Benaliv® næsespray

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 20. januar 2023

Benaliv® næsespray er et håndkøbslægemiddel mod allergi, der forekommer i bestemte perioder af året (som f.eks. allergisk snue og høfeber).

 

Hvor kan man købe Benaliv® næsespray?

Benaliv® næsespray fås i håndkøb og kan købes på apoteket samt hos enkelte materialister. Herudover kan næsesprayen med fordel købes på internettet, hvor prisen normalt er en del lavere end i de fysiske butikker.

Du kan købe Benaliv® næsespray til en lav pris her:

 

Anvendelse

Benaliv® næsespray anvendes mod allergi, der forekommer i bestemte perioder af året (allergisk sæsonbetinget rinitis). Eksempler herpå kan være allergisk snue og høfeber.

Benaliv® næsespray er beregnet til hos voksne og børn over 2 år. Næsesprayen bør ikke anvendes til børn under 2 år, da sikkerheden og effektiviteten af midlet ikke dokumenteret for børn i denne aldersgruppe.

 

Sådan bruger du Benaliv® næsespray

Læs altid den medfølgende indlægsseddel inden anvendelse. Hvis du har tvivlsspørgsmål, bør du kontakte din læge eller spørge på apoteket.

 • Voksne og børn over 2 år: Sædvanligvis 2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor 2 gange dagligt – om nødvendigt op til 3-4 gange dagligt.

Fremgangsmetode:

Inden første anvendelse skal reservoiret fyldes; dette gøres ved at trykke på pumpen et par gange. Beholderen skal altid omrystes inden anvendelse.

 • Puds næsen
 • Omryst beholderen
 • Fjern hætten på beholderen
 • Ved første anvendelse: Pump et par gange til forstøvning opnås
 • Hold beholderen lodret og bøj hovedet forover
 • Før beholderen op til det ene næsebor og hold med en finger på det andet
 • Pump 2 gange og træk samtidig vejret ind gennem det åbne næsebor
 • Gentag i det andet næsebor

Hvis du er i tvivl om, hvordan du anvender produktet korrekt, bør du altid læse indlægssedlen og evt. spørge din læge eller på apoteket.

 

Virkning

Benaliv® næsespray indeholder det virksomme stof levocabastin, som er et antihistamin, der lindrer symptomer på allergi i næsen.

Virkningen af Benaliv® næsespray indtræder hurtigt og kan vare i flere timer. 

 

Bivirkninger

Bivirkningerne i det følgende er indhentet fra Lægemiddelstyrelsens produktresumé og stammer oprindeligt fra tre kilder 1) kliniske undersøgelser, 2) epidemiologiske studier og 3) indberetninger til myndighederne efter midlet er kommet på markedet:

Meget almindelige (over 10%): hovedpine.

 • Almindelige (1-10%): kvalme, bihulebetændelse (sinuitis), svimmelhed, dyb søvn med eventuel bevidsthedssvækkelse (somnolens), smerter i svælget og strubehovedet, næseblod (epistaxis), hoste.
 • Ikke almindelige (0,1 – 1%): væskeophobning i øjenlåget (øjenlågsødem), overfølsomhed (hypersensitivitet), bronkospasmer, åndenød (dyspnø), ubehag i næsen, tilstoppet næse.
 • Sjældne (0,01-0,1%): hurtig hjerterytme (takykardi), 
 • Ukendt hyppighed: hjertebanken (palpitationer), alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock), nasal ødem.

Herudover kan der opstå smerter, irritation, tørhed, ubehag og brændende fornemmelse i næsen ved brug af Benaliv® næsespray.

Advarsel

Hvis du har problemer med nyrerne, bør du tale med lægen, inden du anvender Benaliv® næsespray.

Husk også at oplyse lægen eller personalet på apoteket om alle de typer medicin, du anvender, inden du påbegynder behandling med Benaliv® næsespray.

 

Graviditet

Benaliv® næsespray bør normalt ikke anvendes under graviditeten. I kliniske forsøg har man observeret fosterskader hos gnavere, men risikoen herfor kendes ikke for mennesker.

Hvis du er gravid – eller planlægger at blive gravid – bør du tale med din læge eller personalet på apoteket, inden du anvender Benaliv® næsespray.

 

Amning

Benaliv® næsespray bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen, fordi det aktive stof levocabastin i nogen grad overføres til det ammende barn.

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hos enkelte individer kan Benaliv® have en så sløvende virkning, at trafik- og arbejdssikkerheden påvirkes.

 

Pakninger

Benaliv® næsespray fås i håndkøb i en flaske (suspension) med 150 doser. Du kan købe næsesprayen til lav pris her:

 

Indhold

 • Aktivstof: Levocabastin (50 mikrogram/dosis).
 • Hjælpestoffer: Benzalkoniumchlorid opløsning 50%, natriumedetat, propylenglycol, vandfri natriumphosphat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, sterilt vand.
 • Producent: Janssen

 

Se evt. også vores artikel om Benaliv® øjendråber.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.