om en egentlig lungebetændelse.

Begrebet dækker derimod over en række tilstande i luftvejene, der oftest skyldes en komplikation til en infektion samme sted.

Infektionen ødelægger luftvejenes overflade, herunder de fimrehår som normalt fjerner slimet. Samtidigt afdækkes de følenerver som normalt ligger skjult under den intakte overflade og som udløser hosterefleksen. Resultatet bliver, at slimet ophober sig og luftvejene bliver overfølsomme for påvirkninger som udløser hoste, som for eksempel hosten i sig selv, tobaksrøg, koldt og fugtigt vejr, eller bare en dyb vejrtrækning.

Nogle kalder også en forværring i en kronisk bronkitis for en kold lungebetændelse, men igen er der egentlig tale om begrebsforvirring i det der også her er tale om en sygdom i luftvejene.

Det er som regel virus som udløser de symptomer som går under begrebet ”kold lungebetændelse”. Der er et utal af virus som kan angribe luftvejene. Mange af de samme virus forårsager også forkølelse. Bakterien mykoplasme kan også gøre det, om end mykoplasma også kan forårsage en egentlig lungebetændelse (men det er et fåtal og så har patienten også feber).

Det er vigtigt at nævne at nogle ældre personer ikke til at begynde med i forløbet af en egentlig lungebetændelse udvikler feber, og som sådan kan blive miskendt som en kold lungebetændelse. Dette er en alvorlig problemstilling, idet de to tilstande skal behandles vidt forskelligt.

 

Kold lungebetændelse hos børn, voksne og ældre

Kold lungebetændelse er mest almindeligt forekommende blandt børn og unge i alderen 5 – 25 år. Sygdommen er sjælden hos babyer, småbørn (under 5 år) og ældre (over 50 år)

 

Hvordan bliver man smittet med kold lungebetændelse?

De fleste virus infektioner smitter fra et menneske til et andet vha. dråber. Specielt i vinterhalvåret – hvor folk stimler sammen indenfor – florerer virus infektioner. Mykoplasme – derimod – udvikler sig som epidemier oftest med 3 til 5 års mellemrum. Den sidste egentlige landsdækkende epidemi i Danmark udviklede sig tilbage i vinteren 1998/99.

Hvad er symptomerne på kold lungebetændelse?

Sygdommen starter ofte som en forkølelse, der tager nogle dage. Dette symptom afløses af en idelig hoste og eventuelt lidt gulligt eller hvidligt opspyt. Hosten kan fortsætte i uger, og være svært generende både for patienten selv og omgivelserne. Per definition har patienten ikke feber i dette stadie.

 

Hvordan stilles diagnosen kold lungebetændelse?

Sygdommen er en såkaldt ”udelukkelses-diagnose”, hvilket betyder at den kan stilles når man har udelukket mere alvorlige sygdomme, herunder typisk lungebetændelse. Blodprøver viser som regel at ”infektionsprøverne” ikke er påvirkede.

 

Hvordan behandles kold lungebetændelse?

Som beskrevet ovenfor udvikler den kolde lungebetændelse sig i efterforløbet af en infektion hvorfor antibiotika behandling oftest ikke vil hjælpe. Dertil kommer, at der kun findes effektiv behandling imod mykoplasma (erytromycin), men ikke de mange virus.

Hovedprincippet i behandlingen er derfor, at beskytte luftvejene så meget som det er muligt, således at hoste-refleksen ikke stimuleres unødigt. Samtidigt vides det, at patienterne er i øget risiko for at få egentlig lungebetændelse, og der er derfor ekstra god grund til at passe på sig selv (varm påklædning, etc.). Hostestillende medicin kan komme på tale, dels for at stilne hosten og reducere den irritation af luftvejene som hosten i sig selv medfører. Stærkere hostestillende præparater udskrives kun på recept, og skal forbeholdes de svære tilfælde, og kun såfremt der ikke er noget væsentlig opspyt.

Som sagt er udvikling af feber eller andre nye symptomer advarselstegn hos patienter med ”kold lungebetændelse”, og antyder at der er opstået en komplikation, som kan kræve anden form for behandling.

I det følgende ses eksempler på hostestillende midler:

Du kan se flere effektive midler mod hoste her.