Vanddrivende medicin (diuretika)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2023

Vanddrivende medicin kaldes diuretika på fagsprog og bruges bl.a. til behandling af følgende:

 • Hjertesvigt (hjerteinsufficiens)
 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Væskeophobning i kroppen (ødem)
 • Vand i lungerne (lungeødem)
 • Kronisk nyresygdom
 • Visse forgiftninger

 

Virkning

Vanddrivende medicin øger urinproduktionen. Dette sker på følgende måde:

› medicinen øger udskillelsen af salte fra kroppen

› saltene trækker vand med ud

› der udskilles mere urin

Medicinen blokerer desuden for genoptagelsen af salte (natrium) i nyrerne, hvilket resulterer i en større udskillelse end indtag.

 

Bivirkninger

Den primære bivirkning ved vanddrivende medicin er forstyrrelse i kroppens saltbalance, men herudover oplever mange også træthed, hovedpine, væskemangel, svimmelhed m.fl.

Herunder ses de mest almindelige bivirkninger (som forekommer hos over 10% af de behandlede) for de forskellige typer af vanddrivende medicin:

 • Thiazider: træthed, kvalme, opkastning, for lidt kalium i blodet, forhøjet blodsukker, forhøjet urinsyre i blodet, nedsat følsomhed over for glucose, hovedpine, svimmelhed.
 • Slyngediuretika: væskemangel, for lidt kalium i blodet, forhøjet urinsyre i blodet, for meget fedt i blodet, forstyrrelse i saltbalancen, forhøjet kreatinin i blodet.
 • Kaliumbesparende diuretika: træthed, døsighed, hovedpine, diarré, fordøjelsesbesvær, brystspænding, forstørrede bryster, brystudvikling hos mænd, menstruationsforstyrrelser, nedsat sexlyst, impotens, rejsningsproblemer.

Bemærk at der også findes andre bivirkninger end ovenstående, som dog blot er mindre almindeligt forekommende (under 10%).

Forskellige medicintyper

Der findes forskellige typer vanddrivende medicin, som inddeles i 3 grupper:

 • Thiazider
 • Slyngediuretika/loop-diuretika
 • Kalciumbesparende diuretika

De enkelte medicintyper har forskellige virkningsmekanismer. Nedenfor kan du se en oversigt over alle de præparater, der findes på markedet i dag.

 

Thiazider

Vanddrivende medicin med kortere virkningstid

Vanddrivende medicin med længere virkningstid

 • Natrilix® Retard

 

Slyngediuretika/loop-diuretika

Vanddrivende medicin med kraftig og hurtigt indsættende virkning

 • Bumetanid “Orifarm”
 • Burinex®
 • Diural®
 • Furix®
 • Furosemid “Copyfarm”
 • Furosemid “HEXAL”
 • Lasix® Retard

 

Kalciumbesparende diuretika

 • Hexalacton®
 • Spirix®
 • Spiron®

Kaliumbesparende vanddrivende medicin med andre vanddrivende mediciner 

 • Amilco®
 • Frusamil®
 • Sparkal®
 • Sparkal® Mite

 

Betablokkere i kombination med vanddrivende medicin

Betablokkere anvendes mod for højt blodtryk, men virkemåden er ikke klarlagt om end en række forskellige faktorer kan være af betydning. Anvendelse af betablokkerende medicin medfører i løbet af timer til dage en nedsættelse af pulsfrekvensen og af den blodmængde hjertet pumper ud pr. minut, hvilket medfører at blodtrykket falder.

Til blodtryksbehandling kan anvendes en kombination af en lille dosis betablokkerende medicin i kombination med en lille dosis vanddrivende medicin. Begge dele i små mængder, da begge mediciners bivirkninger er dosisafhængige. Nedenfor nævnes eksempler på medicin af denne type, tilgængelig på det danske marked.

 • Tenidon og Tenidon Mite
 • Tenoretic og Tenoretic Mite
 • Zok-Zid®

 

Angiotensin II hæmmere i kombination med vanddrivende medicin

Angiotensin II receptoranatagonister er en ny gruppe af mediciner mod for højt blodtryk. Medicinerne nedenfor, virker ved at blokkere renin-angiotensinsystemet som deres gruppenavn antyder. Den effekt medicinen har er vasodilatation, altså en udvidelse af blodkarene, hvilket medfører at blodtrykket falder i lighed med ACE-hæmmere (angiotensin I konverteringshæmmere). Angiotensin II  receptoranatagonister findes kombineret med et vanddrivende medicin.

Angiotensin II receptoranatagonister kombineret med vanddrivende medicin (thiazider), som nævnt nedenfor, anvendes hvis behandling med angiotensin II receptoranatagonister ikke er tilstrækkeligt til at opnå den ønskede blodtryksreduktion. God effekt er vist ved en kombination af angiotensin II receptoranatagonister og en lille dosis vanddrivende medicin (thiazider). Nedenfor nævnes eksempler på medicin af denne type, tilgængelig på det danske marked.

 • Atacand® Zid
 • Atazid®
 • Aprovel®
 • Cozaar® Comp.
 • Diovan® Comp.

 

ACE-hæmmere i kombination med vanddrivende medicin

ACE-hæmmere (angiotensin I-konverteringshæmmere) er mediciner mod for højt blodtryk der hæmmer et enzym, der er ansvarligt for omdannelsen af angiotensin I til til angiotensin II, der medfører at blodkarrene trækker sig sammen. Ved at hæmme denne omdannelse sker der en mindre sammentrækning af blodkarrene, og dermed falder blodtrykket.

Til blodtryksbehandling hos ældre og ved moderat til svær blodtryksforhøjelse, anvendes ofte en kombination af blodtrykssænkende medicin og vanddrivende medicin. Hvis behandling med en ACE-hæmmer er utilstrækkelig kan den kombineres med et ACE-medicin kombineret med et vanddrivende middel (thiazid). Nedenfor er nævnt eksempler på sådanne mediciner registreret på det danske marked.

 • Corodil® Comp.