Benaliv® øjendråber

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 20. januar 2023

Benaliv® øjendråber er et håndkøbslægemiddel til behandling af røde, kløende øjne ved allergi.

 

Hvor kan man købe Benaliv® øjendråber?

Benaliv® øjendråber fås i håndkøb på apoteket og hos enkelte materialister. Herudover kan øjendråberne købes på internettet, hvor prisen typisk er lavere end i de fysiske forretninger.

Du kan købe Benaliv® øjendråber til en lav pris her:

 

Anvendelse

Benaliv® øjendråber anvendes mod følgende:

 • Conjunctivitis allergica: Øjenbetændelse der skyldes allergi og forekommer i bestemte perioder af året. Denne form for øjenbetændelse viser sig ved, at øjnene bliver røde, klør og løber i vand, samt at øjenlågene er hævede.
 • Conjunctivitis vernalis: Øjenbetændelse der også skyldes allergi, men ikke er sæsonbetinget.

 

Virkning

Benaliv® øjendråber indeholder et antihistamin (levocabastin), som lindrer symptomerne på allergi i øjnene (f.eks. røde, kløende øjne).

Virkningen af Benaliv® øjendråber indtræder hurtigt og kan vare i flere timer.

 

Sådan bruger du Benaliv® øjendråber

Læs og følg altid den medfølgende indlægsseddel. Hvis du har spørgsmål til anvendelse af øjendråberne, bør du rette henvendelse til din læge eller apoteket.

 • Voksne og børn over 2 år: 1 dråbe i hvert øje 2 gange dagligt. Kan om nødvendigt anvendes 3-4 gange dagligt.

Fremgangsmetode:

 • Omryst beholderen
 • Fjern hætten på beholderen
 • Bøj hovedet bagover og træk forsigtigt det nederste øjenlåg en smule ned
 • Dryp én dråbe i den inderste øjenkrog, så dråben fordeles mellem øjet og øjenlåget (herved udløses en blinkerefleks, som automatisk fordeler dråben over hele øjet)
 • Gentag i det andet øje

OBS: Beholderen må ikke komme i kontakt med øjet, da dette kan resultere i, at øjendråberne forurenes. Øjendråberne må ikke anvendes, hvis beholderen har været åben i mere end én måned.

Bivirkninger

Bivirkningerne herunder er indsamlet fra kliniske undersøgelser, epidemiologiske studier og efter markedsføringen af Benaliv® øjendråber:

 • Almindelige (1-10%): øjensmerter, sløret syn, 
 • Ikke almindelige (0,1 – 1%): væskeophobning i øjenlåget (øjenlågsødem), 
 • Meget sjældne (under 0,01%): øjenbetændelse (conjunctivitis), hævelse i øjet, inflammation i randen af øjenlåget (blefaritis), røde øjne (ocular hyperæmi), rindende øjne, alvorlig hudreaktion (angioødem), overfølsomhed (hypersensitivitet), kontakteksem (kontaktdermatitis), nældefeber (uticaria), hovedpine.
 • Ukendt hyppighed: alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock), hjertebanken (palpationer).

Herudover kan der opstå svien, irritation, kløen og brændende fornemmelse i øjet ved brug af Benaliv® øjendråber.

 

Advarsel

Benaliv® øjendråber bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for aktivstoffet eller nogle af de øvrige indheoldsstoffer (se afsnittet “Indhold” sidst i denne artikel).

Hvis du bruger kontaktlinser, bør du vente i mindst 15 minutter med at indsætte dem igen, efter du har dryppet øjnene med Benaliv® øjendråber. Denne forholdsregel bør tages for at undgå misfarvning af kontaktlinserne (Benaliv® øjendråber indeholder benzalkoniumchlorid og propylenglycol).

 

Graviditet

Benaliv® øjendråber bør normalt ikke anvendes under graviditeten. Videnskabelige forsøg har vist, at fostre hos gnavere kan tage skade, vis moderen behandles med aktivstoffet levocabastin – men det uvist, om denne risiko også gælder mennesker.

Hvis du er gravid – eller planlægger at blive gravid – bør du rådføre dig med din læge eller personalet på apoteket, inden du anvender Benaliv® øjendråber.

 

Amning

Benaliv® øjendråber bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen, fordi det virksomme stof levocabastin i en vis grad overføres til barnet via amning.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lige efter drypning kan Benaliv® øjendråber sløre synet, hvilket kan påvirke trafik- og arbejdssikkerheden. Der er også nogle af midlets bivirkninger, der kan nedsætte synet og derved påvirke trafik- og arbejdssikkerheden.

Efter inddrypning bør du vente med at føre køretøjer og betjene maskiner, til synet er helt klart.

 

Pakninger

Benaliv® øjendråber fås i håndkøb i en plastikflaske med 4 ml. Du kan købe øjendråberne til en lav pris her:

 

Indhold

 • Aktivstof: Levocabastin.
 • Hjælpestoffer: Propylenglycol, vandfri dinatriumphosphat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, Benzalkoniumchlorid opløsning 50 %, dinatriumedetat, vand til injektionsvæsker.
 • Producent: Famar

 

Se evt. også vores artikel om Benaliv® næsespray.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.