Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund

Tlf.: 38 14 88 44

https://blind.dk/

 

Solgavekampagnen 2001

Dansk Blindesamfund er en landsforening for ca. 12.000 blinde og svagtseende. Foreningen modtager ikke støtte fra det offentlige, pengene til foreningens drift kommer fra frivillige bidrag og fra mennesker der betænker foreningen i deres testamente.

Læs mere om Dansk Blindesamfund på www.dbblind.dk.