Ampicillin® “PCD”

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Ampicillin® er et receptpligtigt lægemiddel, der bruges til behandling af infektioner forårsaget af bakterier, der er følsomme for ampicillin.

Ampicillin® er et bredspekret antibiotikum, der indeholder det virksomme stof ampicillin.

 

Anvendelse

Ampicillin® bruges mod infektioner forårsaget af bakterier følsomme for ampicillin. Ampicillin er et bredspektret antibiotikum, hvilket betyder, at det er virksomt mod flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin, der omvendt er et smalspektret antibiotikum.

Eksempler på anvendelser kan være ved mellemørebetændelse eller urinvejsinfektioner (blærebetændelse).

 

Virkning

Ampicillin® ødelægger bakteriernes cellevægge, hvilket destruerer dem. Ampicillin® er virksomt mod flere forskellige arter af bakterier. Virkningen indtræder normalt efter 48 timer, hvor patientens tilstand bedres.

 

Bivirkninger

Omtrent 5% af alle de patienter, der behandles med Ampicillin® får bivirkninger. Diarre og udslæt i huden er de mest almindelige.

 • Almindelige (1 – 10%): diarre, udslæt i huden.
 • Sjældne (0,01 – 0,1%): forandringer i blodet der kan manifestere sig i form af blå mærker og småblødninger i hud og slimhinder (trombocytopeni) eller træthed, feber og infektioner (agranulocytose). I disse tilfælde bør man straks søge læge.

Herudover findes der adskillige bivirkninger med ukendt forekomst (f.eks. træthed, ledsmerter, nældefeber, kvalme, opkastning, feber m.fl.).

Patienter som har eller har haft allergi, astma, høfeber, nældefeber eller overfølsomhed over for penicillin, har øget risiko for overfølsomhedsreaktioner ved brug af ampicillin.

Advarsel

Du bør ikke anvende Ampicillin®, hvis du er overfølsom overfor penicillin (eller beta-lactamantibiotika) eller nogle af lægemidlets indholdsstoffer (se listen sidst i denne artikel).

Forsigtigt bør udvises ved patienter med kyssesyge (mononukleose) eller blodkræft (lymfatisk leukæmi), idet disse patienter oftest vil udvikle udslæt.

Ved dårligt fungerende nyrer skal dosis nedsættes.

Husk altid at oplyse lægen eller apoteket om de lægemidler du tager, inden du anvender Ampicillin®. 

 

Graviditet

Ampicillin® kan anvendes under graviditeten.

 

Amning

Ampicillin® kan anvendes af ammende mødre.

 

Dosis

Findes som pulver til injektion (hospitalsmedicin) og som tabletter á 500 mg.

 • Voksne: 0,5 – 1 g 3 – 4 gange dagligt.
 • Børn: 50-100 mg/kg/døgn fordelt på 3 – 4 doser.

Ved ukompliceret gonoré hos voksne: éngangsdosis á 3,5 g + 1 g probenecid.

 

Indholdsstoffer

 • Virksomt stof: ampicillintrihydrat.
 • Hjælpestoffer: Crospovidon, hypromellose, magnesiumstearat, silica, kolloid vandfri, cellulose, povidon, propylenglycol, talkum.
 • Producent: STADA Nordic.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Herunder ses præparater, der har lignende eller samme virkning som Ampicillin®:

 • Amoxar
 • Amoxicillin (flere mærker)
 • Imadrax®
 • Imacillin®
 • Pentrexyl®
 • Pondocillin®