Årebetændelse (thromboflebitis)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Medicin til behandling af overfladisk årebetændelse kan købes her:

Du kan se Hirudoid® i flere pakningsstørrelser i slutningen af denne artikel.

 

Hvad er årebetændelse?

Årebetændelse (thromboflebitis) i de dybe vener er en blodprop i en eller flere vener, således at blodet hindres i at løbe tilbage til hjertet. En komplikation til den mest almindelige dybe venethrombe (blodprop i et ben) er blodprop i lungerne der kan påvirke vejtrækningen.

Årebetændelse kan ramme overfladiske vener og dybereliggende vener i armene eller benene. Venerne er de blodkar der bringer det iltfattige blod tilbage til hjertet.

Årebetændelse i overfladiske vener ses undertiden som en kemisk/allergisk reaktion på indsprøjtning af medicin i en blodåre. Venen bliver hård og øm, der er varme og rødme over venen, men symptomerne svinder gradvist igen uden behandling.

Årebetændelse i dybe vener (blodprop i de dybe vener) er af større betydning, og tilstanden kræver behandling. I denne artikel omtales årebetændelse i dybe vener.

 

Hvem får årebetændelse?

Årebetændelse i dybe vener rammer oftere ældre end yngre idet årebetændelse ofte hænger sammen med dårligt blodkredsløb og nedsat bevægelighed.

Patienter der er sengeliggende, f.eks. efter et stort kirurgisk indgreb, eller patienter der af anden årsag ikke kan komme ud af sengen, har en større risiko for at få en blodprop i de dybe vener i benene pga. en nedsat blodgennemstrømning i benene, som igen er forårsaget af manglende muskelpumpefunktion når benet ikke bevæges. For at forebygge blodprop hos disse personer kan man give forebyggende medicinsk behandling med medicin der nedsætter blodets evne til at danne blodpropper.

Personer der sidder ned gennem længere tid, f.eks. lange fly eller busrejser har ligeledes en øget risiko for blodprop i benene, ligesom gravide har en øget risiko pga. livmoderens eventuelle tryk på venerne til benene, specielt i den sidste del af graviditeten.

Visse mediciner medfører en ganske let øget risiko for blodprop dannelse i benenes dybe vener, specielt østrogenpræparater (menopause medicin og antikonception) og selektive østrogen receptor modulatorer (mod knogleskørhed).

Hvad er symptomerne på årebetændelse?

Begyndelsessymptomerne er ofte begyndende hævelse af det ene ben, med tiltagende uro i benet der siden udvikler sig til egentlige smerter i takt med en øget hævelse af benet. Der udvikler sig efterhånden rødme af benet og smerterne forværres ved bevægelse. Feber kan ses.

Årebetændelse opstår ofte i åreknuder på benene, men kan også forekomme andre steder. Når betændelse opstår i overfladiske vener, føles venen som en hård streng. Dette kan f.eks. være på hånden, armen eller foden.

 

Forebyggelse

Hvis lægen mener at der er en øget risiko for at en patient kan udvikle sig årebetændelse i de dybe vener, kan lægen give medicin der nedsætter blodets evne til at danne blodpropper (se nedenfor).

Ved et kortvarigt sengeleje som følge af f.eks. en operation kan man anvende indsprøjtning af medicin der nedsætter blodets evne til at danne blodpropper. Når patienten så igen er oppegående kan medicinen standses.

I andre tilfælde, f.eks. forebyggende behandling efter en blodprop i benet, kan man forebygge nye tilfælde, her vil lægen vælge indsprøjtning af en medicin der nedsætter risikoen for blodpropdannelse – det virker hurtigt, og samtidigt påbegynde tabletbehandling der virker mere langsigtet, men som er nemmere at anvende derhjemme. Hvornår indsprøjtningerne kan standses og tabletter er er nok kan lægen afgøre ved en blodprøve.

 

Behandling af årebetændelse

Når lægen har stillet diagnosen dyb venethrombe (årebetændelse i en dyb vene) vil lægen påbegynde behandling med injektionsmedicin der nedsætter risikoen for at blodet danner blodpropper, dette tjener også som forebyggende behandling mod nye blodpropper i benet eller i lungerne.

Indsprøjtning af en medicin der nedsætter risikoen for blodpropdannelse virker hurtigt, og ved samtidig opstart med tabletbehandling der virker mere langsigtet og som er nemmere at anvende derhjemme, opnår man den bedste behandling.

Hvornår indsprøjtningerne kan standses og tabletter er er nok kan lægen afgøre ved en blodprøve.

Behandlingstiden afhænger af hvor blodproppen sidder, om det er første gang og om der er komplikationer med blodprop i lungerne.

 

Håndkøbsmedicin

Håndkøbslægemidlet Hirudoid® kan anvendes til behandling af overfladisk årebetændelse. Hirudoid® kan købes her:

 

Hirudoid® Gel

 

Hirudoid® Salve