Center for Ligebehandling af Handicappede

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen: 14 okt 2018

Center for Ligebehandling af Handicappede er lukket og aktiviteterne er overgået til Det Centrale Handicapråd. Deres hjemmeside kan ses her: http://www.dch.dk/