Psoriasis

Professor, overlæge, speciallæge, dr.med. Niels K. Veien

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Psoriasis er en autoimmun hudsygdom, der forårsager røde, skællende pletter i huden, hyppigst på albuer, knæ samt i hårbunden.

Ved psoriasis kan hudcellerne deles op til 10 gange hurtigere end normalt. 

 

Produkter der anbefales mod psoriasis

Disse plejeprodukter anbefales ved psoriasis:

Cannasen Psoriasis Lotion

Du kan købe Cannasen Psoriasis Lotion her:

Læs mere om virkning og anvendelse

Anvendelse: Cannasen Psoriasis Lotion er specielt udviklet til behandling af psoriasis.

Virkning: Cannasen Psoriasis Lotion virker ved afhjælpe tør hud og mindske hudkløe. Udover at fugte huden, påfører den også en beskyttende barriere – uden at klistre eller fedte huden.

Cannasen Psoriasis Lotion er baseret på hampolie, aloe vera saft, CBD og panthenol, som i kombination understøtter hudens naturlige fugtregulering og fremmer hudens egen evne til at beskytte og genopbygge sig. Herudover styrker og nærer den huden, idet den er beriget med A-og E-vitamin.

Sådan bruger du den: Smør lotion på ren og tør hud 2 gange dagligt.

Cannasen Psoriasis Gel

Du kan købe Cannasen Psoriasis Gel her:

Læs mere om virkning og anvendelse

Anvendelse: Cannasen Psoriasis Gel er også specielt udviklet til lokal behandling i milde til moderate tilfælde af psoriasis.

Virkning: Den mindsker effektivt tørke, rødme og kløe i huden. Herudover reducerer den forekomsten hudflager, skællet hud samt dannelsen af nye skæl.

Cannasen Psoriasis Gel indeholder aloe vera og panthenol, som forbedrer hudens fugtighed samtidig med at dannelsen af nye skæl modvirkes. Herudover er gelen tilsat vitamin B5, A og E, som styrker hudens tilstand.

Sådan bruger du den: Gelen påsmøres på det ønskede hudområde. Gelen må anvendes i op til 30 dage. Herefter skal behandlingen afbrydes i 3 – 5 dage, hvorefter den igen kan genoptages efter behov.

Astion Daily Repair 40%/70%

Du kan købe Astion Daily Repair 40% her og Astion Daily Repair 70% her:

Læs mere om virkning og anvendelse

Anvendelse: Astion Daily Repair 40% og Astion Daily Repair 70% er to fedtcremer, som kan bruges på hele kroppen. De er særligt velegnede til hud, der er meget tør, udsat eller skællende. Cremerne er velegnede til patienter med eksem eller psoriasis.

Forskellen på de to cremer er deres fedtindhold; den ene indeholder 40% fedt, mens den anden indeholder 70%. Jo højere fedtprocenten er, jo mere effektiv er cremen. Hvilken du bør vælge afhænger af, hvor kraftigt dit eksem/psoriasis er. Du kan også købe begge og prøve dig frem.

Virkning: Cremerne virker blødgørende og lindrende, og styrker samtidig hudens naturlige beskyttende barriere. De fugter huden grundigt uden at fedte. 

Sådan bruger du dem: Cremerne kan bruges dagligt på hele kroppen. Massér cremen ind i huden på det ramte område. Cremen bør altid anvendes umiddelbart efter bad, da det typisk er her, at huden bliver meget tør. Behandlingen med cremen bør fortsættes indtil hudens tilstand forbedres mærkbart.

Du kan se flere produkter mod psoriasis fra Astion her:

Du kan se flere anbefalede plejeprodukter mod psoriasis her.

 

Hvad er psoriasis?

Psoriasis er en hudsygdom, der viser sig ved røde, skællende pletter, hyppigst på albuer og knæ, i hårbunden og undertiden udbredt på huden.

Der kan tillige være ledgener, mens egentlig psoriasisgigt forekommer sjældent. Psoriasis er for langt de fleste en fredelig hudsygdom, og den smitter ikke fra én person til en anden.

Selvom der kan være bakterier i de enkelte psoriasispletter, så er der kun sjældent infektion i huden, og der er ikke noget til hinder for, at personer med psoriasis får foretaget operationer.

Skællene dannes, fordi overhudscellerne deler sig 6 gange så hurtigt som normalt. De enkelte celler når så ikke at modnes og danne det glatte overfladelag, som karakteriserer normal hud. Skællene er sprøde, og der kommer let blødning, hvis man bliver ved at kradse. Hurtig celledeling forbindes ofte med kræft, men psoriasis er ikke en kræftsygdom. Der er tale om en helt fredelig, øget celledeling.

I forbindelse med den hurtige celledeling udvides hudens blodkar. Derfor fremtræder psoriasispletterne i reglen røde og irriterede.

Immunsystemet er meget aktivt ved udvikling af psoriasis. Præcist hvilke faktorer, som aktiverer immunsystemet, er ikke kendt i detaljer. Den nye viden om immunsystemets medvirken til udvikling af psoriasis er basis for nye behandlingsprincipper med antistoffer (modstoffer).

 

Hvem får psoriasis?

Der er i nogle familier en arvelig tendens til at udvikle psoriasis. Arvegangen er kompliceret, og det er langtfra sikkert, at ens børn får psoriasis, selv om man selv har det. Risikoen for, at et barn får psoriasis, hvis én af forældrene har sygdommen, er ca. 15%. Hvis begge forældre har psoriasis er risikoen 50%. Arven er bl.a. knyttet til visse vævstyper.

Hudsygdommen findes over hele verden, men med varierende hyppighed. I Danmark har 2-3% af befolkningen psoriasis, dvs. 100-150.000 personer. Sværhedsgraden varierer meget, men langt de fleste har mild sygdom, med kun få pletter og kun udbrud i perioder af livet.

Psoriasis ses sjældent i barnealderen. Hos de fleste kommer de første pletter i ung voksenalder, men en betragtelig del får først sygdommen omkring 50 års alderen. Meget tyder på, at forløbet af psoriasis er mere fredeligt, jo senere i livet, den opstår.

Hvorfor udvikles psoriasis og hvilke faktorer kan forstærke hudlidensen?

De personer, som har arvet tendensen til at udvikle psoriasis, kan få udbrud af sygdommen i forbindelse med infektionssygdomme, specielt infektioner forårsaget af hæmolytiske streptokokker. Disse kan give anledning til halsbetændelse, evt. til infektion ved endetarmen hos børn. I forløbet af en sådan infektion ses jævnligt et stort udbrud af småplettet psoriasis, kaldet guttat eller dråbeformet psoriasis.

Meget tyder på, at stressreaktioner kan forårsage udbrud af psoriasis eller forstærke eksisterende udbrud. Hos personer, som er under stort psykisk pres, er det derfor vanskeligt at gennemføre en effektiv behandling af sygdommen.

Nogle medikamenter kan få sygdommen til at bryde ud. Det drejer sig om nogle malariamidler som klorokin- og hydroxyklorokin, lithium, som anvendes til behandling af psykiske lidelser og hjertemedicin som betablokkere. Der er dog mange med psoriasis, som kan tage disse medikamenter, uden der kommer udbrud af psoriasis. Man må sammen med sin læge afveje fordele og ulemper ved medicinen, hvis det er af stor betydning, at man får denne. Daglig indtagelse af store mængder alkohol kan ligeledes forårsage udbrud af psoriasis og samtidig betyde, at det er vanskeligt at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Fysisk påvirkning af huden med krads fra kæledyr eller planter kan fremprovokere psoriasis i de områder, der bliver kradset op. Tilsvarende kan vanekradsning af elementer f.eks. i nakken medføre, at disse er vanskelige at behandle.

Værktøj som hviler i bestemte hudområder i hænderne kan medføre psoriasis på kontaktstedet, ligesom arbejde på knæ kan medføre stædige pletter på knæene.

De fleste med psoriasis har glæde af sol og havbade. Hos få procent kan sol forårsage eller forstærke et psoriasisudbrud, som i så fald hyppigt viser sig på hænderne og/eller i ansigtet.

 

Symptomer: Hvordan ser man, at det er psoriasis?

Den enkelte psoriasisplet er meget skarpt afgrænset i forhold til den omgivende, normale hud. Pletterne er mere eller mindre rød. Der er afskalning, som kan variere fra så lidt, at det kun kan vises ved at kradse i huden, til massive skorper på de enkelte pletter.

 

Psoriasis i hovedbunden

Psoriasis i hårbunden

 

Psoriasis plaques (på albuerne)

Psoriasis på albuerne (plaques)

 

Psoriasis på overkroppen og arme

Psoriasis på overkroppen og armene

 

Psoriasis på knæene

Psoriasis på knæ

 

Negl med psoriasis

Psoriasis på en negl

 

Hos de fleste er der ingen eller kun moderat kløe, men enkelte med psoriasis er stærkt plaget af kløe. Et stort dagligt alkoholforbrug øger i reglen kløetendensen.

Heldigvis er de hudområder, hvor psoriasis er mest almindelig, dækket af tøj eller hår. Albuer og knæ er de hudområder, som hyppigst angribes, men mange har tillige pletter i hårbund og på kroppen. Ansigt og hænder går i reglen fri, omend der kan være pletter i hårkanten i panden og bag ørerne.

En speciel, småplettet form ses af og til hos unge, som har haft halsbetændelse forårsaget af streptokokker. Udbruddet kommer i løbet af få uger og kan dække store dele af hudoverfladen. Det er ofte det første udbrud af psoriasis, som viser sig på denne måde, og det virker skræmmende på de fleste, som får det. Heldigvis svinder et sådant udbrud efterhånden uden behandling, ellers er sol eller lysbade hos en hudlæge effektive behandlinger. Halsbetændelsen skal naturligvis også behandles.

Der er negleforandringer hos mange personer med psoriasis. Hvis psoriasiselementerne findes, hvor neglen dannes (modsat den fri kant), falder skællene af og efterlader små huller i neglepladen (fingerbølprik), som kan sidde i grupper på neglene. Hvis psoriasis sidder under neglepladen, ses gullige pletter under neglen (oliepletter). Når neglen vokser ud, løsnes denne let svarende til oliepletterne, og neglen vil da fremtræde som delvist løs. Der kan også ses fortykkede negle og negle, som misfarves, fordi der trænger bakterier og svampe ind i de defekte negle.

Negleforandringerne kan dels være skæmmende, dels kan de hæmme gribefunktionen ved arbejde med finmekanik, og der kan samles snavs og olie under delvist løsnede negle. Det samme gælder ved psoriasis på hænderne. Denne type psoriasis forværres af vådt arbejde, arbejde med olie og mekanisk belastende arbejde.

Psoriasis i hårbunden er speciel ved, at håret holder på skællene, så disse kan samles til store skorper.

Hos nogle findes psoriasis i indelukkede og varme hudområder som armhuler, under bryster, i navlen og i lyskefolder og mellem ballerne (invers psoriasis). I disse tilfælde ses skarpt afgrænset rødme, af og til med væsken, men sjældent med skæl. Invers psoriasis kan medføre svie og sekundær infektion i væskende hudområder.

I specielle tilfælde viser psoriasis sig som små pusholdige hudområder, mest almindeligt i håndflader og fodsåler. Selvom sådanne udbrud ser ud til at være smitsomme på grund af pusindholdet, så er der ikke bakterier eller andre mikroorganismer til stede, så der er ingen smitterisiko.

 

Psoriasisgigt

Mange med psoriasis har ledsmerter, men det er heldigvis kun få procent, som udvikler egentlig gigt med hævelse og destruktion af led. Læs mere om psoriasisgigt her.

 

Hvilke undersøgelser foretages ved psoriasis?

Diagnosen af psoriasis på huden stilles bedst ved at se på og undersøge huden. Hvis lægen er i tvivl om diagnosen, kan en lille hudprøve, som skæres ud af psoriasispletten, være til hjælp ved diagnosen.

Der findes ingen blodprøver, som kan anvendes til at stille diagnosen psoriasis. Ved gigtsymptomer kan blodprøver være nyttige til at skelne psoriasisgigt fra leddegigt.

Ved psoriasis i negle kan det være aktuelt at foretage svampeundersøgelse af neglen, da neglesvamp, specielt i tånegle, kan ligne psoriasis.

 

Hvordan kan psoriasis behandles?

Der findes mange midler til behandling af psoriasis. Man skal dog gøre sig klart, at da arven til at kunne udvikle psoriasis er den vigtigste faktor for sygdommen, så findes der ikke metoder til at fjerne den helt. Der kan være lange perioder i psoriasispatientens liv, hvor der ikke er udbrud eller meget få pletter og dermed ikke behov for behandling.

Hvis man skal behandle, bør man gøre sig klart, hvad man gerne vil opnå. Kløe og andre gener kan være årsag til ihærdig behandling, eller der kan være æstetisk ubehag ved idelig dryssen på tøjet eller blodpletter på grund af kradsning i pletterne.

Beslutning om valg af behandling omfatter også vurdering af besvær og ubehag ved smørebehandling, bivirkninger fra tabletbehandling og besvær ved mange lægebesøg, hvis der skal behandles med lys flere gange om ugen. Endelig kan prisen for behandlingen spille en rolle.

Behandlingsspektret kan illustreres som en trappe. Nederste trin på trappen illustrerer enkle smørebehandlinger, som ved ihærdig anvendelse kan holde psoriasispletterne i ave, indtil sygdommen kommer i en rolig fase, mens øverste trin på trappen kan illustrere kraftig tabletbehandling i form af mild kemoterapi, som hos mange kan holde psoriasis glattet helt af. Man må som patient sammen med lægen være med til at beslutte, hvor på trappen man skal have sit behandlingsniveau.

 

Binyrebarksteroider

Blandt de mest effektive smøremidler er binyrebarksteroider, som anvendes 1-2 gange daglig i ca. 1 måned. De findes i flere styrker, og det er kun de kraftigste, der er i stand til at undertrykke psoriasis.  Efter ca. 1 måneds behandling bør behandlingen nedtrappes f.eks. til behandling i weekenden for at undgå bivirkninger i form af tynd og sart hud, samtidig med, at behandlingsresultatet fastholdes. Det stærkest virkende præparater anvendes i håndflader og fodsåler, mens svagere virkende præparater anvendes i tyndere hudområder som ved kønsorganerne samt i ansigtet. Det er i disse hudområder, der hyppigst ses bivirkninger.

Weekendbehandling kan fortsætte i adskillige måneder, hvis man på den måde kan fastholde behandlingsresultatet. Se oversigt over alle præparater, gruppe I til IV.

 

D-vitamin analoger

Calcipotriol (Daivonex®) er et dansk udviklet smøremiddel, som bremser den abnormt hurtige vækst af overhudscellerne og samtidig fjerner irritationstilstanden i huden.

Calcipotriols virkning indtræder langsommere end binyrebarksteroidernes. Til gengæld er stoffet fri for bivirkninger selv ved langtidsbehandling, hvis man som voksen højst anvender 100 g pr. uge. Ved påbegyndelse af behandlingen kan huden omkring psoriasispletterne blive lidt irriteret, så det ser ud, som om hudlidelsen forværres, men denne irritation svinder i reglen efterhånden og har ikke indflydelse på virkningen af præparatet.

Der er markedsført en kombination af calcipotriol og et stærkt virkende binyrebarksteroid (Daivobet®), som har hurtigt indsættende virkning, og som er effektivt. Præparatet anvendes 1 gang daglig i ca. 1 måned, og man kan derefter, for at undgå binyrebarksteroidets bivirkninger, skifte til behandling efter behov (et par gange om ugen), som ikke giver steroidbivirkninger i langtidsbehandling.

Hårbunden udgør et specielt problem behandlingsmæssigt. Det er besværligt at smøre med cremer og salve, som kun vanskeligt vaskes ud, og det er ofte nødvendigt at fjerne hovedparten af skorperne, før flydende midler kan nå ned til de hudområder, hvor sygdommen er. Indgnidning om aftenen af de områder af hårbunden, hvor der er skæl og skorper og vask næste morgen ved at komme shampoo i håret, før man går håret vådt, gør det lettere at fjerne olien, og denne er som forbehandling effektiv til løsning af skæl og skorper. Når skæl og skorper er fjernet, kan der behandles med flydende binyrebarkholdige præparater og calcipotriol efter de retningslinjer, der er givet for behandling af pletter på huden.

Der er markedsført et tilsvarende præparat til behandling af hårbundspsoriasis (Xamiol®) med samme indholdsstoffer, men i en flydende formulering velegnet til hårbunden. I modsætning til de fleste andre hårbundsbehandlinger er det ikke nødvendigt med indledende afskællende behandling inden behandling med Xamiol®. Præparatet anvendes 1 gang daglig i ca. 1 måned, og man kan derefter, for at undgå binyrebarksteroidets bivirkninger, skifte til behandling efter behov (et par gange om ugen), som ikke giver steroidbivirkninger i langtidsbehandling.

Det er en god ide hver aften at smøre hudområder med psoriasis med en fedtende fugtighedscreme. Derved mindskes problemer med afskalning, og hvis der er kløe, mindskes denne.

 

Lysbehandling

Hvis smørebehandlingerne ikke er tilstrækkeligt effektive, kan man supplere med lys. Sol i form af solbade om sommeren er effektiv, men da solen i Danmark ikke er så pålidelig, kan man få samme type lys som i solen i lyskabiner (UV-B). Denne behandling kan gives hos de fleste hudlæger. De kommercielle solariers lys er mere langbølget (UV-A). Det bruner men er ikke så effektivt til behandling af psoriasis. Det er derimod kapsler med methoxapsoralen (Geroxalen®), et ekstrakt af en bjørneklolignende plante, givet sammen med UV-A (PUVA-behandling). Navnet står for Psoralen + UVA. På behandlingsdagen skal man bruge en bestemt slags beskyttelsesbriller.

Fælles for lysbehandlingerne er, at de skal gives 2-3 gange pr. uge i en længere periode. Det er vanskeligt at forene med mange typer arbejde.

De fleste hudlæger behandler også med bløde røntgentstråler (Bucky stråler), som hæmmer irritationstilstande i huden og dermed psoriasis. Denne behandling gives nogle gange med 1-2 ugers interval.

 

Tjære

Tjære er effektivt, og koncentrerede tjæreprodukter virker bedst (Inotyol®). En sådan behandling i kombination med badebehandling er forbundet med så megen lugt og tilsmudsning af tøj og sengetøj, at den er vanskelig at gennemføre, med mindre det foregår under indlæggelse på en hudafdeling. Psoriasis i akut udbrud kan også behandles med kaliumpermanganatbade, som udtørrer huden. Denne behandling sviner også og er bedst egnet ved indlæggelse.

Inotyol-salve kan købes her:

 

Behandlingsrejse

Hvis der er så svært udbrud, at det skønnes rimeligt at indlægge på en hudafdeling, er et muligt alternativ en behandlingsrejse til Det Døde Hav i Israel. Der får man i 4 uger adskillige timers solbad hver dag, og beliggenheden af Det Døde Hav 400 m under havoverfladen gør, at selv nordboer tåler solen godt uden at blive skoldet.

 

Tabletbehandling

Af tabletbehandlinger findes acitretin (Neotigason®), som er et A-vitaminafledt stof, som er specielt egnet ved psoriasis med pustler og ved psoriasis med fortykket hud i håndflader og fodsåler. Behandlingen er ikke egnet for de kvinder, som har mulighed for at blive gravide.

Methotrexat® er et cellehæmmende stof. Behandling med dette stof er at betragte som en blid kemoterapi. Den er hos mange særdeles effektiv og kan ved passende kontrolforanstaltninger anvendes som konstant behandling i adskillige år.

Der er nye behandlinger undervejs med stoffer, som kan indsprøjtes under huden. De er udviklet ud fra den ny viden om immunsystemets rolle ved udvikling af psoriasis. De første af denne type præparater, Amevive® og Remicade®, er markedsført i USA.

 

Produkter til behandling af psoriasis

Følgende plejeprodukter anbefales ved psoriasis:

Du kan se flere anbefalede plejeprodukter mod psoriasis her.

 

Påvirkning af livskvalitet

Der er lavet adskillige undersøgelser, som viser, at sygdommen hos de fleste med psoriasis påvirker livskvaliteten. Det kan være dryssen af skæl fra hårbunden på mørkt tøj, utilpashed ved at komme i svømmehal eller på stranden om sommeren, kløe og kradsning og blødning. Der kan være seksuelle problemer, hvis der er psoriasis på kønsorganerne. I dette område kan hudsygdommen forstærkes ved den mekanisk påvirkning ved samleje, og der kan være svie i huden samt æstetiske problemer ved i det hele taget at have psoriasis.

Negleforandringer og psoriasis på hænderne skæmmer i repræsentative erhverv, og det kan være vanskeligt at udføre mekanisk belastende erhverv og våde erhverv med psoriasis på hænderne. Gribefunktionen er hæmmet, hvis der er udtalte negleforandringer.

 

Forløb

Hos de fleste med psoriasis er der livet igennem udbrud i perioder og stilstand i hudlidelsen i perioder. Som hovedregel bliver der færre og mindre udbrud med årene.

Der findes ikke mulighed for at forebygge de enkelte udbrud, dog kan det anbefales at undgå et stort dagligt alkoholforbrug og om muligt at søge at forebygge psykisk belastende omstændigheder.

 

Bøger om psoriasis

I følgende bøger findes supplerende information om psoriasis: