Phenergan®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2023

Phenergan er receptpligtigt lægemiddel, der især anvendes ved transportsyge, kvalme og søvnløshed, men også allergiske reaktioner såsom høfeber, insektstik, hudkløe og nældefeber.

Phenergan er et antihistamin, der indeholder aktivstoffet promethazin.

Phenergan er et antihistamin, der især anvendes mod transportsyge, kvalme og søvnløshed

 

Fås Phenergan i håndkøb?

Nej, Phenergan fås ikke i håndkøb. Phenergan har været receptpligtigt i Danmark siden slutningen af 2014.

 

Alternativer til Phenergan

I det følgende ses en række håndkøbslægemidler, der bruges mod de samme sygdomme og symptomer som Phenergan, og dermed kan bruges som alternativer til Phenergan. Bemærk dog at midlerne nedenfor ikke kan erstatte Phenergan, idet de har andre aktive stoffer, virkninger eller virkningsmekanismer.

 

Søvnløshed

Der findes i dag ingen håndkøbslægemidler, der kan erstatte Phenergan som middel mod søvnløshed. Følgende midler er et forsøg værd, hvis du har søvnproblemer eller lider af decideret søvnløshed:

Valerina Forte tabletter

Valerina Forte tabletter er et naturlægemiddel, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af søvnløshed og uro. Valerina Forte er baseret på lægeplanten baldrian (valeriana officinalis). Du kan købe Valerina Forte tabletter her

Læs om anvendelse

Anvendelse: Anbefalet daglig dosis for voksne:

 • Uro: 1 – 3 tabletter per dag (bør kun anvendes når uroen er til stede)
 • Søvnbesvær: 1 – 3 tabletter umiddelbart før sengetid

Pascoflair tabletter

Pascoflair tabletter kan hjælpe mod søvnproblemer, stress og uro i kroppen. Midlet produceres af den over 100 år gamle familievirksomhed Pascoe Naturmedizin i Giessen i Tyskland. Midlet virker ved at øge genoptagelsen af signalstoffet GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), hvilket bidrager til ro i kroppen. En af signalstoffets mest essentielle opgaver er, at mindske hjerneaktiviteten inden man skal sove. Du kan købe Pascoflair tabletter her:

Læs om anvendelse

Anvendelse: Bør kun anvendes af voksne: 

 • Stress og uro: 2-3 tabletter per dag, fordelt over hele dagen.
 • Søvnbesvær: 1-2 tabletter ca. 30 min. før du går seng.

 

Transportsyge, kvalme og allergiske reaktioner

Postafen®

Af alle håndkøbslægemidlerne der omtales i denne artikel, er Postafen® det middel, som – i forhold til anvendelsesområder – minder mest om Phenergan. De to lægemidler er begge antihistaminer, der kan anvendes mod transportsyge og kvalme, men også allergiske reaktioner (høfeber, insektstik, hudkløe og nældefeber). 

Du kan købe Postafen her:

postafen er en tablet, der kan anvendes mod søsyge

Køb Postafen®

De primære forskelle på de to lægemidler er:

 • Anvendelse: Phenergan kan også anvendes mod medicinfremkaldt hovedpine og søvnløshed, hvilket Postafen ikke kan. Selvom Postafen har en sløvende virkning, bør det ikke anvendes mod søvnløshed.
 • Aktivstoffer: Phenergan indeholder promethazin, hvor Postafen indeholder meclozin. Forskellen i aktivstofferne betyder, at de to midler virker på forskellig vis og desuden også kan have forskelle i deres potentielle bivirkninger.

 

Transportsyge og kvalme

Marzine

Præparatet Marzine fås i håndkøb og kan bruges mod transportsyge og kvalme. Det er ligesom Phenergan et antihistamin, men hvor Phenergan kan anvendes mod allergiske reaktioner såsom høfeber, insektstik, hudkløe osv., kan Marzine udelukkende anvendes mod transportsyge og kvalme. Du kan købe Marzine her:

Marzine anvendes mod transportsyge

Køb Marzine

Seaband

Produktet Seaband er et oplagt alternativ til Marzine, Postafen og Phenergan, fordi det ikke er et lægemiddel, men derimod et akupressurbånd mod transportsyge:

Den store fordel ved Seaband i forhold til alle de øvrige midler her på siden er, at det er et medicinfrit alternativ, der effektivt modvirker transportsyge. 

 

Allergiske reaktioner

Phenergan er som nævnt et antihistamin, der udover transportsyge og kvalme også kan anvendes mod allergiske reaktioner såsom høfeber, insektstik, hudkløe og nældefeber.

Her ses en række antihistaminer, der kan bruges til behandling af symptomerne på allergiske sygdomme såsom høfeber, nældefeber o.lign.:

 • Kestine®
 • Polaramin®

Ved allergi vil præparaterne ovenfor normalt være at foretrække, da de ikke har den samme sløvende virkning, som aktivstoffet (promethazin) i Phenergan har.

Du kan læse mere om allergi her og allergimedicin her.

 

Anvendelse

Phenergan er især velegnet til behandling af:

 • Transportsyge (søsyge, køresyge og luftsyge)
 • Kvalme
 • Søvnløshed
 • Svimmelhed ved Menières sygdom

Herudover kan midlet også anvendes ved:

Midlet kan anvendes til at behandle symptomerne ved allergiske reaktioner (især nældefeber og høfeber), men fordi Phenergan har en sløvende virkning, er andre antihistaminer som udgangspunkt at foretrække.

 

Særligt om brug af Phenergan (25 mg) mod søvnløshed

Phenergan (25 mg) kan anvendes mod søvnløshed, fordi det har en sløvende virkning. Virkningen af midler der indeholder 25 mg promethazin, som f.eks. Phenergan, har en sløvende virkning, der indtræder ca. 20 minutter efter indtag. Her vil du føle dig døsig og søvnig. Den sløvende virkning kan vare i op til 12 timer.

