Dansk Epilepsiforening (Epilepsiforeningen)

Dansk Epilepsiforening (Epilepsiforeningen)

Store Gråbrødrestræde 10, 1.

5000 Odense C

Tlf. 6611 9091

http://www.epilepsiforeningen.dk/

 

Om foreningen

Dansk Epilepsiforening drives af frivillige og varetager interesser for danske epileptikere og deres pårørende. Foreningens primære arbejdsopgave er, at sikre personer med epilepsi den bedst mulige behandling samt at deres liv ikke begrænses i dagligdagen.

Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a.:

  • Rådgivning: Foreningen har en række rådgivere tilknyttet, som yder rådgivning og hjælp til dens medlemmer. Der er bl.a. tilknyttet en sygeplejerske, socialrådgiver, forsikringsrådgiver og advokat.
  • Oplysning: Dansk Epilepsiforening har mange forskellige pjecer og andre former for informationsmateriale, som er målrettet de forskellige befolkningsgrupper.
  • Forskning: Foreningen støtter forskning i epilepsi og foretager selv visse undersøgelser.
  • Netværk: Dansk Epilepsiforening afholder hvert år adskillige arrangementer, hvor man kan netværke med andre mennesker, der er i berøring med epilepsi. Arrangementer inkluderer bl.a. bowling, udflugter, netværksmøder, ungdomslejre m.fl.
  • Informatører: Foreningen har et hold af såkaldte informatører, som gratis holder oplæg om epilepsi på arbejdspladser samt i skoler, børnehaver o.lign.
  • Kurser: Dansk Epilepsiforening afholder kurser om epilepsi, som både er rettet mod patienter og pårørende. Herudover arrangeres der også foredrag, konferencer o.lign.
  • Camping: Foreningen råder over en campingvogn, der kan lejes af medlemmer til en fordelagtig pris.
  • Medlemsblad: Dansk Epilepsiforening udgiver bladet Epilepsi fire gange om året. I bladet kan man møde mennesker med epilepsi, læse deres historier og få indsigt i deres hverdag. Herudover indeholder bladet også nyheder og praktiske råd om epilepsi.
  • Legater: Når foreningen har midler til rådighed, uddeles disse til medlemmer som har svært økonomisk. Kriteriet for tildeling af støtten er, at man ikke selv er i stand til finansiere den ønskede udgift. I praksis kan det f.eks. være en ferie, studier, uforudsete udgifter o.lign.
  • Frivillige: Dansk Epilepsiforening er baseret på frivillig indsats fra sine medlemmer og der er derfor adskillige muligheder for at blive frivillig.

Hjemmeside

Dansk Epilepsiforenings hjemmeside indeholder information om alle ovenstående punkter, men herudover også et samtaleforum såvel som en række grupper (f.eks. forældrenetværk, unge med epilepsi osv.), der gør det nemmere at få svar på eventuelle spørgsmål om epilepsi og blive klogere på emnet som helhed.

Foreningen driver også epilepsibutikken.dk, hvor man kan både kan købe støttevarer (armbånd, bøger, film m.fl.) og bestille gratis informationsmateriale. Det er også muligt at støtte foreningen med direkte overførsel af et beløb.

 

Relevante links

 

Anbefalede bøger

Følgende bøger indeholder supplerende information om epilepsi: