Benadryl®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 21. januar 2023

Benadryl® er et antihistamin, som indeholder aktivstoffet acrivastin. Det fås i håndkøb og anvendes ved overfølsomhedsreaktioner som høfeber, nældefeber, helårssnue o.lign. 

 

Hvor kan man købe Benadryl®?

Benadryl® fås i håndkøb på apoteket samt på internettet. De mindste pakninger fås også i nogle supermarkeder, tankstationer o.lign. Man kan dog med fordel købe Benadryl® på internettet, hvor det normalt fås til en lavere pris end i de fysiske butikker:

Du kan se alle pakningsstørrelserne i slutningen af denne artikel.

Forhandleren der henvises til ovenfor er en dansk webshop, som leverer på 1 – 3 dage.

 

Anvendelse

Benadryl® anvendes til lindring af symptomerne på allergiske sygdomme, især høfeber, nældefeber, helårssnue og gener ved insektstik.

Virkningen intræder inden for 30 – 60 minutter.

 

Bivirkninger

Ved brug af Benadryl® oplever mere end 10% af de behandlede bivirkninger. Den mest hyppige bivirkning er døsighed, som især mærkes i starten af behandlingen. 

 • Meget almindelige (over 10%): Døsighed (ofte af mild karakter).
 • Almindelige (1-10%): Svimmelhed, hjertebanken (palpationer), mundtørhed, udslæt i huden.
 • Meget sjældne (under 0,01%): Allergisk reaktion i ansigt, mundhule og strube (angioødem), alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock).
 • Ukendt hyppighed: Hovedpine, mavegener, kløe.

Advarsel

Ved anvendelse af Benadryl® kan der hos enkelte personer kan optræde sløvhed, så evnen til bilkørsel og maskinbetjening påvirkes. Den sløvende virkning af alkohol kan desuden forstærkes.

Benadryl® bør ikke anvendes ved nedsat nyrefunktion.

Benadryl® indeholder laktose og bør derfor ikke anvendes af patienter, der har:

 • arvelig galac­tose­intolerans
 • Lapp Lactase deficiency (en særlig form for lactase­mangel)
 • glucose/galactose­malab­sorp­tion

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

 

Interaktioner

Selvom der ikke er nogle kendte interaktioner med andre lægemidler, bør Benadryl® anvendes med forsigtighed, hvis man samtidig bruger andre sløvende eller beroligende midler. Dette gælder f.eks.:

 • Nervemedicin
 • Sovemedicin
 • Beroligende medicin

Husk altid at informere din læge eller personalet på apoteket om alle de lægemidler, du tager. Dette gælder også naturlægemidler, kosttilskud osv.

 

Graviditet

Benadryl® bør så vidt muligt ikke anvendes under graviditeten, da erfaringsgrundlaget for anvendelse af indholdsstoffet (acrivastin) til gravide er begrænset.

 

Amning

Benadryl® bør ikke anvendes under ammeperioden, da erfaring savnes. Man ved endnu ikke om acrivastin eller dens nedbrydningsprodukter (metabolitter) passerer over i modermælken.

 

Dosering

 • Voksne: 8 mg ved behov, maksimalt 3 gange dagligt.

Børn under 15 år bør ikke anvende midlet uden lægens anvisning.

 

Pakninger og priser

Benadryl® findes som kapsler à 8 mg i pakninger à hhv. 12, 24, 48 og 96 stk., som fås i håndkøb (ikke kun fra apoteker):

Pakningen med 96 tabletter ovenfor har den laveste pris pr. tablet.

 

Indhold

 • Aktivstof: Acrivastin
 • Hjælpestoffer: Lactose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat.
 • Kapsel: Gelatine, renset vand, titandioxid.

Benadryl® bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Symptomerne på overfølsomhed inkluderer: hovedpine, mavegener og kløe.

Kan opbevares i 3 år fra produktionsdatoen.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Antihistamin-tabletter

Producent: McNeil

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.