Center for Ligebehandling af Handicappede

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 15. oktober 2020

Center for Ligebehandling af Handicappede er lukket og aktiviteterne er overgået til Det Centrale Handicapråd. Deres hjemmeside kan ses her: http://www.dch.dk/