Gigtforeningen for Morbus Bechterew

Gigtforeningen for Morbus Bechterew

Telefon: 6168 1180

http://www.bechterew.dk/

 

Kort om foreningen

Gigtforeningen for Morbus Bechterew har eksisteret siden 1973 og dens medlemstal ligger i dag på ca. 1200. Foreningen er opdelt i 9 landsdelsforeninger, der samlet dækker hele Danmark.

Formålet med Gigtforeningen for Morbus Bechterew er at støtte Morbus Bechterew-patienter og skabe de bedst mulige forhold for dem. Et af midlerne til dette mål er at udbrede kendskabet til sygdommen blandt dens medlemmer såvel som i offentligheden.

Foreningens aktiviteter inkluderer bl.a. følgende:

 • Et årligt landsmøde
 • MB-bladet (et medlemsblad som udkommer fire gange pr. år og indeholder interessante og nyttige information omkring Morbus Bechterew, nyt om den seneste forskning i sygdommen o.lign.)
 • Brochurer (foreningen har enkelte brochurer, som kan rekvireres på deres hjemmeside)
 • MB-kortet (et kort der i tilfælde af ulykker giver læger mulighed for at sikre patienten den korrekte behandling og hjælp)
 • ID armbånd (ligesom kortet ovenfor giver dette armbånd sundhedsfagligt personale vigtigte oplysninger om MB-patientens sygdom i tilfælde af ulykker o.lign.)
 • Forskning (foreningen engagerer sig i forskning inden for Morbus Bechterew og relaterede områder)
 • Uddeling af Bechterewprisen (en pris der har eksisteret siden 2005 og har til formål at fremme forskningen i Morbus Bechterew – den gives til individer, der yder en speciel indsats i forhold til sygdommen)
 • Internationalt samarbejde (samarbejde med udenlandske MB-foreninger i den internationale sammenslutning af Bechterewforeninger (Ankylosing Spondylitis International Federation, ASIF)
 • Konsulent (foreningen har en ulønnet konsulent tilknyttet , som bl.a. tilbyder rådgivning og vejledning omkring behandling til foreningens medlemmer samt til eksterne behandlere)

På foreningens hjemmeside findes også et debatforum for dens medlemmeer. Herudover indeholder den også yderligere information om dens aktiviteter og om sygdommen generelt.

 

Medlemskab

Der findes to typer medlemskab:

 • Privat medlemskab
 • Firmamedlemskab

Et privat medlemskab koster kr. 150 – 200 pr. år (afhængigt af medlemskabstype og lokalkreds), mens et firmamedlemskab koster kr. 1.500 – 10.000 ekskl. moms (afhængigt af hvilken “pakke” der vælges).

 

Relevante links