Aricept®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Anbefalede hjælpemidler til demente kan købes her.

 

Aricept® er et receptpligtigt lægemiddel, der bruges til behandling af symptomerne på demens.

Aricept® indeholder det virksomme stof donepezil, som øger signalstoffet acetylkolin i hjernen, hvilket kan forbedre patientens funktion i dagligdagen.

 

Anvendelse

Aricept® kan anvendes som symptomatisk behandling af Alzheimers sygdom (demens), når denne er af mild til moderat grad.

Det anbefales at skrøbelige patienter tager Aricept® om morgenen for at mindske risikoen for diarré. Efter nogle dage kan Aricept® tages, når det passer patienten bedst.

Advarsel

Forsigtighed ved astma, eller bronkitis, mavesår m.m. (se i øvrigt indlægsseddel).

Husk at oplyse lægen om alle de lægemidler, du tager (Aricept® kan påvirke effekten af andre lægemidler).

Bivirkninger

Primært kvalme, opkastninger, mavekneb og diaré. Af mindre hyppige bivirkninger kan nævnes søvnløshed, muskelkramper, hovedpine og svimmelhed.

Bivirkningerne er ofte forbigående i forbindelse med start på behandlingen eller ved dosisøgning. Er bivirkningerne milde, bør man afvente at de svinder helt efter fortsat behandling. (se i øvrigt indlægsseddel).

Herunder ses en oversigt over bivirkningerne angivet i Lægemiddelstyrelsens produktresumé:

Meget almindelige (over 10%)

 • Diverse: diarré, kvalme, hovedpine.

Almindelige (1-10%)

 • Psykiske: aggressiv opførsel, oprevethed, hallucinationer, svimmelhed, søvnløshed, unormale drømme, mareridt.
 • Diverse: besvimelse, nedsat appetit, mavegener, smerter, træthed, opkastning, høfeber, muskelkramper, kløe, hududslæt. ufrivillig vandladning, tendens til ulykker.

Ikke almindelige (0,1-1%)

 • Diverse: blødning i mave-tarmkanalen, mavesår og sår på tolvfingertarmen, langsom puls (bradykardi), krampeanfald.

Sjældne (0,01-0,1%)

 • Diverse: nedsat leverfunktion (inkl. leverbetændelse), forstyrrelser i hjerteimpulsen (sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok), bivirkninger fra bevægeapparatet (ekstrapyramidale symptomer).

Meget sjældne (under 0,01%)

 • Diverse: malignt neuroleptikasyndrom (potentielt fatal tilstand der medfører symptomer såsom høj feber, muskelstivhed, ufrivillige bevægelser, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær).

 

Dosis

Aricept® findes som tabletter á 5 og 10 mg med 28 eller 92 tabletter i hver pakning.

 • Voksne: Begyndelsesdosis; 5 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan forøges til 10 mg 1 gang i døgnet efter mindst én måneds behandling.

Medicinen udleveres kun til sygehuse, samt efter ordination af speciallæger i neurologi eller psykiatri.

Producent: Pfizer

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Herunder ses en række præparater med lignende eller samme virkning som Aricept®:

 • Donepezil (flere mærker)
 • Donepezilhydrochlorid “Accord”
 • Ebixa®
 • Exelon®

 

Anbefalede bøger

Du finder supplerende information om demens i følgende bøger: