Flixonase®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 13. oktober 2021

Flixonase® er et middel mod høfeber, helårssnue og næsepolypper. Flixonase® indeholder et stof kaldet fluticasonpropionat, der mindsker hævelse og irritation i næsen, og dermed lindrer symptomerne på bl.a. høfeber.


 

Hvor kan man købe Flixonase®?

Flixonase® findes som næsedråber og næsespray, hvor kun den mindste næsespray (50 mikrogram pr. dosis – 60 doser) fås i håndkøb på apoteket (alle de øvrige pakninger er receptpligtige). Denne pakning er apoteksforbeholdt og udleveres kun til personer over 18 år.

 

Anvendelse

Flixonase® anvendes til at forebygge og behandle høfeber og helårssnue.

Herudover kan midlet også bruges mod næsepolypper og symptomer på tilstoppet næse.

 

Virkning

Flixonase® indeholder et binyrebarkhormon kaldet fluticasonpropionat, som mindsker de reaktioner i vævet, der ses ved f.eks. høfeber og helårssnue (hævelse og irritation i næsen), hvilket lindrer symptomerne på disse sygdomme (kløen og nysen samt at næsen løber og tilstoppes). Aktivstoffet er også virksomt over for næsepolypper.

Ved regelmæssig brug af næsespray opnås den fulde effekt først et par dage efter behandlingens start. Ved brug af næsedråber opnås den fulde effekt normalt først efter nogle uger.

 

Advarsel

Flixonase® må ikke bruges:

 • ved overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne i midlet (se afsnittet “Indhold” længere nede på denne side)
 • efter en operation i næsen

Flixonase® bør anvendes med forsigtighed:

 • ved lungetuberkulose
 • ved infektion (betændelse) i næsen
 • ved samtidig brug af følgende typer medicin:
  • visse svampedræbende midler
  • protease-hæmmere
  • binyrebarkhormoner (over længere tid)

Der er set væksthæmning hos børn, som behandles med binyrebarkhormoner via næsen over længere tid. Ved langtidsbehandling bør barnets højde derfor måles regelmæssigt hos lægen.

Tal med læge eller personalet på apoteket, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må anvende Flixonase® eller ej.

 

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning ved brug af Flixonase® er næseblod, som kan forekomme hos over 10% af de behandlede. 1 – 10% kan opleve ubehagelig smag og lugt, tørhed og irritation i næsen, tørhed og irritation i svælget. Herudover findes der en række bivirkninger, som er mere alvorlige, men også mere sjældne.

Her er en komplet oversigt over de bivirkninger, der er indberettet til Lægemiddelstyrelsen:

 • Meget almindelige (over 10%): næseblod (epistaxis).
 • Almindelige (1-10%): ubehagelig smag og lugt, tørhed og irritation i næse og svælg, hovedpine.
 • Meget sjældne (under 0,01%): muskelsammentrækninger i luftrørene (bronkospasme), overfølsomhedsreaktioner, alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), hududslæt, væskeophobninger i ansigt og tunge, grøn stær (glaukom), grå stær (katarakt), øget intraokulært tryk, hul (perforation) i næseskillevæggen.

Herudover kan systemiske bivirkninger forekomme (dvs. bivirkninger der påvirker kroppen som helhed), hvilket især ses ved behandling med høje doser over længere perioder.

Graviditet

Flixonase® kan om nødvendigt anvendes, men lægen skal konsulteres før brug hos gravide.

 

Amning

Flixonase® kan om nødvendigt anvendes, men lægen skal konsulteres før brug i ammeperioden.

 

Dosis

Flixonase® findes som næsedråber 1 mg/ml og næsespray 50 mikrogram/dosis.

Husk at omryste beholderen før brug. Se også indlægssedlen for mere detaljerede instruktioner i korrekt brug.

Næsedråber

Voksne og børn over 16 år: Indholdet af én beholder (enkeltdosis) fordeles i begge næsebor 1-2 gange dagligt. Bør ikke anvendes af børn under 16 år. 

Næsespray

Voksne og børn over 12 år: 2 pust i hvert næsebor 1 gang i døgnet (helst om morgenen). I nogle tilfælde kan 2 pust 2 gange dagligt være nødvendigt. Der må ikke pustes mere end 4 gange i hvert næsebor pr. døgn.

Børn 4-11 år: 1 pust i hvert næsebor 1 gang i døgnet (helst om morgenen). I nogle tilfælde kan 1 pust 2 gange dagligt være nødvendigt. Der må ikke pustes mere end 2 gange i hvert næsebor pr. døgn.

 

Pakninger

 • Næsedråber 1 mg/ml – 28 x 0,4 ml (receptpligtig)
 • Næsespray 50 mikrogram/dosis – 60 doser (håndkøb)
 • Næsespray 50 mikrogram/dosis – 120 doser (receptpligtig)

 

Indhold

 • Aktivstof: fluticasonpropionat.
 • Hjælpestoffer: renset vand, vandfrit glukose, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, phenylethylalkohol, benzalkoniumklorid, polysorbat 80, fortyndet saltsyre.
 • Producent: GlaxoSmithKline
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.