Baklofen (Mylan, Alternova, 2care4)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Baklofen “Mylan”, “Alternova” og “2care4” er muskelafslappende midler, der anvendes ved kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet.

Alle midlerne indeholder det samme virksomme stof; baclofen.

 

Anvendelse

Baklofen anvendes mod muskelspændinger ved lidelser i bevægeapparatet, der skyldes en defekt i centralnervesystemet (kronisk spastiske tilstande).


 

Virkning

Baklofen hæmmer de nerveimpulser i centralnervesystemet, der går fra musklerne til hjernen. Baklofen virker muskelafslappende og mindsker ukontrollerede bevægelser.

 

Bivirkninger

Herunder ses de indberettede bivirkninger for Baklofen:

Meget almindelige (over 10%)

 • Diverse: kvalme, sløvhed, søvnighed.

Almindelige (1-10%)

 • Psykiske: hallucinationer, depression, konfusion eller desorientering, søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed, mareridt, euforisk tilstand).
 • Nervesystem: uklarhed, energiløshed, udmattelse, svimmelhed, hovedpine, ataksi, tremor.
 • Syn: synsforstyrrelser, sløret syn og skelen, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus).
 • Mave/tarme: forstyrrelser i mave-tarmkanalen, opkastning, forstoppelse (obstipation), diarré, mundtørhed, smagsforstyrrelser (dysgeusi).
 • Nyrer/urinveje: hyppig vandladning (pollakiuri), smertefuld vandladning (dysuri), ufrivillig vandladning (enurese). 
 • Diverse: nedsat pumpefunktion i hjertet (nedsat minutvolumen), nedsat vejrtrækning (respirationsdepression), udslæt i huden, svedtendens (hyperhidrose), muskelsmerter (myalgi), muskelsvaghed, lavt blodtryk (hypotension).

Ikke almindelige (0,1 – 1%)

 • Diverse: vægtøgning, kløe, væskeophobninger i arme og ben (inkl. ankler), seksuelle forstyrrelser (impotens, ejakulationsproblemer).

Sjældne (0,01 – 0,1%)

 • Hjerte: hjertebanken (palpitationer), brystsmerter.
 • Diverse: krampeanfald (konvulsion – forekommer især hos epileptikere, der behandles med Baklofen), ændring i hudens følesans (paræstesi), talevanskeligheder (dysartri), tinnitus, mavesmerter (abdominalsmerter), urinretention, leverfunktionspåvirkning, ufrivillige bevægelser (dystoni).

Advarsel

Dosis skal nedsættes gradvist ved behandlingsophør.

Baklofen skal anvendes med forsigtighed ved psykiske lidelser såsom:

 • psykotiske lidelser (inkl. mental forvirring)
 • skizofreni
 • depressive lidelser
 • maniske lidelser

Herudover bør forsigtighed også udvises ved:

 • Parkinsons sygdom
 • mavesår (også i sygehistorien)
 • epilepsi
 • nedsat funktion i lunger, lever eller nyrer
 • spatisk lidelse i storhjernen
 • sukkersyge

Særlig forsigtighed bør udvises, når Baklofen kombineres med medicin, der påvirker nyrefunktionen. 

Fortæl altid lægen eller personalet på apoteket, hvis du bruger anden medicin (eller har gjort det for nylig).

 

Graviditet

Under graviditet bør Baklofen kun anvendes, hvis det er tvingende nødvendigt, fordi det virksomme stof (baclofen) passerer placentabarrieren.

 

Amning

Selvom baclofen udskilles i modermælken, kan Baklofen anvendes i ammeperioden. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål.

 

Pakning

 • Baklofen “Alternova”: Tabletter á 25 mg (50 stk.)
 • Baklofen “Mylan”: Tabletter á 10 mg (50 og 200 stk.) og 25 mg (50 stk.) 
 • Baklofen “2care4”: Tabletter á 10 mg (56 stk. og 196 stk.)

 

Dosis

Findes som tabletter á 10 og 25 mg.

 • Voksne: 5 mg x 3 dagligt, stigende med 5 mg hver 3. dag til vedligeholdelsesdosis på 30-75 mg dagligt (dog sjældent over 100 mg).
 • Ældre: Fordi ældre patienter er mere tilbøjelige til at få bivirkninger, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 • Børn: Se indlægsseddel og følg lægens anvisninger.

Dosis skal nedsættes gradvist ved behandlingsophør.

 

Overdosering

Overdosering/forgiftning kan medføre symptomer såsom bevidsthedssvækkelse, konfusion, kramper, dæmpe vejrtrækningen, synsforstyrrelser, manglende pupilrefleks, hurtig eller langsom puls, for lavt eller højt blodtryk, nedsatte reflekser, opkastning, diarré, kvalme.

Symptomerne på overdosering kan forværres af alkohol samt andre medicintyper, der påvirker centralnervesystemet.

 

Indholdsstoffer

 • Virksomt stof: Baclofen.
 • Hjælpestoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk; lactose, vandfri; calciumhydrogenphosphat, vandfri; silica, kolloid; magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat.
 • Producenter: Alternova, Mylan, 2care4.

 

Baklofenpumpe

Hos patienter (børn, unge og voksne) med svær og invaliderende øget spasticitet og/eller dys­­to­ni, hvor tabletbehandling med muskelafslappende medicin ikke er effektivt nok eller medfører bivirkninger, er det muligt at anvende en baklofenpumpe. Pumpen indopereres under huden og afgiver dagligt en smule medicin.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Følgende præparater har lignende eller samme virkning som Baklofen: