Center for Ligebehandling af Handicappede

Center for Ligebehandling af Handicappede er lukket og aktiviteterne er overgået til Det Centrale Handicapråd. Deres hjemmeside kan ses her: http://www.dch.dk/