Phenergan (25 mg) anvendes mod søvnløshed, skal det tages umiddelbart før sengetid, hvor det hjælper dig til at sove. Hvis midlet tages i dagtimerne, vil det ligeledes gøre dig døsig om dagen. Selv når Phenergan tages før sengetid, kan du føle dig døsig eller sløv den følgende morgen, fordi midlets virkning fortsat har sin effekt.

 

Virkning

Phenergan indeholder promethazin og virker ved at hæmme virkningen af histamin og andre signalstoffer i hjernen.

Halveringstiden i blodet (T½) er 5 – 14 timer.

Hvis du tager Phenergan mod søvnløshed, vil virkningen som nævnt ovenfor normalt indtræde efter ca. 20 minutter med en varighed på op til 12 timer.

Hvis du tager Phenergan mod transportsyge, kvalme eller allergiske reaktioner, vil dine symptomer normalt mindskes efter ca. 20 minutter med en varighed på 4 – 6 timer.

 

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning ved brug af Phenergan er døsighed, som forekommer hos mellem 1 – 10% af de behandlede. Mellem 5 og 10% af de behandlede kan forvente at få bivirkninger. I mange tilfælde er bivirkningerne dosisrelaterede.

Almindelige bivirkninger (1 – 10%)

 • Diverse: døsighed, mundtørhed (ved langvarig brug kan mundtørheden øge risikoen for at få huller i tænderne samt føre til skader i mundslimhinden).

Ikke almindelige bivirkninger (0,1 – 1%)

 • Nervesystemet: svimmelhed, rastløshed, hovedpine, træthed, desorientering, mareridt.
 • Diverse: forstoppelse, tørre øjne (øjentørhed), uskarpt syn (akkomodationsforstyrrelser), manglende vandladning (urinretention).

Sjældne bivirkninger (0,01 – 0,1%)

 • Diverse: blodmangel (bloddyskrasi inkl. hæmolytisk anæmi), sløret syn, gulsot (ikterus). 

Meget sjældne bivirkninger (under 0,01%)

 • Diverse: allergiske reaktioner (inkl. nældefeber, udslæt, kløe og  anafylaktisk shock).

Ukendt forekomst

 • Diverse: hjertebanken, hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), malignt neuroleptikasyndrom, lavt blodtryk (hypotension), maveirritation, spiseforstyrrelser (anoreksi), øget lysfølsomhed i huden (fotosensitive hudreaktioner).

 

Advarsel

Phenergan bør anvendes med forsigtighed ved:

 • Grøn stær (glaukom)
 • Vandladningsbesvær der skyldes forstørret prostata
 • Sygdom i kranspulsåren
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Myasthenia gravis (en sygdom med øget træthed i musklerne)
 • Søvnapnø
 • Nedsat funktion i leveren eller nyrerne
 • Tendens til misbrug 
 • Øget krampetendens

Man bør desuden være opmærksom på, at alkohol forstærker den sløvende virkning af Phenergan.

Husk at informere lægen om alle de lægemidler du anvender, inden du påbegynder behandlingen med Phenergan. Patienter der under behandling med psykofarmaka, bør anvende Phenergan med forsigtighed og kun efter aftale med lægen.

 

Kan brug af Phenergan føre til misbrug?

I Danmark har Phenergan været receptpligtigt siden slutningen af 2014, hvor man observerede en stigning i antallet af forgiftninger. Hovedparten af forgiftningerne forekom blandt psykatriske patienter, der misbrugte midlet.

Risikoen for misbrug er størst hos patienter, som tidligere har haft misbrug af medicin. Selve misbruget består i at indtage større doser end de anbefalede, hvilket øger risikoen for bivirkninger.

Misbrug kan også skyldes langvarigt dagligt indtag, hvor patienten får mere REM søvn end normalt (såkaldt REM rebound), hvilket leder patienten til at føle et behov for at fortsætte med at tage medicinen for at kunne sove.

 

Graviditet

Phenergan kan anvendes af gravide, men må ikke anvendes i de sidste 2 uger op til fødslen pga. risiko for komplikationer. 

 

Amning

Phenergan må ikke anvendes i ammeperioden, da det virksomme stof promethazin udskilles i modermælken og kan påvirke barnet.

 

Dosis

Phenergan findes som tabletter á 25 mg.

Transportsyge:

 • Voksne og unge over 15 år: 25 mg (1 tablet)

OBS: Dosis indtages 30-60 minutter før rejsen.

Søvnløshed:

 • Voksne: 25 mg (1 tablet) inden sengetid

Allergisk sygdom:

 • Voksne og unge over 15 år: 25 mg (1 tablet) 2-4 gange i døgnet.

Børn:

Phenergan må kun bruges til børn efter aftale med lægen.

 

Pakninger

Phenergan findes som tabletter á 25 mg i pakninger med 100 stk.

 

Hyppigt stillede spørgsmål

I det følgende besvares en række hyppigt stillede spørgsmål om Phenergan:

 

Fås Phenergan i håndkøb i Tyskland?

Nej, Phenergan fås ikke i håndkøb i Tyskland. Det er et receptpligtigt lægemiddel i Tyskland.

 

Kan Phenergan anvendes mod angst?

I nogle tilfælde kan lægen skrive recept på Phenergan mod angst, selvom det ikke tilhører midlets officielle anvendelsesområder (såkaldt off-label behandling). Tal med din læge herom.

 

Må jeg drikke alkohol, når jeg tager Phenergan?

Alkohol bør undgås, når du er i behandling med Phenergan. Alkohol forstærker midlets sløvende effekt.

 

Kilder og yderligere information

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.