Børn og ulykker

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 09. december 2022

Nogle børn betragtes som de rene “ulykkesfugle”, dvs. børn som har en  tilbøjelighed til at komme “galt af sted”.

Drengebørn har allerede fra det første leveår en højere ulykkesfrekvens end piger. Visse grupper af børn med udviklingsforstyrrelser har også en markant øget ulykkesfrekvens.

Det er vigtigt at slå fast at alle små børn principielt kan betragtes som ulykkesfugle sammenlignet med voksne: børn har en klart øget ulykkesfrekvens. Det er endvidere vist, at alle børn i forbindelse med bestemte kritiske faser i udviklingen, i kombination med stress (sygdom, flytning etc.) er mere udsatte for ulykker end normalt.

Den øgede ulykkesfrekvens hos børn skyldes nogle fysiologiske og anatomiske forhold som har med barnets udviklingstrin at gøre:

  • Synsevnen – er nedsat hos børn. Små børn har svært ved hurtigt at skifte mellem nærsyn og langtsyn. Børn har svært ved at bedømme afstande og hastigheder og har et snævert synsfelt. Dette gør at deres indirekte synsfelt er begrænset. Herudover har barnet, pga. sin lille højde, sværere ved at orientere sig i trafikken – har f.eks. svært ved at se hen over en holdende bil.
  • Høreevner – barnets høreevner er heller ikke færdigudviklet. Hørelsen er god nok, men evnen til at lokalisere lyden er endnu ikke færdigudviklet.
  • Impulsivitet – er velkendt hos børn og kan medføre farlige situationer.
  • Problemer med simultan information – børn har svært ved at sortere flere indtryk på samme tid. Fx. stilles der store krav ved cykling hvor øje, øre, balance skal sorteres og bearbejdes og et brøkdel efter omsættes i en motorisk handling.


Børn kan kun til en vis grad trænes i at håndtere komplicerede risikosituationer. Derimod har barnet behov for enkle, absolutte regler: f.eks. hvordan man opfører sig i trafikken.

Med hensyn til børns motorik har undersøgelser vist at :

  • Børn ikke er modne til at cykle før 5-års alderen.
  • Børn er ikke modne til at krydse en gade med biltrafik før 9-års alderen.
  • Børn er ikke modne til at cykle i tæt trafik før 11-12 års alderen.

Ovenstående kan overføres på tilsvarende ikke-trafikale situationer.

Vil man mindske risikoen for ulykker hos sit barn, er det derfor vigtigt, at man ikke overvurderer sit barns evne til at klare sig i de voksnes farlige verden!