Bihulebetændelse (sinuitis)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

I det følgende produkter gennemgås de produkter, der i dag anbefales til behandling af bihulebetændelse. Længere nede i artiklen kan du læse om årsagerne til bihulebetændelse, men også om symptomer, smitte, forekomst, behandling osv.

 

5 produkter til behandling af bihulebetændelse

 

1. Næsesprays

Der findes flere næsesprays på det danske marked, som lindrer symptomerne på bihulebetændelse. To af de mest anvendte er Zymelin® og Otrivin®, som kan købes billigt her:

Du kan se flere næsesprays her og læse mere om næsespray mod bihulebetændelse her.

2. Naturmedicin

Naturlægemidlet Sinux® er godkendt af lægemiddelstyrelsen til behandling af bihulebetændelse hos voksne. Sineron er et homøopatisk lægemiddel og har derfor ingen godkendte terapeutiske indikationer.

3. Flo Sinus Care

Flo Sinus Care er et næseskylningssæt, der renser næsen og næsehulerne, og derved forebygger og behandler sygdomme såsom bihulebetændelse, forkølelse o.lign. Du kan købe næseskylningssættet her:

4. Horn til næseskylning

Et horn til næseskylning fjerner effektivt urenheder i næsen, hvilket kan være med til at forebygge og behandle bl.a. bihulebetændelse (på samme måde som næseskylningssættet ovenfor). Du kan købe et horn til næseskylning her:

Læs evt. mere om næseskylning og næseskyllere her.

5. Varme/kulde-terapi med en ansigtsmaske

En ansigtsmaske med varme/kulde kan bruges som varmeterapi ved bihulebetændelse og kuldeterapi ved eksempelvis hovedpine, mindre hævelser omkring øjnene o.lign. Du kan købe en ansigtsmaske til kulde/varmeterapi her:

 

Hvad er bihulebetændelse?

Bihulebetændelse ses hyppigt i konsultationen hos den praktiserende læge og hos øre-næse-hals læger. Der er tale om en betændelsestilstand i en eller flere af næsens bihuler, som består af 4 hulrum, der alle støder op til næsen. Ved bihulebetændelse er afløbskanalen fra bihulerne til næsen tilstoppet, hvilket bevirker, at der opstår betændelse.

Kæbehulebetændelse og pandehulebetændelse er alle andre betegnelser for bihulebetændelse, da kæbehulerne og pandehulerne udgør dele af bihulerne. Den latinske sygdomsbetegnelse er sinuitis.

 

Akut og kronisk bihulebetændelse

Bihulebetændelse inddeles i akut og kronisk bihulebetændelse:

  • Ved symptomer i mindre end 8 uger og mindre end 4 tilfælde årligt er der tale om akut bihulebetændelse.
  • Hvis symptomerne har varet mere end 8 uger eller der har været mere end 4 tilfælde om året betegnes det kronisk bihulebetændelse (voksne).

Nogle læger inddrager også en subakut form, der dækker over bihulebetændelse med en varighed på 1 – 3 måneder.

Symptomer

Ved den akutte bihulebetændelse tiltager symptomerne over flere dage samtidig med tilstoppet næse, øget sekret i svælget, samt hoste og smerte. Smerterne er typisk lokaliseret over den inficerede bihule (pandehule eller kæbehule) og kan give smerte i tænderne, bag øjnene (kan give hævelse omkring øjnene), i panden eller mere sjældent i baghovedet.

Hvis man er forkølet og får bihulebetændelse, oplever man typisk sygdommen som en form for langtrukken forkølelse, der efterhånden forværres med smerter i ansigtet samt hovedpine.

Den kroniske bihulebetændelse har ofte et længere forløb, men med mindre udtalte symptomer i form af smerter, stoppet næse og sekretion fra næsen. Slimet i næsen er typisk farvet.

Ved akut såvel som kronisk bihulebetændelse forværres symptomerne typisk, hvis man bøjer sig forover. Begge former kan desuden hæmme lugtesansen og aflukke stemmens klang.

Diagnose

Det kan være vanskeligt at stille diagnosen bihulebetændelse. Visse blodprøver kan give et fingerpeg, men skal man være helt sikker, skal der foretages en punktur af kæbehulen og indholdet dyrkes for bakterier. Dette udføres dog sjældent for at stille diagnosen. Forkølelse, allergisk rhinitis og næse polypper, kan give de samme symptomer som bihulebetændelse.

 

Årsag til bihulebetændelse

Bihulebetændelse skyldes oftest en virusinfektion, som senere kan udvikle sig til en bakteriel infektion. Typisk ses det som en komplikation til en forkølelse eller influenza. På grund af slimhindehævelse er afløbet fra bihulerne aflukket og betændelse kan opstå i ét eller flere af de 4 bihuler, der støder op til næsen (to pandehuler og 2 kæbehuler).

 

Forekomst

  • Bihulebetændelse rammer oftest voksne og store børn
  • Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd
  • Forkølelse øger risikoen for bihulebetændelse

 

Smitte

Bihulebetændelse smitter ikke, men er en sygdom der optræder som komplikation til f.eks. influenza eller forkølelse.

 

Varighed

Den akutte form for bihulebetændelse går typisk over efter 7 – 10 dage. Det estimeres, at omtrent halvdelen af alle bihulebetændelser går over af sig selv – dvs. uden behandling – i løbet af 10 dage.

Hvis man har symptomer i mere end 8 uger, er der tale om kronisk bihulebetændelse. Dette gælder også, hvis man har bihulebetændelse mere end 4 gange årligt.

Nogle læger inddrager også en subakut form, der dækker over bihulebetændelse med en varighed på 1 – 3 måneder, hvor definitionerne af de andre former også ændres en smule:

Form Varighed
Akut bihulebetændelse under 1 måned
Subakut bihulebetændelse 1 – 3 måneder
Kronisk bihulebetændelse over 3 måneder

 

Komplikationer

Tilbagevendende tilfælde af bihulebetændelse kan ved overbehandling med næsedråber skade næseslimhinden.

 

Behandling

Den vigtigste behandling ved såvel akut som kronisk bihulebetændelse er at genoprette en normal luftpassage i næsen og herved bedre afløbet fra bihulerne. Dette kan man forsøge at gøre ved brug af næsedråber eller næsesprays, der får slimhinderne til at trække sig sammen.

Lokal steroid-spray har vist sig at have en vis virkning, hvis det tages i kombination med antibiotika. Steroid dæmper ødemet, som skyldes betændelsesreaktionen.

Hvis man lider af allergi, f.eks. allergisk rhinitis, kan antihistaminer evt. prøves for at dæmpe den allergiske reaktion.

Saltvandsskylning er en billig og uskadelig behandling ved bihulebetændelse. Dette kan foretages med en næseskyller eller et horn til næseskylning, eller i form af ampuller der sprøjtes op i næsen. Fysiologisk saltvand har en gavnlig virkning på næseslimhinden og kan prøves som supplement  til behandling med næsedråber eller næsesprays.

Herudover kan man anvende en varmemaske, som giver naturlig lindring og i øvrigt virker for mange. En anden mulighed er naturlægemidlet Sinux®, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af bihulebetændelse hos voksne. Endelig findes der Sineron, som er et homøopatisk lægemiddel, der dog ikke har en dokumenteret virkning.

I tilfælde med svær bihulebetændelse, med samtidig feber, kan det være nødvendigt med antibiotika behandling. Det mest effektive har vist sig at være behandling med enten penicillin eller amoxicillin i 7 – 14 dage.

Hos øre-næse-halslægen kan der evt. forsøges med en såkaldt Proetz-sugning, hvor patienten i liggende stilling får næsedråber med efterfølgende udsugning af betændelse. Dette kan bedre trykken og smerterne.

Ved kraftige symptomer kan det være nødvendigt at foretage en punktur af bihulen i lokalbedøvelse med efterfølgende saltvandsskylning af kæbehulen. Der kan evt. indlægges et dræn, hvor der foretages skylninger af bihulen over flere dage. Ved kronisk bihulebetændelse kan det være nødvendigt med operation, hvor ventilationen til bihulerne søges forbedret, så slimhinden i bihulen kan normaliseres. Der ses varig bedring hos 80-90% af de opererede.

 

Kilder og yderligere information