Astma og graviditet

Overlæge, speciallæge, dr.med. Óli Jacob Dalsgard

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2023

Må man tage sin astmamedicin under graviditeten?

Mange gravide med astma er utrygge ved at tage deres astmamedicin, idet de frygter at medicinen fører til misdannelser eller anden sygdom hos barnet.

Heldigvis er der ved korrekt brug af astmamedicin ikke øget risiko for fosterskader – hverken under graviditet, fødsel eller amning

 

Hvor hyppigt er astma under graviditeten?

Cirka 60.000 børn fødes i Danmark årligt. Man regner med en forekomst af astma blandt danskere på mellem 5 og 10 %. Med et groft overslag må man forvente, at der årligt er mellem 3000 og 6000 astmatiske graviditeter.

 

Hvordan går det gravide med astma?

Gravides astmasymptomer ændres for de fleste, idet cirka 1/3 har forværring i sygdommen, 1/3 har færre symptomer, mens 1/3 har uændrede symptomer.
Man kan ikke spå om forløbet af astmasygdommen under graviditeten, og der er ikke nogen sikker sammenhæng mellem sværhedsgraden af astma inden graviditeten, og risiko for forværring af astma i løbet af graviditeten.

Forløbet af efterfølgende graviditeter kan ligeledes være forskellige.

Heldigvis forløber langt de fleste astmapatienters graviditet og fødsel helt normalt, specielt hvis astmasygdommen er velkontrolleret og -behandlet.

Har den gravide meget svær astma, der er svær at kontrollere, kan det komme på tale at planlægge fødsel ved kejsersnit af hensyn til både den fødende og barnet.

Behandling og kontrol af astma under graviditeten

Der er behov for tæt kontrol med måling af lungefunktion af den gravide astma-patient. Især for at kunne opdage forværring i sygdommen så tidligt som muligt. Dette kræver ændring af behandlingen med højere og hyppigere inhalationsdoser.

Man kan sammenligne gravide med astma og sukkersyge, for så vidt begge grupper bør følges lige tæt under graviditeten.
Ved at kontrollere og behandle en gravid med astma, forsøger man at sikre en tilstrækkelig lungefunktion og iltning af blodet, således at fosteret får den nødvendige ilttilførsel.

Hjemme bør gravide astmatikere efter grundig instruktion følge deres lungefunktion med måling af peak-flow. Herved kan man tidligt opdage tegn på forværring af sygdommen.

En dårlig kontrol og behandling af astma under graviditeten kan føre til øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, samt øget risiko for fosterdød ved fødslen.

Stabil astma hos en gravid behandles på samme måde som stabil astma hos ikke-gravide, det vil sige inhalationssteroid som forebyggende og luftvejsudvidende inhalation som anfaldsbehandling.

Forebyggende behandling med inhalationssteroid udgør ingen risiko for fosteret, og kan ved forværring af astmasymptomer øges efter anvisning.

Ved sværere forværring af astmasymptomerne kan det være nødvendigt at give behandling med binyrebarkhormontabletter (prednisolon) i én til to uger.

Hvis en gravid astmatiker ikke får det bedre efter kort tids behandling eller forværres bør hun indlægges til mere intensiv behandling.

 

Hvad skal man undgå ved astma under graviditeten?

Theofyllin-tabletter, som af og til benyttes i sværere tilfælde af astma, bør reduceres og i nogle tilfælde undgås, idet der især i slutningen af graviditeten og ved amning kan forekomme ophobning af det aktive stof med forgiftningssymptomer.

Hvis den gravide får immunterapi (også kaldet hyposensibilisering) for allergiske gener, bør man diskutere med lægen om behandlingen skal fortsættes eller ej.

Tobaksrygning under graviditeten øger risikoen for at få påvirket lungefunktion og små luftveje hos nyfødte og spædbørn, og heraf en øget risiko for at få astmatisk bronkitis og astma. Men også fortsat udsættelse for passiv tobaksrygning i barndommen øger denne risiko betydeligt.

 

Må man amme når man har astma?

Astma og amning er en god kombination, især ved tendens til allergi i familien, idet amning nedsætter risikoen for at barnet udvikler astmatisk bronkitis og lignende.
 

 

Læs mere om astmamedicin her.

 

Produkter til astmatikere kan ses her.  

 

 

Anbefalede bøger

Følgende bøger indeholder supplerende information om astma: