Center for Små Handicap

Center for Små Handicapgrupper (CSH) er lukket og indgår fra den 1. januar 2011 sammen med 12 andre videnscentre i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) i Servicestyrelsen.