AIDS-Fondet

AIDS-Fondet i København:
Vestergade 18E,
1456 København K
Tlf.: 88 33 56 00

 

AIDS-Fondet i Aarhus:
Østergade 9, 4.
8000 Aarhus C
Telefon: 88 33 56 88

 

AIDS-Fondet i Odense
Jernbanegade 16
5000 Odense
Telefon: 88 33 56 00

 

Hjemmeside: https://aidsfondet.dk/

AIDS-Fondet Checkpoint – telefon: 33 91 11 19

 

Om AIDS-Fondets arbejde

AIDS-Fondet beskæftiger sig med hiv og aids samt med områder der har betydning for hiv og aids. Arbejdet foregår både på nationalt og internationalt plan.

På verdensplan koster hiv og aids årligt mange menneskeliv, og patienter som har hiv eller er berørt af sygdommen oplever fortsat en del fordomme og diskrimination.

AIDS-Fondet arbejder for at:

 • forebygge hiv
 • teste for hiv
 • behandle hiv effektivt
 • udvikle og anvende nye forebyggelsesmetoder
 • støtte forskningen i en kur mod hiv
 • styrke rettighederne for de mest udsatte grupper
 • bryde stigma og diskrimination
 • fjerne forhindringerne for en effektiv indsats mod hiv

 

Indsatsen mod hiv

En effektiv indsats mod hiv skal foregå i mange sektorer og være rettet mod problemet som helhed. Flere mennesker skal have tilbuddet om at blive testet, og de hiv-positive skal have mulighed for at blive behandlet hurtigere. Dette indebærer, at AIDS-Fondet aktivt opsøger dem, som ikke selv opsøger Fondet.

Arbejdet med hiv består også af vedvarende oplysning og forebyggelse med eksisterende metoder såsom kondomer og rene hjælpemidler til stofbrugere. Herudover som inkluderer det yderligere forskning i vaccine og en potentiel kur samt nye teknologier til at forebygge hiv.

Bliv frivillig

For at arbejde frivilligt for AIDS-Fondet skal man være fyldt 15 år. AIDS-Fondet har som regel omkring 100 frivillige tilknyttet ad gangen. Som frivillig kan man bl.a. beskæftige sig med følgende:

 • Indsamlinger (til støtte af AIDS-Fondet)
 • Uddeling af kondomer
 • Rådgivning på AIDS-linien
 • Hvervning af nye støttemedlemmer
 • Salg på kampagner og arrangementer
 • Kontorarbejde og administration
 • AIDS-Fondets projekter (forskellige kompetencer bruges til forskellige opgaver)
 • Selvstændige projekter (frivillige kan lave deres egne projekter for AIDS-fondet)
 • Daglig drift af Café Lone i Århus

Alle frivillige der arbejder for AIDS-Fondets får uddannelse alt efter hvilke opgaver, de påtager sig.

 

Relevante links