Center for Små Handicap

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 15. oktober 2020

Center for Små Handicapgrupper (CSH) er lukket og indgår fra den 1. januar 2011 sammen med 12 andre videnscentre i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) i Servicestyrelsen.