Blodsukkermåling

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.

 

Hvad kan man bruge blodsukkermålinger til?

Blodsukkermålinger kan bruges til at:

 • overvåge dit blodsukker
 • forbedre din forståelse for, hvordan din krop reagerer på føde- og, drikkevarer, insulin og fysiske aktiviteter (f.eks. motion)

Hvis du føler dig utilpas – og f.eks. har mistanke om for højt eller lavt blodsukker – kan du med en blodsukkermåling hurtigt finde ud af, om det skyldes blodsukkeret eller andre årsager.

 

Hvad er blodsukker?

Blodsukker er den almindelige betegnelse for mængden af sukker i blodet. Raske personer uden sukkersyge har normalt en blodsukkerværdi på mellem 3 og 7 mmol/l.

Hvis man har fået sukkersyge, uanset om det er type 1 (insulinkrævende sukkersyge) eller type 2 (ikke-insulinkrævende sukkersyge), vil blodsukker mængden være højere end 7 mmol/l uden behandling.

Hvis du har fået sukkersyge er det vigtigt, at få så meget viden om sukkersygen som muligt. Denne viden kan man opnå bl.a. ved regelmæssig måling af blodsukker mængden.

 • Drejer det sig om type-2 sukkersyge, diæt- eller tabletbehandlet vil man også have gavn af at kende blodsukker værdierne, men daglig måling er sjældent nødvendig.
 • Drejer det sig om type-1 sukkersyge, er det vigtigt at måle og kende sit blodsukker, og man vil have gavn af at måle blodsukkeret selv. Ved at anvende et bærbart blodsukkerapparat til hjemmemåling, vil man som sukkersygepatient på denne måde bedre kunne styre sin sukkersyge – tage blodsukkerværdi – handle på målingen hvis nødvendigt.

 

Målemetoder

Du kan selv måle dit blodsukker på et bærbart apparat og indføje måleresultatet i din dagbog. Du måler dermed den blodsukkerværdi, der er aktuel.

Anbefalede blodsukkermålere kan ses her.

En blodsukkermåling er simpel og foregår således: 

 • En bloddråbe anbringes på apparatets teststrimmel, indføres i apparatet og resultatet aflæses.

Der findes også andre (nyere) apparater, som kan måle på andre måder, men de behandles ikke i denne artikel.

 

Langtidsblodsukkeret

Du kan få målt dit langtidsblodsukker (Hæmoglobin A1C) hos den læge, der normalt kontrollerer din sukkersyge.

Hæmoglobin A1C (”langtidsprøven” eller ”sladderhanken”) er en blodprøve, der oftest tages med 3 måneders mellemrum. Den giver et indtryk af den gennemsnitlige blodsukkerværdi de seneste 4-6 uger. Denne måling er meget værdifuld for sukkersygekontrollen.

Hæmoglobin A1C målingen udtrykkes i procent; f.eks. er en værdi på 10% dårlig, idet den omregnet svarer til et gennemsnits blodsukker på omkring 14-15 mmol/l, mens en værdi på 7% er god, idet den svarer til en gennemsnitsværdi på omkring 8 mmol/l.

Hvornår skal en sukkersygepatient måle blodsukker?

Du bør måle dit blodsukker i følgende tilfælde:

 • Hvis du føler dig utilpas
 • Hvis du er til fest, på ferie, har fået nyt job
 • Hvis du har ændret kostvaner
 • Hvis du er syg, har feber, mål da flere gange dagligt
 • Ændre livsstil – f.eks. mere eller mindre motion
 • Før og efter sportsudøvelse
 • Ved ændring i insulindosis
 • Ved start eller ændring i tabletbehandling

Herudover gælder:

 • Type 1-diabetes: Hvis du har type 1-diabetes, bør du måle dit blodsukker 4 gange dagligt. Blodsukkermålingerne bør foretages umiddelbart før hvert hovedmåltid og ved sengetid.
 • Type 2-diabetes: Hvis du har type 2-diabetes og er under behandling med tabletter eller diæt, bør du måle 1 – 2 gange pr. uge. Herudover bør du måle 4 gange dagligt (som beskrevet ovenfor) 1 – 2 gange pr. måned.

 

Hvad bør blodsukkerværdien være hvornår?

 • Før måltider: Morgenblodsukkeret før morgenmad bør være mellem 4 og 7 mmol/l (dette gælder også før de øvrige måltider)
 • Efter måltider: Efter måltider og “ikke-fastende” (dvs. 1-2 timer før næste måltid) bør blodsukkeret være op til 10 mmo/l
 • Sengetid: Før sengetid bør blodsukkeret være omkring 6-8 mmol/l

Hos diabetespatienter kan tærsklerne for blodsukkeret dog være anderledes.

 

Hvordan måles blodsukkeret?

Med f.eks. en fingerprikker prikkes hul i en fingerspids eller i en øreflip. Hænderne skal være rene, tørre, og varme – uden creme og lotion. En lille bloddråbe placeres på en teststrimmel der passer til det blodsukkerapparat du har. Blodsukkerapparatet bestemmer så i løbet af kort tid blodsukkermængden i mmol/l. Følg omhyggeligt den vejledning der følger med apparatet.

Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.

 

Andre hyppigt stillede spørgsmål

Herunder gennemgår vi enkelte andre spørgsmål, der typisk stilles om blodsukkeret:

 

Hvad skal blodsukkeret normalt være (normalværdier)?

Som beskrevet ovenfor bør blodsukkeret normalt være følgende:

 • Før måltider: mellem 4 og 7 mmol/l
 • Efter måltider: op til 10 mmo/l
 • Før sengetid:  6-8 mmol/l

 

Hvad er et blodsukkertal?

Et blodsukkertal er det samme som en blodsukkerværdi – dvs. blodets indhold af sukker udtrykt i mmol/l.

 

Hvad er fastende blodsukker (fasteblodsukker)?

Man skelner mellem måling af “fastende” og “ikke-fastende blodsukker”. “Fastende” betyder, at man måler blodsukkeret på et tidspunkt, hvor patienten ikke har indtaget føde forudgående (f.eks. om morgenen, hvor man har fastet siden midnat). Fasteblodsukkeret bruges til at indikere om man har sukkersyge, men også til at overvåge sukkersygen hos diabetikere.

 


Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.


 

Blodsukkerapparater

 • Accutrend® Sensor
 • Accu-Chek® Comfort
 • Accu-Chek® Plus
 • Glucometer Dex®, Elite® og Elite® XL
 • OneTouch GlucoTouch™
 • One Touch® Ultra™
 • One Touch® UltraSmart™
 • Precision Xtra

 

Relevante links