Tjæresalve og tjærecreme

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Tjæresalve og tjærecreme kan anvendes til behandling af forskellige hudlidelser samt skæl. I denne artikel kan du se, hvor du kan købe tjæresalve og tjærecreme, men også læse om midlernes anvendelse, virkning, bivirkninger osv.

 

Hvor kan man købe tjæresalve?

Der findes efterhånden meget få midler med tjære på det danske marked. Kigger man mod udlandet er udvalget en smule større, men det kan være vanskeligt at vide, hvilke produkter der virker og hvor man kan købe dem.

 

Inotyol® tjæresalve

Det eneste produkt der har stået tidens test i Danmark, er Inotyol® tjæresalve, som har været på markedet siden 1955. Salven er virksom mod forskellige former for eksem samt psoriasis. Herudover anvender nogle den også mod skæl og skæleksem. Du kan købe Inotyol® tjæresalve her:

Ligesom andre tjæremidler medfører Inotyol® kun meget få bivirkninger. De kendte bivirkninger er hududslæt ved kontakt med salven, som maksimalt forekommer hos 1 ud af 10.000 behandlede, samt øget lysfølsomhed og hårkirtelbetændelse som har ukendt forekomst.

 

Anvendelse

Brugen af tjære inden for medicinens verden går mange år tilbage og er en af de ældste måder at behandle hudsygdomme såsom eksem og psoriasis på.

I dag anvendes tjæresalve og tjærecreme ved:

Tjære anvendes især til at behandle psoriasis og atopisk eksem, og i mindre grad til de øvrige sygdomme nævnt ovenfor. Tjærebehandling kan i øvrigt anvendes i kombination med anden lokalbehandling samt lysbehandling.

 

Anvendelse af tjæresalve til babyer/spædbørn

Hos babyer/spædbørn kan man med fordel anvende tjæresalve (Inotyol®), hvis de har rød numse (“rød hale”). Tjæresalven er ekstrem effektiv i de fleste tilfælde. Bemærk at salven kun anvendes på rød hud i bleområdet – den må ikke anvendes på væskende hud eller åbne sår.

Hvis ikke salven virker, kan man prøve en anden babycreme (se en god oversigt over babycremer her). Hvis man har prøvet flere cremer uden at rødmen forsvinder, bør man søge læge.

 

Virkning

Tjærens eksakte virkningsmekanisme i forhold til de nævnte hudsygdomme er endnu ikke helt klarlagt. Man ved, at tjæren kan mindske sygdommenes symptomer – dvs. lindre de unormale hudreaktioner og dæmpe den kløe, rødme og irritation (inflammation), der ses ved sygdommene. Herudover ved man, at det er de farvede ingredienser i tjæren, der har den medicinske virkning. Tjære er i øvrigt også et godt middel mod hovedlus.

Ulemperne ved alle tjæreprodukter er deres kraftige lugt og tendens til at svine. Herudover øger de hudens lysfølsomhed, hvilket øger risikoen for solskoldning.

Forskellige former for tjære

Der findes flere forskellige former for tjære, som anvendes til behandling af huden:

 

Tjærecremer og -salver

Cremer og salver kan enten indeholde stenkulstjære eller andre former for tjære. I Danmark er dette normalt skifertjære eller trætjære (bøgetræstjære), mens man i udlandet også anvender fyrretræstjære (pine tar). Mængden af tjære i disse midler (styrken) er normalt 1 – 10%. Den øvrige primære ingrediens er som regel regulær fugtighedscreme.

 

Ren stenkulstjære

Ren stenkulstjære anvendes på hospitaler, hvor patienter kan komme i tjærebehandling, hvor stenkulstjæren påføres direkte på huden. Efterfølgende bades patienten, hvorfor behandlingen også kaldes et “tjærebad”. Behandlingen sviner meget og kræver en speciel udsugning af tjæredampene. Selvom tjærebade medfører mange gener i form af lugt og misfarvninger på patient såvel som inventar, er det meget en gammel behandlingsmetode, der fortsat bruges på hospitalerne, fordi den er så effektiv.

Stenkulstjære findes også på de to produktionsapoteker i Glostrup og Skanderborg, hvor man med en speciel recept (magistrel recept) fra lægen kan få rørt en tjærecreme eller -salve, der har en individuelt tilpasset styrke. Specialfremstillede midler er dog meget dyre og er kun nødvendige i særlige tilfælde.

Du kan desuden købe shampoo med ren stenkulstjære på Amazon.

 

Andre former

Udover ovenstående findes tjære også som shampoo (tjæreshampoo – som f.eks. Innopoo tjæreshampoo – som dog ikke længere indeholder tjære!) samt i spritopløsning (som i f.eks. Alphosyl® shampoo). Disse anvendes til behandling af hårbunden.

 

Behandling med tjærecremer og -salver

Behandling med tjæreholdige cremer og salver foregår ved, at man påfører midlet direkte på de ramte hudområder 1 gang dagligt. Tjæremidlet skal sidde og virke i flere timer. For mange patienter er det derfor mest belejligt at foretage behandlingen om aftenen umiddelbart før sengetid.

Fordi tjære sviner og misfarver tekstiler såvel som hud, bør man tage nogle forholdsregler inden behandlingen startes. Hvis man skal behandle hænderne, bør man bruge bomuldshandsker. Herudover bør man tage noget gammelt tøj på og sove i gammelt sengetøj (dette bør man gøre, uanset hvilke hudområder man behandler). Tøj og sengetøj kan efterfølgende vaskes i en almindelig vaskemaskine (husk at vaske tøjet seperat!). I mange tilfælde ødelægges tøjet af tjæren, hvorfor man ligeså godt kan kassere det. 

Når man vågner den følgende morgen, vaskes tjæresalven af kroppen og tøjet lægges til vask eller kasseres. Ved afvaskning af huden forsvinder alle tjærens misfarvninger.

 

Forholdsregler

Når tjærepræparater anvendes på kroppen, øges hudens lysfølsomhed. Dette betyder, at tjærebehandlet hud ikke må udsættes for sollys, fordi risikoen for solskoldning forøges. Den generelle anbefaling er, at huden først må udsættes for sollys én uge efter tjærebehandlingens ophør. Hvis man skal udenfor, bør man altid tildække de behandlede områder eller bruge en solcreme med en høj faktor.

 

Bivirkninger

Tjæresalver og -cremer kan medføre følgende bivirkninger:

  • Øget lysfølsomhed (som beskrevet ovenfor)
  • Kvalme og hovedpine (især hvis man er følsom over for den kraftige tjærelugt)
  • Tjærepustler (når tjæren tillukker hårsække, kan dette resultere i irritation og dannelse af pustler )
  • Overfølsom over for tjæren eller øvrige indholdsstoffer i tjæresalven

 


Du kan købe Inotyol® tjæresalve her: