Solstik – Hedeslag

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 13. oktober 2021

Hedeslag optræder hyppigst om sommeren i forbindelse med udsættelse for stor varme, uden at personen har indtaget tilstrækkelig væske.

En person med hedeslag har en rødlig kulør med varm og tør hud. Tilstanden kendes også som solstik, og kan opstå pludseligt eller være langsomt indsættende.

Der er behov for hurtig behandling.


 

Hvad er hedeslag?

Hedeslag, der kan være en livstruende tilstand, skyldes lang, ekstrem udsættelse for varme (f.eks. i forbindelse med solbadning), hvor personen ikke er i stand til at svede tilstrækkeligt således at kropstemperaturen bliver sænket. Hedeslag opstår hyppigt som en kombination af høj temperatur og en høj luftfugtighed.

 

Hvem får hedeslag?

Ældre, børn og personer der indtager bestemte typer medicin har den største risiko for at få hedeslag.

 

Hvad er symptomerne på hedeslag?

De første egentlige symptomer på hedeslag/solstik er nogle gange forud gået af nogle ‘advarselssignaler’. Disse symptomer kan være:

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Træthed/udmattelse

Efterhånden bliver symptomerne mere alvorlige:

 • Personen sveder sædvanligvis mindre end normalt.
 • Huden er varm og tør med en rødlig kulør. Dette i modsætning til en person som er i chok hvor huden vil mærkes fugtig og klam.
 • Hjerterytmen stiger til omkring 160 til 180 slag i minuttet i modsætning til en normal puls på 60 til 100 slag i minuttet.
 • Temperaturen stiger hurtigt til omkring 40°C-41°C.
 • Personen kan virke desorienteret og konfus, i udtalte tilfælde kan det ende med chok, og personen kan miste bevidstheden og evt få kramper.

Hvorfor får man hedeslag?

I hjernen findes et center (hypothalamus) som sørger for at holde en konstant temperatur i kroppen. Ved hedeslag er denne regulationsmekanisme ude af funktion.

Svedkirtlerne kan (midlertidigt) holde op med at fungere og kroppen bliver herved overophedet.

 

Hvordan forebygger man hedeslag?

Hedeslag kan man helt undgå hvis man efterlever følgende råd:

 • Hold dig så vidt muligt væk fra varmen – gå ind i skyggen i stedet for at sidde i solen.
 • Drik rigelig med væske og husk at få tilstrækkeligt med salt, hvis der drikkes meget.

Husk: Ældre, børn og personer der indtager bestemte typer medicin har den største risiko for at få hedeslag/solstik.

Vær opmærksom på de første tegn på hedeslag:

Har man mistanke om begyndende hedeslag, bør man snarest ses af en læge.

 

Hvordan behandles hedeslag?

Hedeslag/solstik er som sagt en livstruende tilstand og personer med hedeslag har derfor brug for akut hjælp på stedet og bør efterfølgende hurtigst muligt på hospitalet. Derfor:

 • Tilkald assistance – ring 112

Imens man venter på hjælp kan man gøre følgende:

 • Svøb personen ind i et vådt lagen eller våde klæder, eller
 • Afkøl personen i en sø, vandløb eller et badekar.
 • Brug evt. is til at køle med.
 • Hvis man er udenfor og ikke kan køle personen på anden vis: sørg for at placere personen på et skyggefuldt sted.
 • Giv personen koldt vand med 1 tsk. salt per ½ liter vand.