Fakta om Glucosamin

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 20. januar 2023

Glucosamin kan købes billigt her.
 

Hvad ved vi om Glucosamin?

Godkendelsen af glukosaminsulfat er sket på baggrund af den faglige litteratur der er udgivet om medicinen.

Faglitteraturen giver henvisning til kliniske randomiserede undersøgelser, dvs. lodtrækningsstudier hvor deltagerne ikke ved om de får medicinen eller snydemedicinen.

Undersøgelserne er hovedsageligt foretaget på patienter med slidgigt i knæet, samt dyre- og laboratorieforsøg. Stoffet har desuden i ca. 25 år været brugt som kosttilskud og lægemiddel i Europa, USA og Asien.I den kliniske dokumentation indgår forskellige salte, men den overvejende del af studierne er udført med glukosaminsulfat.

Glukosamin forekommer hos både mennesker og dyr som en egenproduktion. Den medicinske virkningsmekanisme er ikke kendt. Det er heller ikke kendt, om man efter indledt behandling, og med effekt evt. igen kan stoppe behandlingen efter en tid, og fortsat bevare en medicinsk effekt.

 

Hvad er effekten?

To undersøgelser, der begge har inkluderet alle de tilgængelige medicinsk kontrollerede undersøgelser, såkaldte metaanalyser finder at glukosamin er bedre end ikke-behandling. Effekten vurderes at være på niveau med moderate doser NSAID – kan lindre smerter og øge bevægeligheden hos patienter med let til moderat slidgigt i knæ.

Der er fortsat behov for større sammenlignende studier mellem glukosamin og andre gigtpræparater. 1588 individer med slidgigt i knæet deltager aktuelt i et studie, hvor effekten af glukosamin testes mod celecoxib og placebo (GAIT-studiet). Resultaterne forventes i 2005.

I alt har et par tusinde individer med slidgigt har deltaget i medicinske studier (lodtrækningsstudier hvor patienten og lægen ikke ved hvem der får glucosamin eller snydemedicin), hvoraf ca. halvdelen fik glukosamin. Patienter med svær slidgigt, røntgenvurderet, fik ikke effekt af glukosamin. Effekten er ikke sammenlignet med paracetamol, acetylsalicylsyre eller COX 2- hæmmere.

 

Er der bivirkninger til Glucosamin?

Hyppigheden af bivirkninger er i de udførte forsøg er på niveau med snydemedicinen. De almindeligste bivirkninger er gastrointestinale (mavesmerter, sure opstød, diarré, forstoppelse og kvalme) samt hovedpine og døsighed. Sjældnere ses allergisk udslet.

Glukosamin er må ikke anvendes ved skaldyrsallergi og sukkersyge.

 


Glucosamin kan købes billigt her.


OBS: Denne artikel er skrevet i 2007 og opdateres ikke længere - informationerne kan derfor være forældede. Husk at du kan altid finde opdateret information om medicin i Lægemiddelstyrelsens produktresuméer. Herudover anbefales det altid, at man læser indlægssedlen for det enkelte præparat.
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.