For lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 09. december 2022

Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.
 

Man har for lavt blodsukker, når blodets sukkerindhold falder under en vis grænse (typisk under 2,5 mmol/L) og man på samme tid har symptomer på lavt blodsukker. Et tredje kendetegn er, at symptomerne på lavt blodsukker forsvinder, når man indtager kulhydrater.

Selvom lavt blodsukker normalt ikke er farligt, bør man altid reagere, hvis man mærker symptomerne. I praksis bør man indtage sukker og derefter føde.

 

Hvad er symptomerne på et lavt blodsukker?

Ved for lavt blodsukker er det vigtigt, selv at kunne måle sit blodsukker og at kunne reagere på det resultat, man måler.

Symptomerne på lavt blodsukker er forskellige fra person til person, men du lærer at genkende dine egne symptomer. Et blodsukker på under 2,5 mmol/l er for lavt og som oftest vil kroppen reagere med de første signaler – såsom:

 • Sveden
 • Sult
 • Svimmelhed
 • Stigende koncentrationsbesvær

Andre symptomer på et for lavt blodsukker kan være:

 • Bleghed
 • Sitren
 • Hovedpine
 • Rysten
 • Svaghedsfornemmelse
 • Hjertebanken
 • Træthed
 • Synsforstyrrelser (f.eks. uklart eller sløret syn)
 • Taleforstyrrelser
 • Kramper
 • Uro
 • Irritation eller oprevethed
 • Forvirring eller omtågethed

Det er dog vigtigt at præcisere, at disse symptomer kan ændre sig med tiden.

I nogle tilfælde kan man virke beruset, når man har for lavt blodsukker. I meget alvorlige tilfælde kan lavt blodsukker medføre svækkelse af bevidstheden og endda koma. 

Hvad skal man gøre?

Ved symptomer på lavt blodsukker skal du straks indtage 10 – 20 gram kulhydrat, der hurtigt optages i kroppen. Som eksempler kan nævnes:

 • 4 stk. almindeligt sukker, eller
 • 2-6 stk. druesukker, eller
 • 1 dl. sodavand med sukker, eller
 • 1-2 dl. sød saft med sukker, eller
 • 1 dl. juice

Efter dette bør du indtage f.eks. én skive rugbrød eller et stykke groft brød med pålæg for at undgå at blodsukkeret igen bliver lavt efter kort tid.

Symptomerne forsvinder typisk inden for ca. 15 minutter efter indtagelse af sukker og føde.

Da lavt blodsukker er ubehageligt og kan være farligt, er det vigtigt altid at have druesukker eller lignende i lommen eller tasken så du hurtigt kan reagere, hvis du får symptomer.

 

Kost og motion

Mennesker der sunde og raske, behøver normalt ikke at ændre deres kost for at undgå lavt blodsukker. Selvom motion sænker blodsukkeret, giver dette kun meget sjældent symptomer hos denne gruppe og her er der normalt heller ikke behov for kostændringer.

Hvis man får symptomer på for lavt blodsukker i forbindelse med sport, bør man øge indtaget af komplekse kulhydrater, der findes i f.eks. pasta og andre stivelsesholdige fødevarer. Før og under de fysiske aktiviter kan man også indtage simple kulhydrater som f.eks. druesukker eller visse sportsdrikke.

Hvis man har fået stillet diagnosen ‘reaktiv hypoglykæmi' (et syndrom der også kaldes “fødefremkaldt hypoglykæmi”), bør man ændre sin kost, så den generelt indeholder mange komplekse kulhydrater (f.eks. pasta, ris og kartofler). Herudover bør man indtage flere små måltider i løbet af dagen (f.eks. 5 – 6 måltider). Herved undgår man de større udsving i bugspytkirtlens udskillelse af insulin, der netop forekommer ved reaktiv hypoglykæmi.

 


Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.


 

Lavt blodsukker og diabetes

Lavt blodsukker forekommer især hos diabetikere. Når man har diabetes, behandles man med insulin eller medicin, som sænker blodsukkeret. Diabetikere der behandles med insulin, kan lejlighedsvist få lavt blodsukker. De kan dog mindske risikoen herfor ved at fordele indtaget af kulhydrater over hele dagen (ved f.eks. at spise flere små måltider).

Der kan dog være flere årsager til at diabetikere har for lavt blodsukker. Udover de medicin-relaterede årsager, kan også kost (f.eks. manglende måltider), hård fysisk aktivitet (der øger optagelsen af glukose i vævene), alkohol (der forstyrrer leverens evne til at udskille glukose i blodet) m.fl.

 

Er lavt blodsukker farligt?

Lavt blodsukker – eller ‘hypoglycæmi' som det også hedder – er i de fleste tilfælde ikke farligt. Hvis blodsukkeret bliver meget lavt vil kroppen via nogle hormoner påvirke leveren til at frigøre sit sukkerdepot, hvorved blodsukkeret igen stiger. Det er derfor vigtigt at reagere i tide.

Ved indtagelse af alkohol bliver denne forbrændt i leveren og leveren er ikke i stand til at frigøre sukkerdepotet. Det er derfor meget vigtigt at indtage mad sammen med evt. indtagelse af alkohol.

I nogle tilfælde ses alvorlige tilfælde af lavt blodsukker, tilfælde hvor man ikke selv kan reagere – ikke selv kan indtage sukker – i de tilfælde er det nødvendigt med indsprøjtning af glucagon (GlucaGen®) for at frigøre sukkerdepotet i leveren.

 

Kan man undgå lavt blodsukker?

Lavt blodsukker kan og skal ikke undgås. Lette tilfælde, kaldet ”følinger” (insulinfølinger) 1-2 gange om ugen er almindelige ved en godt reguleret type 1 sukkersyge (insulinkrævende sukkersyge). Hver gang blodsukkeret bliver lavt – giver en føling – er det vigtigt at at afklare årsagen. Kontakt altid din behandler efter et alvorligt tilfælde.

 


Anbefalede blodsukkermålere kan købes her.


 

Relevante links