Akineton®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Akineton® er et receptpligtig lægemiddel, der indeholder det virksomme stof Biperiden og bruges ved Parkinsons sygdom.

 

Anvendelse

Akineton® anvendes ved Parkinsonisme – også medicinsk forårsaget.

 

Bivirkninger

Akineton® medfører især bivirkninger i starten af behandlingen samt hvis dosis øges for hurtigt. Herunder ses de potentielle bivirkninger ved brug af Akineton®:

 

Sjældne (0,1 – 0,01%)

 • Psykiske: oprevethed (agitation), angst, forvirring (konfusion), delirium, søvnløshed, hallucinationer, 
 • Nervesystem: træthed, svimmelhed og hukommelsesbesvær.
 • Mave/tarme: Mundtørhed, kvalme, gener i fordøjelseskanalen (gastrointestinale gener).
 • Diverse: hurtig hjerterytme (takykardi), muskeltrækninger, døsighed, 

 

Meget sjældne (under 0,01%): 

 • Nervesystem: hovedpine, bevægeforstyrrelser (dyskinesi), usikre bevægelser (ataksi), talebesvær, anfald, kramper.
 • Øjne/syn: udvidede pupiller (mydriasis), lysfølsomhed, uskarpt syn (akkomodationsforstyrrelser), grøn stær (glaukom)
 • Diverse: overfølsomhed (hypersensitivitet), nervøsitet, eufori (lykkefølelse), forstoppelse (obstipation), vandladningsbesvær, bradykardi (langsom hjerterytme), svedforstyrrelser (hypohidrosis), allergisk udslæt. Efter injektion: lavt blodtryk (hypotension).

Advarsel

Ved ubehandlet snævervinklet grøn stær, forstørret blærehalskirtel samt ved epilepsi og konfusionstilstand bør midlet ikke anvendes.

Ved pludselig ophør med behandlingen kan ses livstruende akinesi og rigiditet (Parkinson krise), hvorfor man ved ophør med behandling skal ophøre behandlingen langsomt (over 4-6 dage).

Akineton® bør ikke anvendes til patienter med epilepsi eller demens pga. tendens til konfusion.

Akineton® bør anvendes med forsigtighed hos ældre mennesker, patienter med myasthenia gravis og personer med tendens til hurtigt hjerterytme.

Fordi Akineton® kan have en euforiserende virkning, bør man være opmærksom på risikoen for misbrug. Det virksomme stof Biperiden kan desuden øge effekten af alkohol, hvorfor kombination bør undgås.

 

Graviditet

Erfaring savnes. Akineton® bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

 

Amning

Erfaring savnes.

 

Dosis

Starter med lille dosis og øger langsomt over 2-3 dage. 

Findes som tabletter (2 mg) og injektionsvæske (5 mg/ml).

 

Tabletter (2 mg)

 • Begyndelsesdosis: Voksne; 1/2 tablet (svarende til 1 mg) 2 gange i døgnet. Dosis øges over 2 – 3 til den ønskede virkning opnås.
 • Vedligeholdsdosis: Voksne; 1-4 mg x 3-5 dagligt.

 

Injektionsvæske (5 mg/ml)

 • Voksne; 5 mg indsprøjtet i en muskel evt. stigende til 20 mg dagligt.

 

Hjælpestoffer

Kartoffelstivelse; majsstivelse; calciumhydrogenphosphatdihydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; lactosemonohydrat; povidon; talcum og magnesiumstearat.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 • Kemadrin®
 • Lysantin®

 

Producent: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl