Diabetesforeningen

Odense
Landsforeningen for Sukkersyge
Rytterkasernen 1, 5000  Odense C.

København
Toldbodgade 33, 1
1253 København K

Tlf.: 66 12 90 06

http://www.diabetes.dk/

 

Om foreningen

Diabetesforeningen har siden 1940 arbejdet for at støtte diabetikere. I dag har foreningen omtrent 85.000 medlemmer og hører dermed til blandt de største patientforeninger i Danmark.

Foreningen varetager diabetikernes interesser og kæmper deres sag. Omdrejningspunktet i arbejdet er at forbedre livsvilkårene for diabetikerne samt at få skabt politiske fokus på diabetes (sukkersyge).

 

Arbejdsområder

Diabetesforeningen har tre primære arbejdsområder:

 • Forebyggelse af diabetes
 • Sikring af et godt liv med diabetes
 • Forskning i diabetes (helbredelse)

 

Historie

Diabetesforeningen blev stiftet den 12. december 1940, hvorefter der blev der oprettet lokalafdelinger rundt om i landet. Der blev generelt taget godt imod foreningen.

Oprindeligt havde foreningen blot 72 medlemmer. I dag har den omkring 85.000. Medlemmerne er både diabetikere, pårørende og behandlere, men også enkeltpersoner, der ønsker at støtte foreningens arbejde.

Organisatorisk har Diabetesforeningen også udviklet sig meget med årene; fra at være en lille, løst organiseret forening til at være en velstruktureret og stor patientforening.

Medlemsblad

Det første medlemsblad hed ”Tidsskrift for Sukkersyge” og udkom allerede i 1941 – kort tid efter foreningens stiftelse. Bladets oprindelige fokus var på, hvordan diabetikere skulle leve for at bevare arbejdsevnen. I 1985 skiftede bladet navn til  ”Diabetes, Tidsskrift for Sukkersyge”.

Siden 2008 har bladet blot heddet “diabetes” og i dag handler det om mange andre aspekter af livet med diabetes, end det gjorde i de tidligere udgivelser. Tendensen er, at bladet udvikles mere og mere i retning af et livsstilsmagasin, hvor emner såsom forebyggelse, forskning og livet med diabetes fylder mere. Bladet udgives fire gange om året.

 

Foreningens navn

Det er ikke kun medlemsbladet, der har skiftet navn gennem tiderne; Ved stiftelsen i 1941 hed Diabetesforeningen hed ”Landsforeningen for Sukkersyge”. Dette navn ændredes man i 1984 til ”Diabetesforeningen, Landsforeningen for Sukkersyge”.

Det nuværende navn ”Diabetesforeningen” blev vedtaget sammen med de nye vedtægter i 2008.

 

Økonomi

I takt med at medlemstallet stege og Diabetesforeningen voksede sig større, blev foreningens økonomi langsomt også bedre. Foreningen har igennem tiden ansøgt om donationer fra forskellige samfundsinstanser såsom kommuner, amter, pengeinstitutter og virksomheder til dens fortsatte drift.

Den forbedrede økonomi har gjort det muligt at oprette to fonde, som giver foreningens medlemmer følgende:

 • ubemidlede medlemmer har fået mulighed for bedre behandling af sukkersyge (på sukkersygehospitaler)
 • sommerlejre til børn med diabetes

 

Mærkesager

Diabetesforeningen har fra starten forhandlet med offentlige myndigheder, for at forbedre vilkårerne for diabetikerne i det danske samfund. Et eksempel herpå kan være diabetikernes ansættelsesvilkår i det offentlige. Et andet eksempel kan være skattelettelser, som kan retfærdiggøres ved diabetikeres ekstra udgifter til kost og medicin. Diabetesforeningen arbejder også for, at behandling af diabetikere skal have den samme kvalitet i hele landet.

 

Børn og unge

Diabetesforeningen har meget forskelligt informationsmateriale til rådighed til børn og unge såvel samt til deres forældre. Herudover er der også mulighed for rådgivning og vejledning for foreningens medlemmer. Der afholdes også kurser for børn, unge og familier.

Diabetesforeningen ejer desuden forskellige ejendomme rundt om i landet, som bruges til at støtte børn og unge med diabetes. Foreningen åbnede f.eks. et børnehjem i København, der senere blev flyttet til Faarevejle og i dag er et diabetikerhjem ved navn ’Solglimt’.

 

Medlemsfordele

Alle medlemmer af Diabetesforeningen har adgang til en række fordele. Disse inkluderer bl.a.:

 • Medlemsbladet “diabetes”
 • Rådgivning (f.eks. af en socialrådgiver, diætist, jurist eller træner)
 • Diabetesbarometer (til at følge udviklingen i blodsukkeret)
 • Lokalarrangementer (i de 98 lokalafdelinger)

Herudover har alle medlemmer rabat følgende steder:

 • Diabetesforeningens netbutik
 • GF Forsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Thiele (optiker)
 • Happydays (rejser)
 • MBT-sko
 • Sahvas Care (hjælpemidler)
 • Din Hørespecialist
 • Loop-fitness

Diabetesforeningen arrangerer også kurser, motivationsgrupper og andre begivenheder for deres medlemmer.

 

 

Relevante links