Forstoppelse hos børn (obstipation)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 30. september 2021

Følgende produkter kan bruges til at afhjælpe forstoppelse hos børn:

Læs mere om produkterne i afsnittet “Hvordan behandles forstoppelse hos børn?” nederst på denne side.


 

Hvad er forstoppelse?

Forstoppelse er en tilstand hvor afføringen ændrer konsistens og bliver hård og tør, samtidig med at der evt. sker en nedsættelse af afføringens hyppighed i forhold til hvad der er normalt for barnet. Afføringshyppigheden varierer fra barn til barn og afhænger af hvilken kost barnet får.

Hos børn der får brystmælk, kan afførings hyppigheden svinge fra flere gange daglig til én gang pr. uge. Et barn som får mælkeerstatning eller lignende har som regel 1-2 afføringer pr. døgn. Hvis der går en eller to dage hvor et flaskebarn ikke har afføring, og hvis der er tale om så hård afføring at det gør ondt på barnet at komme af med afføringen, har barnet forstoppelse.

 

Hvad er årsagen til forstoppelse hos børn?

Forstoppelse kan være akut indsættende eller have et kronisk præg. Akut forstoppelse kan nogle gange udvikle sig til at blive kronisk hvis man ikke får brudt den onde cirkel.

Akut forstoppelse – kan skyldes :

 • Feber (hos børn der ikke drikker tilstrækkeligt)
 • For lille væskeindtagelse
 • Kosten (for slaggefattig kost, for stor indtagelse af mælk, kostændringer i forbindelse med f.eks. rejser.)
 • For ringe fysisk aktivitet

 

Kronisk forstoppelse hos børn

Her er nogle af de mulige årsager til kronisk forstoppelse hos børn:

 • Hirschsprungs sygdom (latin: megacolon congenitum). En medfødt tarmlidelse der som regel medfører svær forstoppelse. Sygdommen ses som regel inden for det første leveår.
 • Undertrykkelse af toilettrangen. Dette kan skyldes leg, hvor barnet glemmer at gå på toilettet eller uhensigtsmæssige toiletforhold. For tidlig forsøg på at vænne barnet fra at gå med ble kan, hvis barnet føler de nye toiletvaner som et psykisk pres, ligeledes resultere i forstoppelse.
 • Analfissurer (små revner ved endetarmsåbningen). Dette kan skyldes for meget ophobning af afføring i endetarmen som udtørres og som efterfølgende medfører analfissurer og hæmorider som giver smertefuld afføring. Dette vil medføre en yderligere undertrykkelse af afføringsreflekserne og forværre forstoppelsen yderligere. Barnet har udviklet “potteskræk”. Tilstanden kan af og til opfattes som diaré på grund af at afføringen ved langvarig ophobning render forbi den hårde masse og bliver opblandet med slim fra endetarmen.
 • Forsnævringer af dele af mave-tarmkanalen. Medfører at der kun er delvis passage af det pågældende sted.
 • Anden sygdom såsom for lavt stofskifte, forhøjet blodkalk m.fl. kan også føre til forstoppelse.

Symptomer på forstoppelse hos børn

Det er ikke altid lige let at vurdere, om et barn har forstoppelse eller ej. Selvom sjældne afføringer kan give mistanke om forstoppelse, er antallet af afføringer normalt ikke nok til at afgøre, om der er tale om forstoppelse hos et barn.

Hos børn er der tale om forstoppelse, når en eller flere af følgende symptomer er til stede:

 • Hård og/eller knoldet afføring
 • Smertefuld afføring
 • Barnet har andre gener i forbindels med afførring
 • Barnet klager over mavesmerter
 • Udspilet mave-tarmregion

Nogle børn har kvalme og appetitløshed ved forstoppelse.

 

Symptomer på forstoppelse hos spædbørn/babyer

Hyppigheden af afføringer hos børn varierer meget alt efter deres alder; babyer der ammes med brystmælk, kan afføring så sjældent som hver 14. dag, hvor babyer der får modermælkserstatning normalt har afføring oftere.

Symptomerne ændrer sig også med alderen:

 • Babyer med forstoppelse skriger meget. Deres kroppe bliver helt stive, mens de har afføring.
 • Småbørn bliver urolige og tripper omkring på tæerne. 
 • Større børn har en tendens til at sidde i hug med hælene pegende op mod endetarmsåbningen.

Efter afføring får børnene det normalt bedre. Dette varer dog kun indtil forstoppelsen tiltager igen.

