Forfatterprofil

Overlæge, speciallæge, dr.med. Oli Jacob Dalsgard

Navn: Oli Jacob Dalsgard

Titel: Overlæge, speciallæge, dr.med.

Biografi

Óli Jacob Dalsgard er overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Han har mange års erfaring med KOL (rygerlunger), astma og lungekæft. Han har i flere år undervist sygeplejestuderende, sygeplejersker, lægestuderende, yngre læger mv. i flere af hans fagområder. Herudover sidder han i pallationsudvalget i Dansk Lungemedicinsk Selskab og står desuden bag et dansk rygestopsstudie.

Du kan læse mere om Óli Jacob Dalsgard her.

 

Artikler af Óli Jacob Dalsgard: