Danmarks Bløderforening

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 15. oktober 2020

Danmarks Bløderforening

Kompagnistræde 22, 2

1208 København K

Tlf.: 33 14 55 05

http://www.bloderforeningen.dk/