 

Hvordan undersøger man for og stiller diagnosen forstoppelse?

Det er vigtigt at få beskrevet symptomerne og hvor længe de har varet. Lægen vil foretage en fysisk undersøgelse blandt andet med at trykke og lytte på maven. Nogle gange kan man ligefrem mærke de hårde afføringsknolde ved maveundersøgelsen. Det vil ofte være nødvendigt for lægen at foretage en rektal eksploration (undersøgelse af endetarmen med en finger). Endvidere vil lægen vurdere om der er tegn på anden sygdom, der kan forklare forstoppelsen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage røntgenkontrastundersøgelse af tyktarmen og evt. en kikkertundersøgelse af tarmen (ano-, rekto-, sigmoido- eller koloskopi).

 

Hvordan behandles forstoppelse hos børn?

Hvis det er vanskeligt at komme af med afføringen er den første behandling et lavement, som tømmer tyktarmen. Ved akut forstoppelse kan ét lavement være tilstrækkeligt. Ved kronisk forstoppelse kan det være nødvendigt at give lavement over en længere periode (typisk 1-2 uger evt. længere) for at få genoprettet elasticiteten i endetarmen. Barnet behandles med et afføringsmiddel såsom Klyx® eller Glyoktyl® klysma, som sprøjtes op i endetarmen 10-15 minutter efter at der har været afføring.

 • Ved spædbørn som får modermælkserstatning tilsættes lidt laktulose til mælken. Frugtmos og maltekstrakt kan også bedre afføringen.
 • Hos lidt større børn øges fiberindholdet i kosten gradvist ved fx at benytte grovere brødsorter, øllebrød og ved at øge grønsags- og frugtindholdet i kosten.
 • Sødmælk udskiftes med kærnemælk.
 • Regelmæssige toiletvaner med afføring 1-2 gange dagligt (for at genoptræne afføringsrefleksen).
 • Børn skal lære at spise regelmæssigt og undgå mellemmåltider med slik og kager.

Det er endvidere vigtigt at få klarlagt årsagen at forstoppelsen; om der er tale om en psykisk årsag.

 

Produkter mod forstoppelse hos børn

Der findes mange forskellige afføringsmidler til voksne, men til børn er udvalget særdeles begrænset. De fleste afføringsmidler må kun anvendes til voksne og børn over 10 eller 12 år, men følgende midler må også anvendes til mindre børn (den specifikke alder er angivet ved hvert produkt):

Maltekstrakt (alle børn)

Hvem: Alle børn, også spædbørn.

Hvad: Maltekstrakt er ikke et afføringsmiddel, men nærmere et kosttilskud, som har en gavnlig virkning på forstoppelse. Maltekstrakt bruges især til spædbørn og småbørn, som ikke må få syntetiske afføringsmidler, men det kan også bruges af større børn og voksne.

Hvordan: I praksis tilsætter man blot maltekstrakten til mælk, grød el.lign. Hvor meget man skal bruge er indviduelt, men man kan prøve sig frem med f.eks. 1/2 tsk. i 100 ml mælk eller grød. Virkningen kan ses efter nogle timer. Hvis barnet får diarré, bør du bruge mindre maltekstrakt fremover.

Du kan købe maltekstrakt til en lav pris her.

Movicol Junior Neutral (+2 år)

Hvem: Børn over 2 år (må kun anvendes til børn under 2 år efter lægens anvisning).

Hvad: Movicol Junior Neutral binder vand i tarmindholdet, hvilket gør det blødere og derved afhjælper forstoppelsen. Virkningen indtræder normalt 12 – 24 timer efter indtag.

Hvordan: Movicol Junior Neutral er et pulver, der opløses i vand og derefter drikkes. Læs den medfølgende indlægsseddel grundigt før brug.

Du kan købe Movicol Junior til en lav pris her.

Glyoktyl® klysma (+3 år)

Hvem: Børn over 3 år (må kun anvendes til børn under 3 år efter lægens anvisning).

Hvad: Glyoktyl® klysma er et afføringsmiddel, der indeholder to aktivstoffer: docusat og glycerol. Det har en blødgørende effekt på afføringen og udløser også en afføringsrefleks, hvilket i kombination er en effektiv behandling af forstoppelse.

Hvordan: Glyoktyl® klysma indføres i endetarmen vha. en lille sprøjte. Læs den medfølgende indlægsseddel grundigt før brug.

Du kan købe Glyoktyl® klysma til en lav pris her

Du kan se flere produkter mod forstoppelse her.