Medicinfremkaldt hovedpine

Overlæge, dr.med. Helle K. Iversen og overlæge, dr.med. Rigmor Jensen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2023

Hvad er medicinfremkaldt hovedpine?

Hos hovedpinepatienter kan hovedpine være udløst af daglig indtagelse af smertestillende håndkøbsmedicin på > 50 g (>100 tabletter per måned) paracetamol eller lignende håndkøbsmedicin i mere end 3 måneder.

I værste fald kan hovedpinetyperne flyde helt sammen, så patienten føler sig konstant syg.

Tabletterne sælges i håndkøb, og mange tror at de er milde og ufarlige, men et dagligt forbrug på 3-4 tabletter (Magnyl, Treo®, Pamol®, Panodil®, Kodimagnyl® eller lignende) kan sagtens være med til at fastholde patienten i en ond cirkel af medicinfremkaldt og oprindelig hovedpine.

Ved daglig indtagelse af Ergotamin (Gynergen®) eller de nyere migrænemidler, triptaner (Imigran®, Naragran® og Relpax®) vil der hos migrænepatienter ofte udløses svær hovedpine så snart virkningen aftager. De oprindelige hovedpineanfald ændres gradvist og patienterne oplever hyppigt en daglig, lidt ukarakteristisk migrænelignende hovedpine, der svinder noget, men ikke helt ved indtagelse af mere medicin. Afhængigheden er en slags fysisk afhængighed, hvor ”abstinenserne” er forstærket hovedpine, som delvis forsvinder når man igen tager hovedpinemedicin!

– Dette ses kun ved dagligt forbrug. Tages triptaner/ergotamin kun ved anfald ses fænomenet ikke.

En dansk undersøgelse fra 1994, viste at 45% af det samlede danske forbrug af triptaner blev brugt af 4% af migrænepatienterne, der havde dagligt triptan forbrug. Disse 4% brugte altså ca. 85 millioner kroner til at ”behandle” migræne/medicin-fremkaldt hovedpine! For at hindre udvikling af et sådant uhensigtsmæssigt stort forbrug, anbefales det, at forbruget af triptaner/ergotamin begrænses til 8 doseringer per måned per person og at der er tæt kontrol af forbruget.

 

Hvad kan man gøre?

Medicinfremkaldt hovedpine behandles bedst med holde helt op med at tage hovedpinetabletter, selvom det kan virke lidt selvmodsigende. Dette ophør forsøges først ambulant, og hvis det ikke lykkes må en del patienter indlægges på sygehus til afvænning.

Hovedpinesmerterne og ledsagesymptomerne aftager gradvist efter 3-4 dage og patienten oplever en betydelig bedring i deres tilstand. Det konstante hovedpinemønster brydes ofte, således at hovedpinen igen bliver anfaldsvis, og patienten vil igen kunne få glæde af almindelige hovedpinetabletter i begrænset omfang. I bedste fald kan hovedpinen forsvinde helt.

 

Anbefalede bøger

Følgende bøger anbefales for yderligere information om hovedpine generelt:

 

Relevante links