Influenzavaccination (influenza vaccine)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Hvem bør influenzavaccineres?

Det er velkendt, at influenzaepidemier ud over stor sygelighed også ledsages af betydelige stigninger i antallet af indlæggelser på hospital.

Det er ligeledes velkendt at dødeligheden som følge af influenza stiger i befolkningen. De alvorlige, komplicerede sygdomsforløb rammer især ældre mennesker samt personer med visse underliggende, kroniske lidelser.

Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af personer tilhørende nedenstående risikogrupper:

  • Personer med medfødte eller erhvervede immundefekter. Vedr. HIV smittede personer, se nedenfor.
  • Personer med andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsmæssig risiko.
  • Personer, der bor på plejehjem eller lignende, idet lægen ud fra lokale forhold må vurdere om der er behov for at vaccinere alle beboere på institutionen eller alene særligt udsatte beboere.
  • Personer på 65 år og derover.

WHO'S anbefalinger til influenza vaccines indhold

Influenza vaccine indeholder i overensstemmelse med WHO's anbefaling virusstammer fra årets relevante A- og B-virusstammer:

Vaccinen er ny i forhold til anbefalingerne fra sidste år. Den er udvalgt på grund af nylige ændringer af de cirkulerende influenzavirus.

Vaccine fra tidligere sæsoner bør derfor ikke anvendes

 

Regler for økonomisk støtte til betaling for vaccination mod influenza

Influenzavaccination er ikke omfattet af overenskomsten mellem sygesikringen og de praktiserende læger.

Ved influenzavaccination skal man derfor selv betale udgiften til såvel vaccine som lægens honorar. En række kommuner har imidlertid valgt at tilbyde gratis vaccination til personer med øget risiko for komplikationer ved influenzasygdommen, kontakt din kommune for nærmere oplysninger herom

I de kommuner hvor der ikke tilbydes gratisvaccination er der muligheder for støtte via den sociale lovgivning,

§ 82 i lov om aktiv socialpolitik

og

§ 17 i lov om social pension

 

Vedrørende HIV

Flere spørgsmål med relation til influenzavaccination af HIV-smittede personer er ikke endeligt afklarede. Det gælder således den risiko, influenzavirusvaccinen udgør for HIV smittede. Endvidere kan der hos nogle af patienterne være tale om en ringere beskyttende effekt af vaccinen – og en mulig risiko for forværring af HIV-infektionen. Vejledning om vaccination af den enkelte HIV smittede patient vil kunne finde sted på den infektionsmedicinske afdeling, de følger patienten.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Influenzamedicin (forebyggelse og behandling)

  • Tamiflu®

 

Influenza vaccine

  • Vaxigrip®

 

Febersænkende medicin