Influenza hos voksne

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Følgende produkter anbefales ved influenza:

 

Hvad er Influenza?

Influenza er en smitsom og akut forløbende virussygdom, der giver karakteristiske gener og som oftest er selvbegrænsende.

Sjældent kan der tilstøde komplikationer. Influenza hos børn er beskrevet separat.  

 

Hvad er årsagen til Influenza?

Årsagen til influenza er influenza-virus A, B og C, der angriber luftvejenes slimhinder, og herfra spredes til resten af kroppen, hvorfra de typiske symptomer stammer.

Influenza kan enkelte år forekomme som epidemi (hastig spredning af sygdommen fra person til person med mange syge).

Da Influenza-virus er i stand til at ændre sig, kan man blive smittet flere gange i løbet af sit liv, men sjældent mere end en gang årligt.  

 

Hvad er symptomerne på en Influenza?

Oftest 1 til 3 døgn efter smitte via luftvejene, får man høj feber op til 40 – 41 grader, hovedpine, muskel- og led-ømhed, nedsat appetit, tør hoste, hals- og svælgsmerter, hurtig puls med fornemmelse af hjertebanken og almen sygdomsfølelse.

Hos kronisk syge eller ældre og svækkede kan influenza forårsage svær sygdom med komplikationer oftest i form af lungebetændelse.

Hvordan stilles diagnosen Influenza?

Den typiske sygehistorie med de beskrevne symptomer. Der findes prøver, der kan vise at der er tale om Influenza-virus, men på det tidspunkt svaret på prøven foreligger, er sygdommen som regel gået over af sig selv.

 

Hvordan behandles Influenza?

Overvejende symptomatisk, det vil sige lindrende, da sygdommen er selvbegrænsende i de fleste tilfælde. Generne topper i løbet 3 til 4 dage, hvorefter der er gradvis bedring, således at man oftest er rask efter 5 til 7 dage. Hoste og hæshed kan dog vare ved i 2 til 4 uger.

Det er vigtigt at drikke rigeligt med væske, da man sveder meget ved høj feber. Man bør indtage føde efter bedste evne, og ellers holde sengen indtil bedring.

Pamol og/eller andet svagt smertestillende kan dæmpe generne (se afsnittet nedenfor).

Såfremt der tilstøder komplikationer kan det blive nødvendigt med indlæggelse til videre behandling, ellers er influenza en ubehagelig, men selvbegrænsende sygdom, der ikke kræver speciel behandling.

Hos ældre og svækkede eller kronisk syge (specielt lunge- og hjertesyge) anbefales vaccination med svækkede influenza-virus for at opbygge immunitet for sygdommen og specielt dens komplikationer. Vaccinationen bør gentages hvert år, da virus har evnen til at ændre sig, således at kroppen ikke kan genkende og bekæmpe den.

 

Smertestillende ved influenza

Følgende smertestillende produkter kan anvendes ved influenza:

Bemærk at midlerne ovenfor kun er beregnet til brug hos voksne. Medicin til influenza-ramte børn kan ses her.